Co je fundamentální analýza?

Doba čtení: 4 minut(y)
Dva nejběžnější způsoby analýz, pokud jde o finanční trhy, jsou technická a fundamentální analýza. Během této lekce se podrobněji podíváme na fundamentální analýzu.

Fundamentální analýza

Na rozdíl od technické analýzy, která se zaměřuje převážně na cenové pohyby, trendy a vzorce, které pomáhají určit, kam ceny budou směřovat, se fundamentální analýza zaměřuje na všechna dostupná data, která pomáhají určit relativní hodnotu trhu. Pak hledá nesrovnalosti mezi aktuální tržní cenou a vlastním oceněním pro aktuální obchodní příležitosti.

Představme si, že chcete koupit auto. Viděli jste jedno, které se vám líbí, za 300 000 korun. Ale nevíte, zda je to slušná cena. Takže budete hledat na internetu, požádáte známé o jejich názor, budete srovnávat s cenami v jiných prodejnách a uděláte si obecný průzkum, abyste zjistili, zda je cena "spravedlivá" a zda auto stojí za tyto peníze.

To, co byste v tomto scénáři dělali, je v podstatě fundamentální analýza - vezmete v úvahu všechny základní faktory, které hrají roli v rozhodování o tom, zda cena odráží skutečnou hodnotu aktiva.

Zdroje

Analytici využívající fundamentální analýzu používají řadu dostupných údajů včetně zpráv o podnikových výnosech, geopolitických událostech, politikách centrálních bank, faktorech životního prostředí a dalších, které jim pomohou s jejich analýzou. Hledají informace, které jim pomohou odhadnout budoucí směr trhu.

Takové zdroje lze často nalézt v makroekonomických datech, a proto je pro fundamentální obchodníky velmi důležité vědět, kdy a kde jsou důležité údaje zveřejněny. Vývoj trhů se obvykle řídí klíčovými makroekonomickými údaji, které by mohly trh ovlivnit a poskytnout volatilitu.

Zde jsou uvedeny některé příklady makroekonomických dat a důvody, proč mohou mít dopad na finanční trhy:

  • Inflace - Inflace je míra, v níž obecná úroveň cen zboží a služeb stoupá. Centrální banky se snaží omezit inflaci a vyhýbat se deflaci, aby udržely hladkou ekonomiku své země. Dělají to pomocí úrokových sazeb. Když centrální banky oznámí zvýšení sazeb, může to často vést ke zhodnocení příslušné měny
  • Nezaměstnanost - Údaje z trhů práce, jako jsou např. NFP (non-farm payrolls) reporty z amerického trhu práce, mají vysoký vliv na finanční trhy a mohou zvýšit volatilitu indexů a forexu. Zpráva o zaměstnanosti je zveřejněna první pátek v měsíci a představuje celkový počet placených amerických pracovníků. Trhy jsou velmi citlivé na tento typ údajů, protože mají význam při zjišťování míry ekonomického růstu a inflace.

Pokud se údaj NFP zvyšuje, je to dobrý signál, že ekonomika roste. Pokud dojde k rychlému nárůstu NFP, znamená to, že může růst inflace. Pokud se NFP dostávají pod očekávání, obchodníci na Forexu by mohli prodávat USD v očekávání oslabení měny. Pokud se dostane výsledek nad očekávání, může se hodnota amerického dolaru zvýšit.

  • HDP - hrubý domácí produkt je měřítkem všech výrobků a služeb produkovaných v určitém období. Centrální bankéři a investoři sledují růst HDP, aby zjistili, zda je ekonomika stále silnější. S rostoucí ekonomikou vytvářejí společnosti vyšší zisky a lidé vydělávají více, což vede k rostoucímu akciovému trhu a tak i silnější měně.

Způsob, jakým mohou makroekonomické ukazatele ovlivnit trh, silně závisí na očekávání trhu. Obecně řečeno, čím větší rozdíl mezi očekáváním a skutečností, tím větší je reakce. Pokud trh očekává, že centrální banka zvýší úrokové sazby a banka tak učiní, reakce je "už promítnutá v pohybu trhu" a nic moc se nestane. Když jsou ale trhy překvapeny, může dojít k velkému kolísání volatility a velkým pohybům.

Všechna fundamentální data najdete v makroekonomickém kalendáři. Dopady na trh velmi závisí na srovnání mezi skutečnými výsledky makroekonomických dat a tržními očekáváními, přičemž čím větší je rozdíl, tím větší je dopad na trh. Informace o základních datech najdete v našem komplexním makroekonomickém kalendáři. Každá zpráva je označena jako velmi důležitá, střední nebo málo důležitá, pokud jde o dopad zpráv na trhy a potenciál volatility trhu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Centrální banky řídí svět

Jak již bylo řečeno, jedním z nejdůležitějších faktorů při fundamentální analýze je měnová politika prováděná centrálními bankami. Úrokové sazby, operace na otevřeném trhu a intervence centrálních bank ovlivňují tržní podmínky a jsou pečlivě sledovány finančními analytiky a obchodníky. Nejvlivnější centrální banky jsou FED (USA), Bank of England (UK), Evropská centrální banka (EU) a Bank of Japan (Japonsko).

Podívejme se na příklad. Americká ekonomika se v prvním čtvrtletí roku 2017 zvýšila o 3%, zatímco meziroční inflace dosáhla 2,5%. FED se rozhodl zvýšit úrokové sazby. Úrokové sazby se zvýšily, takže obchodníci se rozhodli dát své peníze do USD, protože budou mít vyšší výnosnost. Takový krok vede k vyšší poptávce po americkém dolaru, který posiluje.

Nejen bankéři a data

Fundamentální analýza také zvažuje vnější vlivy, které by mohly ovlivnit hodnotu nebo pohyb cen na trzích. Přírodní katastrofy, jako jsou záplavy nebo zemětřesení, mohou také mít zásadní dopad na trhy. Například výbuch důležitého ropovodu může vést k rychlému růstu cen ropy, protože komodita se stává obtížnější na dopravu a nákup. V takové situaci byste mohli otevřít long pozici na CFD Oil a profitovat z každého růstu cen.

Shrnutí

  • Na rozdíl od technické analýzy, která se zaměřuje především na historickou cenu a trendy, používá fundamentální analýza všechny dostupné údaje k určení hodnoty instrumentu
  • Zatímco techničtí analytici věří, že veškeré informace, které potřebují, jsou obsaženy v grafu, fundamentální analýza se zabývá dalšími aspekty, včetně politických, sociálních a ekonomických faktorů, stejně jako makroekonomickými zprávami a firemními výnosy
  • Fundamentální a technická analýza se nemusí vylučovat; většina úspěšnějších obchodníků tvrdí, že je nutná kombinace obou

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk