Grafy a přizpůsobení v xStation 5

Související témata:
Doba čtení: 2 minut(y)
Inovativní, intuitivní a plně přizpůsobitelná platforma xStation vám umožní vytvořit obchodní obrazovku, která vyhovuje vašemu obchodnímu stylu.

Zatímco xStation 5 používá ve výchozím nastavení černé pozadí, můžete si ho snadno přepnout na bílé.

Kliknutím na ikonu "přizpůsobení" v pravém horním rohu platformy a výběrem položky "Nastavení" se dostanete do menu nastavení.

Zde přepnete pouze z TMAVÉ na SVĚTLÉ.

xStation 5 snadno umožňuje přizpůsobit vzhled grafů podle vašich potřeb. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem na graf a vyberte možnost "Přizpůsobit zobrazení grafu". Zobrazí se nové okno,  zde můžete spravovat a plně přizpůsobit své grafy podle potřeb.

xStation 5 - přizpůsobení grafu

Chcete-li uložit individuální nastavení do šablony, jednoduše rozbalte nabídku "Šablona" a vyberte možnost "Add new" (Přidat nové).

xStation 5 - přidat nové nastavení grafu

Pro většinu obchodníků je graf hlavním a nejdůležitějším zdrojem informací o trhu. To je důvod, proč je správné přizpůsobení tak důležité.

Nejrychlejší způsob přizpůsobení grafu je pomocí ikony v horním menu přímo v grafu.

xStation - úprava grafu

Z tohoto panelu nástrojů můžete snadno změnit typ grafu, přiblížit a oddálit graf a upravit polohu grafu.

xStation - úprava vzhledu grafu

Chcete-li použít jakýkoli prvek technické analýzy, jednoduše použijte panel nástrojů na levé straně grafu.

xStation 5 - nástroje grafu - indikátory, technická analýza

Pracovní prostor

V xStation 5 si můžete také nastavit více pracovních ploch. Takže je pak snadné seskupit všechny instrumenty, které chcete analyzovat a obchodovat.

Chcete-li tak učinit, klikněte na levý horní roh grafu a vyberte ‘Přidat nový’:

xStation 5 - workspace

Jednoduše zadejte svůj název - například "Kovy" - chcete-li přidat grafy, které se týkají pouze trhu s kovy, jako je zlato nebo stříbro. Můžete vytvořit libovolný počet pracovních prostor a přidat až 16 grafů na každý.

Přidávání grafů

Jakmile vytvoříte pracovní plochu Kovy, použijte v levém dolním rohu grafu "+" pro přidání grafů, které chcete analyzovat.

xStation 5 - přidání grafu na nový workspace

Můžete také přidat nové grafy z okna Trh jednoduše kliknutím na ikonu grafu:

xStation 5 - přidání grafu

Můžete také graf jednoduše zobrazit přetažením názvu instrumentu z okna Trh na libovolnou oblast grafu.

přetažení grafu

Jakmile si vytvoříte své pracovní plochy, můžete pohodlně analyzovat grafy podle konkrétních skupin nebo tříd nástrojů a rychle mezi nimi přepínat.

Rozložení

Chcete-li sledovat více než jeden graf najednou, jednoduše změňte rozvržení okna grafu kliknutím pravým tlačítkem myši na graf.

xStation 5 - rozvržení grafů

Potom vyberte jednu z možností "Rozvržení", například vertikální.

Odnímání grafů

Pokud používáte několik monitorů, existuje jednoduchý způsob, jak oddělit pracovní plochu a přemístit ji na další monitor. Chcete-li odpojit pracovní prostor od hlavního modulu, jednoduše vyberte následující ikonu:

xStation 5 - odpojení grafu

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa