Co to jsou akcie a jak fungují? Základní principy investování do akcií

Související témata:
Doba čtení: 2 minut(y)

Akcie jsou jednou z nejznámějších a nejpoužívanějších forem investování na burze. Mohou představovat nejenom finanční prostředek, ale i symbol vlastnictví podílu v podniku. V tomto článku se podíváme na to, co přesně jsou akcie, jak fungují a jak mohou investoři využít jejich potencionál.

Co jsou akcie?

Akcie jsou cenným papírem, který představuje podíl vlastnictví v určité společnosti. Když investujete do akcií, stáváte se akcionářem a získáváte právo na podíl zisku společnosti a také právo hlasovat ve věcech, které se týkají podnikání společnosti. Čím více akcií vlastníte, tím větší je váš podíl ve společnosti a tím více práv a výhod z toho plynou.

Existují dva hlavní typy akcií – akcie s hlasovacím právem a preferenční akcie.

Akcie s hlasovacím právem umožňují akcionářům hlasovat na valných hromadách společnosti a ovlivňovat její rozhodování.

Preferenční akcie naopak poskytují výhody v podobě přednostního nároku na zisk a likvidaci, ale nemají hlasovací práva.

Jak fungují akcie?

lupa a graf akcii

Investování do akcií se zakládá na jednoduchém principu – společnost vydává akcie a nabízí je na burze. Cena akcií pak závisí na nabídce a poptávce na trhu. Když je zájem o akcie dané společnosti vysoký, jejich cena roste; pokud je zájem nízký, cena klesá. Investoři kupují akcie s nadějí, že jejich hodnota poroste a v budoucnu je budou moci se ziskem prodat.

Kromě toho, že mohou investoři nakupovat a prodávat akcie na burze, existují i další způsoby, jak z nich těžit. Například, někteří investoři se rozhodnou držet akcie dlouhodobě a čekat na růst jejich hodnoty. To může být spojeno s vyplácením dividend, což jsou části zisku společnosti, které jsou vypláceny akcionářům.

Trading

Další strategií je obchodování akcií v krátkodobém horizontu, tzv. trading. Tradeři se snaží využít krátkodobých výkyvů v cenách akcií a nakupovat a prodávat je rychle za účelem zisku. Tento přístup vyžaduje dobrou znalost trhu a rychlé rozhodování.

Akcie (3519)

Instrument Poptávka Nabídka Spread Pohyb
Deutsche Bank AG
Barclays PLC
Siemens AG
Bayerische Motoren Werke AG
Amazon.com Inc
Lloyds Banking Group PLC
Renault SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Tesla Inc

Analýza akciového trhu

Při investování do akcií je důležité provádět důkladnou analýzu a sledovat vývoj trhu. Investoři mohou využívat různé metody analýzy, jako je technická analýza (zkoumání cenových grafů a trendů) nebo fundamentální analýza (zkoumání finančních ukazatelů společnosti).

CFD na Akcie

XTB nabízí také CFD na akcie, které nejsou fyzickými akciemi, ale jsou to deriváty. I když se pohybují stejným způsobem jako podkladová aktiva, poskytují investorům další možnosti, jak spravovat své investiční portfolio.

Obchodování s CFD umožňuje spekulovat jak na růst ceny, tak i na její pokles. CFD jsou proto mnohem flexibilnější než fyzické akcie, což vám dává příležitost využít libovolný pohyb cen akcií směrem nahoru nebo dolů.

Více o CFD a jejich výhodách naleznete v článku: Co je to obchodování CFD?

Shrnutí

Je třeba si uvědomit, že investování do akcií přináší určitá rizika. Ceny akcií mohou kolísat a investoři mohou zaznamenat ztráty, pokud cena klesne. Proto je důležité diverzifikovat portfolio a investovat do různých akcií a odvětví, aby se minimalizovalo riziko investic.

V souhrnu lze říct, že akcie jsou cennými papíry, které představují podíl vlastnictví v určité společnosti. Investoři mohou z akcií těžit prostřednictvím růstu jejich hodnoty, vyplácení dividend nebo obchodování na burze. Důkladná analýza a sledování trhu jsou klíčové pro jejich úspěšné investování.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk