Cenové formace

Doba čtení: 5 minut(y)

Cenové formace nám můžou pomoci identifikovat body obratu na trhu, stejně jako definovat sílu daného cenového pohybu. Techničtí analytici vyhledávají opakující se cenové formace, které by mohly indikovat pokračování trendu nebo obrat trendu. Jsou to velmi důležité nástroje používané v technické analýze.

Cenové formace můžeme rozdělit do dvou skupin:

  • Obratové formace
  • Trendové formace

Cenové formace můžete vyhledávat v různých časových rámcích v závislosti na své obchodní strategii. Měli byste však mít na paměti, že formace, které se vytvářejí v delším časovém období, jsou spolehlivější než ty, které se vytvoří v kratších intervalech.

Trendové formace

První skupinou cenových formaci jsou trendové formace, které potvrzují další pohyb trhu ve směru současného trendu. Mějte na paměti, že otevření pozice by se mělo uskutečnit tehdy, když se vytvoří celá formace a je přiřazena důležitá úroveň pro každou formaci.

Trojúhelníky

První skupinou trendových formací jsou trojúhelníky, které jsou vytvořené dvěma sbíhajícími se trendovými čárami. Existují tři typy trojúhelníků:

  • symetrické
  • vzestupné
  • sestupné

Trojúhelník se dokončí, když jednu z jeho trendových čar prorazí tržní cena. Pokud chcete definovat cíle minimálního cenového pohybu, ke kterému by mohlo dojít po vytvoření trojúhelníku, měli byste vyznačit vzdálenost mezi dvěma trendovými čárami od začátku vytváření trojúhelníku a potom tuto vzdálenost umístit na místo, kde došlo k proražení trendové čáry. Nejlepší prostředí pro obchodování s trojúhelníky je v silně rozvinutém trendu.

Obdélníky

Dalšími efektivními trendovými formacemi jsou obdélníky. Obdélníky mohou být velmi užitečné jako formace, která se vytváří v rámci obchodního rozpětí, kde nastane pauza v trendu. Formace je lehko identifikovatelná pouze porovnáním maxim a minim.

Obvykle platí, že čím déle zůstává cena v rámci formace, tím dynamičtější je pohyb po proražení.

Vlajka a praporek

Praporky a vlajky jsou krátkodobé trendové formace, které zobrazují malou konsolidaci předtím, než se obnoví předcházející pohyb. Tyto formace obvykle předcházejí výraznému růstu nebo poklesu a označují střední bod pohybu.

  • Formace vlajka tvoří formu obdélníku, ale není dokonale plochá a má tendenci klesat.
  • Praporek je formace, která vypadá podobně jako symetrické trojúhelníky, ale má menší velikost (volatilitu) a trvaní.

Přesto že jsou vlajky a praporky běžné formace, je potřebné brát do úvahy identifikační pokyny pro jejich použití. Je důležité, aby praporkům a vlajkám předcházel výrazný růst nebo pokles. Bez výrazného pohybu se spolehlivost formace stává spornou a obchodovaní by mohlo nést dodatečné riziko.

Obratové formace

Obratové formace naznačují oslabovaní současného trendu a začátek obratu směru pohybu. Jsou jako černé mraky po slunečném dni.

Ty, které vznikají na lokálních maximech, naznačují možný obrat rostoucího trendu. Naopak ty, které se objevují na lokálních minimech, naznačují možný obrat klesajícího trendu.

Pomocí cenových formací můžete také určit cíl minimálního cenového pohybu pro pokles nebo růst, který by měl nastat poté, co se formace kompletně vytvoří.

Formace hlava a ramena

Toto je jedna z nejpopulárnějších obratových formací. Vzniká z třech cenových vrcholů s nejvyšším vrcholem uprostřed. Formace hlava a ramena vyžaduje identifikaci tzv. krční linie, což je čára, která spojuje lokální minima vytvořená mezi hlavou a dvěma rameny. Když tržní cena přetne krční linii, je to signál, že může začít klesající trend. Pokud chcete zjistit cíl minimálního cenového pohybu pro pokles, je potřebné označit vzdálenost mezi hlavou a krční linií a potom tuto část umístit na místo, kde byla proražená krční linie.

Každá formace, která se vytvoří na lokálních maximech, má svůj ekvivalent na lokálních minimech, kdy signalizuje konec poklesu a začátek rostoucího trendu. Představuje zrcadlový obraz formace. Formace hlava a ramena na minimech se nazývá obrácená formace hlava a ramena:

Pojďme se podívat na reálný příklad z trhu:

Formace hlava a ramena je silným signálem, zvláště když ceny prolomí předcházející strukturální maximum. To je první náznak oslabování, po kterém se ceny vrátí k úrovni supportu a potom pokračují v pohybu směrem nahoru.

Formace dvojitý vrchol a dvojité dno

Dalším příkladem formace je dvojitý vrchol a dvojité dno. Dvojité dno vypadá jako písmeno "W". Když se tato formace vytvoří, signalizuje možný obrat. Ceny dosáhly svého minima a býci začínají přebírat kontrolu. Naopak dvojitý vrchol má podobu písmena "M". Formace se vyskytuje v rostoucím trendu, když ceny dosáhnou maxima a odrazí se od vrcholu předtím, než odstartují svůj pohyb dolů. Cíl minimálního cenového pohybu pro formaci M a W se měří tak, že vezmeme vzdálenost mezi maximem nebo minimem formace a posledním bodem supportu nebo rezistence.

Dvojitý vrchol

 

Dvojité dno

 

Náš příklad zobrazuje formaci dvojité dno vytvořené v silném klesajícím trendu. Druhý pokus o prolomení prvního dna byl vykonaný s vyšší volatilitou (knot a velké rozpětí svíčky), a to nakonec vedlo k obratu.

Klín

Klíny jsou podobné trojúhelníkům, ale na rozdíl od nich signalizují obrat trendu. Svou konstrukcí jsou podobné symetrickým trojúhelníkům v tom, že jsou tvořeny dvěma trendovými čárami – supportem a rezistencí - které ohraničují cenu instrumentu. Je to obvykle dlouhodobá formace, což znamená, že trvá delší čas, než se klín vytvoří, ale jeho vliv může být silný.

Existují dva typy klínů:

  • Rostoucí (býčí) klín – formace, která začíná na minimu a zužuje se, když se ceny pohybují výše a obchodní rozpětí se zmenšuje. Na rozdíl od symetrických trojúhelníků, stoupající klíny mají jednoznačné stoupající sklon a následný medvědí pohyb
  • Klesající (medvědí) klín – formace, která začíná na maximu a zužuje se, když se ceny pohybují níže (jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku). Na rozdíl od symetrických trojúhelníků, které nemají určující sklon a stanovený další pohyb, klesající klíny mají obojí (klesající sklon a následný rostoucí pohyb).

Jak obchodovat klíny? Jakmile jste rozpoznali formaci, může být vhodnou příležitostí pro otevření obchodu proražení klínu. Pokud cena prorazí formaci a překoná předchozí dno nebo vrchol (v závislosti od toho, který klín obchodujete), muže to být důvod pro otevření obchodu.

Klínové formace jsou velmi běžné na forexových grafech a můžete je využít na jakémkoliv časovém rámci.

Kulaté dno a kulatý vrchol

Tzv. miska je méně známá formace, ale její dopad může být mnohem silnější. Miska je formace, která naznačuje, že cena dosáhla svého minima a klesající trend se blíží ke konci. Misky ukazují, že existuje nový začátek a potenciální nový trend.

Formace je také známá jako kulaté dno a je opakem kulatého vrcholu. Obě formace naznačují vývoj trendů a patří k dlouhodobé formaci. Jediný rozdíl je, že zatímco kulaté dno je vytvořeno, když cena dosáhne svého nejnižšího bodu, kulaté vrcholy se vytvářejí, když jsou ceny nahoře.

Je však třeba pamatovat na jednu věc. Vzhledem k dlouhodobému charakteru těchto útvarů a jejich komponent je signál mnohem obtížnější identifikovat. Takže pokud máte zájem o obchodování s těmito formacemi, měli byste být trpěliví a opatrní.

Ne vždy správné, ale užitečné

Meteorologové předpovídající počasí nemají 100% přesnost, ale zpravidla mají pravdu. Můžeme to také říci o cenových formacích. Nejsou vždy správné, ale když se vyskytnou, obvykle signalizují konkrétní směr nadcházejícího pohybu. Existuje mnoho cenových formací. Některé jsou populární, jiné jsou poměrně vzácné. Obecným pravidlem je, že čím je formace populárnější, tím větší je šance na její realizaci. Nicméně, jak bylo uvedeno výše, stojí za to být obezřetný, neboť tržní chování může čas od času překvapit navzdory vytvoření jedné z těchto formací.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk