Harmonické cenové patterny

Doba čtení: 4 minut(y)
Harmonické obchodování kombinuje patterny a matematiku v obchodní metodu, která je přesná a založená na předpokladu, že se patterny opakují. Harmonické patterny v grafech se považují za harmonické právě proto, že tyto struktury mají integrlání vlastnost s Fibonacciho číslem.

Cenové patterny, svíčkové patterny, oscilátory a technické indikátory – technická analýza nabízí bezpočet nástrojů, které vám mohou pomoci analyzovat trhy. Ale většina z nich je spíše reakční, ne proaktivní. To znamená, že signalizují, zda se objevil nějaký rostoucí či klesající trend, breakdown nebo breakup. Ale většina obchodníků chce vědět, co se stane, a ne, co se již stalo. Harmonické cenové patterny mohou být odpovědí, ačkoli si musíte připravit několik výpočtů, které jsou pro tuto analýzu nezbytné. 

Co jsou harmonické cenové patterny?

Harmonické obchodování kombinuje patterny a matematiku v obchodní metodu, která je přesná a založená na předpokladu, že se patterny opakují. Harmonické patterny v grafech se považují za harmonické právě proto, že tyto struktury mají vnitřní souvislost s řadou Fibonacciho čísel. Pojďme si některé nejdůležitější připomenout: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 a 3.618. Identifikované harmonické patterny odpovídají významným Fibonacciho hladinám. Jak již jistě víte, Fibonacciho čísla můžeme vidět ve světě všude kolem nás. Tato harmonická čísla jsou přítomna i na finančních trzích. Nalezením patternů, neboli vzorců, o různých délkách a rozsahu může obchodník aplikovat Fibonacciho čísla na patterny a zkusit předvídat budoucí pohyby.

Harmonikcé obchodování zahrnuje identifikaci a analýzu několika čísel v grafu. Ve většině případů se tyto patterny skládají ze 4 cenových pohybů, kdy všechny z nich potvrzují specifickou Fibonacciho hladinu. Proto byste měli znát podstatu Fibonacciho hladin, než začnete analyzovat trhy pomocí harmonických patternů. Ale musíte mít na pěmti jedno důležité pravidlo – někdy může pattern vypadat jako harmonický, ale musí být potvrzen Fibonacciho čísly. Pokud hladiny nesouhlasí s patternem, není to spolehlivý zdroj pro určení harmonického cenového patternu. 

Nejpopulárnější cenové patterny

Harmonické patterny mohou změřit, jak dlouho bude trvat aktuální cenový pohyb, ale také mohou být využity k identifikaci bodů obratu. Tři nejpopulárnější harmonické patterny jsou: Gartley, Bat a Butterfly. Podívejme se na ně blíže.

Gartley

Gartley, jak název napovídá, byl představen H. M. Gartleyem. Zajímavým faktem je to, že bývá přezdíván jako „Gartley 222“, protože jeho myšlenka byla prezentována v knize na straně 222. Gartley je v podstatě „otcem“ všech harmonických patternů, protože všechny ostatní jsou jeho modifikací. Skládá se z 5 částí:

 • XA: Může se jednat o jakýkoli pohyb v grafu, který nemá žádné zvláštní požadavky na to, aby byl začátkem Gartley.
 • AB: Pohyb opačný k XA, měl by mít kolem 61,8 % pohybu XA.
 • BC: Tento pohyb by měl být opačný k AB a měl by mít 38,2 % nebo 88,6 % pohybu AB.
 • CD: Poslední pohyb je opačný k BC a měl by mít 127,2 % pohybu BC, pokud ten měl 38,2 %. Pokud měl BC 88,6 %, pak by měl CD mít 161,8 % pohybu BC.
 • AD: Celkový cenový pohyb mezi A a D by měl být 78,6 % pohybu XA.

Gartley pattern

Jak vidíte, Garley může signalizovat pohyb nahoru i dolu. Býčí pattern je často vidět již na začátku trendu a obvykle signalizuje konec korekce.

Bat

Jak již bylo řečeno, Bat je modifikací patternu Gartley. Svému předchůdci se podobá vzhledem, ale ne mírami. Jméno získal z angl. bat, neboli netopýr, díky své podobě tomuto známému živočichovi. Pattern je trochu více symetrický než Gartley a jeho nejdůležitější část je 88,6 % Fibonacciho hladiny.

 • XA: Může se jednat o jakýkoli pohyb v grafu, který nemá žádné zvláštní požadavky na to, aby byl začátkem patternu Bat.
 • AB: Pohyb opačný k XA, měl by mít kolem 38,2 % nebo 50,0 % pohybu XA.
 • BC: Tento pohyb by měl být opačný k AB a měl by mít 38,2 % nebo 88,6 % pohybu AB.
 • CD: Poslední pohyb je opačný k BC a měl by mít 161,8 % pohybu BC, pokud BC byl 38,2 %. Pokud měl BC 88,6 %, pak by měl CD mít 261,8 % pohybu BC.
 • AD: Celkový cenový pohyb mezi A a D by měl být 88,6 % pohybu XA.

Bat pattern

Existují dva typy patternu Bat – býčí a medvědí. Jak i zde vidíte, pattern je podobný Gartleymu, liší se pouze hladinami obratu. Oba jsou také považovány za vnitřní patterny, protože poslední část (CD) leží svou délkou uvnitř počátečního pohybu (XA). 

Butterfly

Butterfly je další modifikací patternu Gartley, ale jinou, než Bat. Nejedná se o vnitřní pattern. Podstata patternu Butterfly je to podobná dvěma předchozím, protože se také skládá ze čtyř cenových pohybů. Ale hladiny obratu se trochu liší, protože poslední část končí vně počátečního pohybu.

 • XA: Může se jednat o jakýkoli pohyb v grafu, který nemá žádné zvláštní požadavky na to, aby byl začátkem patternu Butterfly.
 • AB: Pohyb opačný k XA, měl by mít kolem 78,6 % pohybu XA.
 • BC: Tento pohyb by měl být opačný k AB a měl by mít 38,2 % nebo 88,6 % pohybu AB.
 • CD: Poslední pohyb je opačný k BC a měl by mít 161,80 % pokud BC byl 38,2 %. Pokud měl BC 88,6 pak by měl CD mít 261,8 % pohybu BC.
 • AD: Celkový cenový pohyb mezi A a D by měl být 127 % nebo 161,80 % pohybu XA.

Butterfly pattern

Všimněte si, že bod D leží nad, nebo pod prvním bodem. Tím se odlišuje Butterfly od patternů Bat a Gartley. Proto je Butterfly považován za externí formaci. To ale není jediný rozdíl. Butterfly se, na rozdíl od patternu Gartley, soustředí na nalezení obratu na nových low nebo nových high.

Trpělivost, praxe a ještě jednou trpělivost

Harmonické obchodování je pokročilý přesný matematický způsob obchodování, ale vyžaduje trpělivost, praxi a mnoho vzdělávání pro dokonalé ovládání těchto patternů. Ale pamatujte si, že pohyby, které přesně nesedí daným mírám, nemohou být považovány za harmonické cenové pohyby. Pokud je však později rozpoznáte, některá pravidla můžete aplikovat. Stop Loss by měl být umístěn ihned pod bod D, jakmile cena pattern potvrdí a dojde k obratu. Za druhé, jsou zde čtyři potenciální cíle následujících pohybů – bod A, B, C a 161,8 % pohybu CD. Jak vidíte, harmonické obchodování se skládá z mnoha pravidel, která byste měli následovat. Je to strategie pouze pro disciplinované a důsledné tradery.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk