Cenové formace

5 minute(s)

V této lekci se dozvíte:

 • Jak rozpoznat cenové formace
 • Nejpopulárnější obratové formace
 • Nejpopulárnější trendové formace

Cenové formace

Cenové formace nám můžou pomoci identifikovat body obratu na trhu, stejně jako definovat sílu daného cenového pohybu. Techničtí analytici vyhledávají opakující se cenové formace, které by mohly indikovat pokračování trendu nebo obrat trendu. Jsou to velmi důležité nástroje používané v technické analýze.

Cenové formace můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • Obratové formace
 • Trendové formace

Cenové formace můžete vyhledávat v různých časových rámcích v závislosti na své obchodní strategii. Měli byste však mít na paměti, že formace, které se vytvářejí v delším časovém období, jsou spolehlivější než ty, které se vytvoří v kratších intervalech.

Trendové formace

První skupinou cenových formaci jsou trendové formace, které potvrzují další pohyb trhu ve směru současného trendu. Mějte na paměti, že otevření pozice by se mělo uskutečnit tehdy, když se vytvoří celá formace a je přiřazena důležitá úroveň pro každou formaci.

Trojúhelníky

První skupinou trendových formací jsou trojúhelníky, které jsou vytvořené dvěma sbíhajícími se trendovými čárami. Existují tři typy trojúhelníků:

 • symetrické
 • vzestupné
 • sestupné

Trojúhelník se dokončí, když jednu z jeho trendových čar prorazí tržní cena. Pokud chcete definovat cíle minimálního cenového pohybu, ke kterému by mohlo dojít po vytvoření trojúhelníku, měli byste vyznačit vzdálenost mezi dvěma trendovými čárami od začátku vytváření trojúhelníku a potom tuto vzdálenost umístit na místo, kde došlo k proražení trendové čáry. Nejlepší prostředí pro obchodování s trojúhelníky je v silně rozvinutém trendu.

Obdélníky

Dalšími efektivními trendovými formacemi jsou obdélníky. Obdélníky mohou být velmi užitečné jako formace, která se vytváří v rámci obchodního rozpětí, kde nastane pauza v trendu. Formace je lehko identifikovatelná pouze porovnáním maxim a minim.

Obvykle platí, že čím déle zůstává cena v rámci formace, tím dynamičtější je pohyb po proražení.

Vlajka a praporek

Praporky a vlajky jsou krátkodobé trendové formace, které zobrazují malou konsolidaci předtím, než se obnoví předcházející pohyb. Tyto formace obvykle předcházejí výraznému růstu nebo poklesu a označují střední bod pohybu.

 • Formace vlajka tvoří formu obdélníku, ale není dokonale plochá a má tendenci klesat.
 • Praporek je formace, která vypadá podobně jako symetrické trojúhelníky, ale má menší velikost (volatilitu) a trvaní.

Přesto že jsou vlajky a praporky běžné formace, je potřebné brát do úvahy identifikační pokyny pro jejich použití. Je důležité, aby praporkům a vlajkám předcházel výrazný růst nebo pokles. Bez výrazného pohybu se spolehlivost formace stává spornou a obchodovaní by mohlo nést dodatečné riziko.

Obratové formace

Obratové formace naznačují oslabovaní současného trendu a začátek obratu směru pohybu. Jsou jako černé mraky po slunečném dni.

Ty, které vznikají na lokálních maximech, naznačují možný obrat rostoucího trendu. Naopak ty, které se objevují na lokálních minimech, naznačují možný obrat klesajícího trendu.

Pomocí cenových formací můžete také určit cíl minimálního cenového pohybu pro pokles nebo růst, který by měl nastat poté, co se formace kompletně vytvoří.

Formace hlava a ramena

Toto je jedna z nejpopulárnějších obratových formací. Vzniká z třech cenových vrcholů s nejvyšším vrcholem uprostřed. Formace hlava a ramena vyžaduje identifikaci tzv. krční linie, což je čára, která spojuje lokální minima vytvořená mezi hlavou a dvěma rameny. Když tržní cena přetne krční linii, je to signál, že může začít klesající trend. Pokud chcete zjistit cíl minimálního cenového pohybu pro pokles, je potřebné označit vzdálenost mezi hlavou a krční linií a potom tuto část umístit na místo, kde byla proražená krční linie.

Každá formace, která se vytvoří na lokálních maximech, má svůj ekvivalent na lokálních minimech, kdy signalizuje konec poklesu a začátek rostoucího trendu. Představuje zrcadlový obraz formace. Formace hlava a ramena na minimech se nazývá obrácená formace hlava a ramena:

Pojďme se podívat na reálný příklad z trhu:

Formace hlava a ramena je silným signálem, zvláště když ceny prolomí předcházející strukturální maximum. To je první náznak oslabování, po kterém se ceny vrátí k úrovni supportu a potom pokračují v pohybu směrem nahoru.

Formace dvojitý vrchol a dvojité dno

Dalším příkladem formace je dvojitý vrchol a dvojité dno. Dvojité dno vypadá jako písmeno "W". Když se tato formace vytvoří, signalizuje možný obrat. Ceny dosáhly svého minima a býci začínají přebírat kontrolu. Naopak dvojitý vrchol má podobu písmena "M". Formace se vyskytuje v rostoucím trendu, když ceny dosáhnou maxima a odrazí se od vrcholu předtím, než odstartují svůj pohyb dolů. Cíl minimálního cenového pohybu pro formaci M a W se měří tak, že vezmeme vzdálenost mezi maximem nebo minimem formace a posledním bodem supportu nebo rezistence.

Dvojitý vrchol

Dvojité dno

Náš příklad zobrazuje formaci dvojité dno vytvořené v silném klesajícím trendu. Druhý pokus o prolomení prvního dna byl vykonaný s vyšší volatilitou (knot a velké rozpětí svíčky), a to nakonec vedlo k obratu.

Klín

Klíny jsou podobné trojúhelníkům, ale na rozdíl od nich signalizují obrat trendu. Svou konstrukcí jsou podobné symetrickým trojúhelníkům v tom, že jsou tvořeny dvěma trendovými čárami – supportem a rezistencí - které ohraničují cenu instrumentu. Je to obvykle dlouhodobá formace, což znamená, že trvá delší čas, než se klín vytvoří, ale jeho vliv může být silný.

Existují dva typy klínů:

 • Rostoucí (býčí) klín – formace, která začíná na minimu a zužuje se, když se ceny pohybují výše a obchodní rozpětí se zmenšuje. Na rozdíl od symetrických trojúhelníků, stoupající klíny mají jednoznačné stoupající sklon a následný medvědí pohyb
 • Klesající (medvědí) klín – formace, která začíná na maximu a zužuje se, když se ceny pohybují níže (jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku). Na rozdíl od symetrických trojúhelníků, které nemají určující sklon a stanovený další pohyb, klesající klíny mají obojí (klesající sklon a následný rostoucí pohyb).

Jak obchodovat klíny? Jakmile jste rozpoznali formaci, může být vhodnou příležitostí pro otevření obchodu proražení klínu. Pokud cena prorazí formaci a překoná předchozí dno nebo vrchol (v závislosti od toho, který klín obchodujete), muže to být důvod pro otevření obchodu.

Klínové formace jsou velmi běžné na forexových grafech a můžete je využít na jakémkoliv časovém rámci.

Kulaté dno a kulatý vrchol

Tzv. miska je méně známá formace, ale její dopad může být mnohem silnější. Miska je formace, která naznačuje, že cena dosáhla svého minima a klesající trend se blíží ke konci. Misky ukazují, že existuje nový začátek a potenciální nový trend.

Formace je také známá jako kulaté dno a je opakem kulatého vrcholu. Obě formace naznačují vývoj trendů a patří k dlouhodobé formaci. Jediný rozdíl je, že zatímco kulaté dno je vytvořeno, když cena dosáhne svého nejnižšího bodu, kulaté vrcholy se vytvářejí, když jsou ceny nahoře.

Je však třeba pamatovat na jednu věc. Vzhledem k dlouhodobému charakteru těchto útvarů a jejich komponent je signál mnohem obtížnější identifikovat. Takže pokud máte zájem o obchodování s těmito formacemi, měli byste být trpěliví a opatrní.

Ne vždy správné, ale užitečné

Meteorologové předpovídající počasí nemají 100% přesnost, ale zpravidla mají pravdu. Můžeme to také říci o cenových formacích. Nejsou vždy správné, ale když se vyskytnou, obvykle signalizují konkrétní směr nadcházejícího pohybu. Existuje mnoho cenových formací. Některé jsou populární, jiné jsou poměrně vzácné. Obecným pravidlem je, že čím je formace populárnější, tím větší je šance na její realizaci. Nicméně, jak bylo uvedeno výše, stojí za to být obezřetný, neboť tržní chování může čas od času překvapit navzdory vytvoření jedné z těchto formací.

Pokud se chcete dozvědět ještěvíce