Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?

Související témata:
Doba čtení: 6 minut(y)
Investování do akcií získalo v roce 2020 na popularitě, zvláště poté co Covid-19 přinesl burzovní propad. Žijeme v prostředí nízkých úrokových sazeb, protože centrální banky uvolnily svou měnovou politiku. To znamená, že spořit peníze prostřednictvím bezpečných nástrojů, jako jsou spořicí účty nebo státní dluhopisy, se stalo obtížné nebo v mnoha případech i nemožné.

Kromě toho špičkové světové makléřské firmy učinily obchodování s akciemi jednodušší, pohodlnější a levnější. Mnoho budoucích investorů se pravděpodobně ptá – co je to vlastně akciový trh, co je to obchodování s akciemi a konečně, jak do akcií investovat? Právě těchto otázek se dotkneme v tomto článku.

Akcie jako finanční nástroje

Nejprve vám vysvětlíme pojem akcie, který je nezbytný pro jakoukoli investici na burze. Akcie (známé také jako podíly) jsou cenné papíry, které představují vlastnictví části podniku. Pro označení pojmu akcie se nejčastěji používá označení „stocks“. Můžeme se setkat ale i s pojmem „shares“, který se od pojmu „stocks“ teoreticky liší. Shares mohou označovat různé druhy investic, např. podílové fondy, ETF nebo soukromé firmy. Naproti tomu stocks označují výhradně cenné papíry obchodované na burze. V každodenním jazyce se však pojmy používají zaměnitelně. 

Vzhledem k tomu, že společnosti vydávají akcie, aby získaly finanční prostředky na svůj provoz, mají akcionáři nárok na dividendy a hlasovací práva, protože technicky vzato investoři vlastní část společnosti (tato část závisí na jejich podílu). Klíčové pro pochopení fungování globálního akciového trhu je pochopit vlastní myšlenku obchodování – jak je možné, že člověk může získat část nějaké společnosti? Odpověď je jednoduchá – investovat do akcií mohou investoři z celého světa (institucionální i drobní), protože veřejně obchodované společnosti jsou kótovány na burze cenných papírů (známé také jako burza nebo burzovní trh). 

Příklad akciového trhuCo je to akciový trh?

Jak již bylo zmíněno v předešlém textu, společnosti mohou být kótovány na burze cenných papírů. Proces, při kterém se společnost stává veřejně obchodovatelnou, se nazývá primární veřejná nabídka akcií (IPO). Když se firma stane veřejnou, lze její akcie nakupovat a prodávat na sekundárním trhu, tedy na burze. Burza cenných papírů funguje jako zprostředkovatel – je to centralizované místo, kde kupující a prodávající uzavírají transakce. Dříve byla burza fyzickým místem. Díky technologickému pokroku se změnila a nyní může být i elektronická. 

Ceny akcií mohou klesat nebo stoupat – kolísání ceny je způsobeno změnami v nabídce a poptávce po akciích. Obecně platí, že pokud je společnost úspěšná a má slibné perspektivy, měla by cena jejích akcií růst. Základní informace o firmě jsou pro investory rozhodující, protože se zaměřují na finanční výsledky a mohou tak reagovat na zprávy o příjmech apod. Existují ale i další faktory, které ovlivňují cenu akcií. Jedná se například o makroekonomické údaje z klíčových ekonomik, výši úrokových sazeb nebo o celkovou náladu na trhu, která se odráží v klíčových burzovních zprávách. Zkušení investoři a analytici se neustále snaží identifikovat nejvýhodnější akcie, do kterých lze investovat. V důsledku toho lze předpokládat, že v dlouhodobém horizontu ceny akcií odrážejí všechny důležité informace – tato myšlenka je známá jako hypotéza efektivního trhu (EMH). Analytické oddělení XTB denně připravuje analýzy a komentáře k aktuálnímu dění na místním i globálním akciovém trhu.

Akciová kapitalizaceZdroj: howmuch.net

Jak nakupovat akcie?

Výše jsme se lehce dotkli fungování akciového trhu. Nyní je na čase zodpovědět důležitou otázku – jak nakupovat akcie? Aby mohl budoucí investor získat přístup na burzu, musí si otevřít účet u brokera. V minulosti investoři potřebovali k nákupu nebo prodeji cenných papírů přímou asistenci makléře, například po telefonu. V posledních letech se však toto odvětví velmi změnilo a špičkové makléřské firmy vyvinuly snadno použitelné obchodní platformy a aplikace. V důsledku toho se investování stalo snadno dostupným. Lidé mohou nakupovat akcie pomocí několika kliknutí. 

Výběr správného brokera však neztratil na důležitosti. Broker by měl nejen umožnit pohodlné a levné obchodování s akciemi, ale také podporovat své klienty v oblasti vzdělávání a novinek na trhu. Zvolení brokera je pro každého obchodníka zásadní. Zde můžete nalézt základní informace o tom, jak zvolit forexového brokera.

Po otevření a převedení finančních prostředků na brokerský účet můžete začít dělat první obchody a sledovat své pozice. Doporučujeme se nejdříve seznámit s danou obchodní platformou. Makléři obvykle nabízejí různé výukové programy. Zároveň často designují své platformy tak, aby se staly pro uživatele co nejvíce intuitivní. Nyní by každého budoucího investora mohlo napadnout – jak obchodovat s akciemi v praxi? Jak si vybrat ty správné společnosti? Níže si představíme několik hlavních konceptů investování do akcií.

Investování vs. obchodování?

Na začátku je důležité pochopit rozdíl mezi investováním a obchodováním. Ačkoli se obě slova často zaměňují, jedná se o dva různé přístupy účastníků trhu. Investování je obvykle spojováno s delším časovým horizontem, kde se uplatňuje strategie „kup a drž“. Cílem je vybrat perspektivní akcie a držet je po dobu několika měsíců nebo i let. Tato skupina investorů věnuje pozornost základním ukazatelům určitých společností nebo sektorů. Obecně lze říci, že existují dva typy investic – růstové a hodnotové. První případ, růstové akcie, představují společnosti, u nichž se očekává, že v budoucnu dosáhnou vysoké úrovně růstu zisku. Protože ceny akcií by mohly potenciálně překonat výkonnost trhu, investoři z toho mohou profitovat. Hodnotové akcie, jsou oproti tomu spojovány s dobře zavedenými podniky s pevnou základnou. Takové společnosti často vyplácejí dividendu, která je pro investory dalším zdrojem příjmu. Pokud máte zájem dozvědět se něco o dividendách, určitě si přečtěte náš článek s názvem „Investování do dividendových akcií“.

Na straně druhé existuje krátkodobější přístup, který nazýváme obchodování. Obchodníci s akciemi obvykle hodlají využít rychlých cenových pohybů. Mohou například nakoupit určitou akcii před zveřejněním výsledkové zprávy nebo po nečekaném poklesu ceny v naději, že se akcie odrazí ode dna. Někteří obchodníci drží své pozice po dobu kratší než jeden den, což se nazývá denní obchodování (intraday trading). Tuto strategii obvykle využívají zkušenější obchodníci, kteří tráví mnoho času sledováním trhu a hledáním tržních příležitostí. Úspěšní obchodníci používají propracované strategie a drží se svých pravidel, například vždy zadávají Stop Loss příkaz. Kromě toho mohou také spekulovat na pokles určitých akcií, což se nazývá shortování akcií. Někteří lidé, kteří nashromáždili dostatečný kapitál a mají patřičné zkušenosti na akciovém trhu, jsou schopni se obchodováním s akciemi živit.

Fundamentální vs. technická analýza

Existují dva hlavní přístupy k investování na akciovém trhu – fundamentální analýza a technická analýza. Oba koncepty mají své věrné zastánce. Někteří se domnívají, že fundamentální analýza je jediným vhodným přístupem, zatímco jiní tvrdí, že technická analýza přináší lepší výsledky. Jak už to však u podobných dilemat bývá, pravda leží někde uprostřed. 

Fundamentální analýza je metoda, která slouží k posouzení vnitřní hodnoty akcie. Investoři mají tendenci analyzovat nejen silné a slabé stránky určité společnosti, ale také celkové ekonomické podmínky. Institucionální a zkušenější retailoví investoři často vytvářejí složité modely, aby mohli vypočítat cílovou cenu akcie s ohledem na vlastní předpoklady o budoucích ziscích společnosti. Díky tomu jsou schopni ověřit, zda je akcie v daném okamžiku podhodnocená nebo nadhodnocená. Makléřské firmy pokrývají velké množství kótovaných společností a analytická oddělení často vydávají své zprávy o akciovém průzkumu, které mohou být pro akciové investory velmi užitečné.

Technická analýza vychází z grafu vytvořeného na základě cenových pohybů. V tomto případě se účastníci trhu snaží identifikovat vzorce a hledají různé signály, aby určili, kam se trh bude pohybovat. Zkušení investoři a obchodníci používají celou řadu ukazatelů, na jejichž základě se rozhodují o nákupu nebo prodeji. Přestože je technická analýza důležitým zdrojem informací, nemusí o ní budoucí investor vědět vše, aby se stal úspěšným. Existují základní pojmy, jejichž znalost stačí k tomu, aby se mohl pustit do obchodování s akciemi. Například zóny supportu a rezistence, klouzavé průměry nebo analýza objemu. Mezi zaměstnanci makléřských firem jsou často techničtí analytici, což znamená, že obsah průzkumů často obsahuje komentáře založené na technické analýze – to by opět mohlo být pro akciové investory velmi užitečné.

Který přístup je tedy lepší? Obecně se říká, že obchodníci často používají technickou analýzu, zatímco dlouhodobí investoři se zaměřují výhradně na tu fundamentální. To může být zavádějící. „Technická analýza je to jediné, podle čeho se orientovat v krátkodobém horizontu, zatímco fundamentální analýza je to jediné, podle čeho se orientovat v dlouhodobém horizontu,“ řekl kdysi někdo. Zde je vhodné upozornit, že pohyby cen závisí na mnoha faktorech, včetně celkové citlivosti akciového trhu, takže by asi nebylo zvlášť moudré spoléhat se pouze na jednu strategii obchodování s akciemi (ať už technickou, nebo fundamentální analýzu). Použití různých konceptů se zdá být lepším řešením a je běžnou praxí, že fundamentální analytici využívají technickou analýzu, aby našli nejlepší vstupní body. Mezitím příznivci technických analytiků čas od času věnují pozornost i některým fundamentům. 

Shrnutí

Investování do akcií je dlouhá cesta plná učení, potenciálně velkých úspěchů, ale i neúspěchů. Při investování či obchodování hraje značnou roli také psychika. Je nutné poznamenat, že budoucí investoři by se neměli cítit méněcenní kvůli nedostatku znalostí, protože i ti největší investoři v historii někdy začínali. Začínat malými krůčky a učit se na základě zkušeností je to, co může do budoucna přinést ty nejlepší výsledky. Vzhledem k tomu, že s dostupností internetu lze dnes využívat neomezených zdrojů, je obchodování s akciemi pro začátečníky jednodušší a jednodušší.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk