Investování na komoditním trhu

Související témata:
Doba čtení: 6 minut(y)
Komodity jsou jedinečným odvětvím finančních trhů. Jedním z nejzajímavějších aspektů obchodování s komoditami je komplexní vztah mezi nabídkou a poptávkou mezi ekonomickými faktory a spotřebitelskými zvyklostmi, které zapříčiňují velkou fluktuaci cen komodit.

Zatímco komodity jsou základními složkami průmyslových výrobků, jejich výroba a spotřeba závisí převážně na faktorech jako je klima, sezónnost a zásoby. Například ceny ropy v posledních několika letech značně utrpěly, protože produkce břidlic se zvyšuje rychleji než poptávka, což vede k nárůstu zásob ropy, což vede k poklesu cen ropy. Tento článek vysvětluje všechny důležité aspekty při obchodování s komoditami.

Co přesně je komodita?

Komodita je obvykle přírodní zdroj, který lze zpracovat a prodávat. Patří sem věci jako zemědělské zboží, kovy, energie, nerosty a mnoho dalšího.

Je důležité poznamenat, že prodej a nákup komodit se obvykle provádí prostřednictvím standardizovaných futures kontraktů na více burzách. To znamená, že nemusíte kupovat barel ropy a skladovat jej na své zahradě. Jediné, co musíte udělat, je koupit futures kontrakt, abyste se stal komoditním obchodníkem. Nejznámější a nejstarší burzou je Chicago Board of Trade (CBOT), na které mohl obchodník koupit futures na zamědělské komodity, jako je pšenice, kukuřice, oves, rýže, sója a mnoha dalších. Nicméně skutečnost, že obchodování s komoditami se provádí především prostřednictvím smluv, má své vlastní důsledky. Futures umožňují obchodníkovi nakupovat nebo prodávat komoditu bez nutnosti vlastního skladování zboží, což umožňuje, aby byli součástí trhu i spekulanti.

Proto se obchodníci komodit mohou rozdělit do dvou skupin: skuteční investoři a spekulanti.

  • První skupinou jsou obchodníci kupující zboží fyzicky a výrobci komodit, kteří používají futures kontrakty na komodity pro účely zajišťění určité ceny a odběru, pro ty byly burzy také původně určeny. Tito obchodníci skutečně dodají nebo převezmou dodávku skutečné komodity, když vyprší termínová smlouva.
  • Druhým typem obchodníka s komoditami je spekulant. Jedná se o obchodníky, kteří obchodují na komoditních trzích pouze za účelem profitování z volatilních cenových pohybů. Tito obchodníci nikdy nemají v úmyslu uskutečnit nebo převzít dodání skutečné komodity po vypršení futures kontraktu. To může mít významný dopad na ceny. Vraťme se k ropě, ceny se v prvním čtvrtletí roku 2016 prudce snížily. Tento pokles měl nějakou fundamentální podporu, ale byl způsoben především spekulanty, kteří očekávali, že ceny ropy klesnou na 10 dolarů za barel. Jako komoditní obchodník byste měli vzít tento aspekt v úvahu.

Fundamentální analýza může být zásadní

I když je technická analýza při obchodování s komoditami užitečná, hodně obchodníků se obvykle soustředí na fundamentální faktory. Ale proč to tak je?

Základem pro fundamentální analýzu je nabídka a poptávka. Nabídka a poptávka představují jednoduchou rovnici. Nicméně věci se zkomplikují, když se snažíte předpovědět ceny do budoucna. Obchod se zbožím obvykle probíhá v cyklech; Někdy zásoby budou malé a ceny vysoké. Jindy je komodity příliš mnoho a ceny klesají. Obecně lze říci, že cenové pohyby komodit pomocí fundamentální analýzy lze rozdělit na dva jednoduché vzorce:

  1. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, měly by ceny růst
  2. Pokud je nabídka vyšší než poptávka, měly by ceny klesat

Samozřejmě, tato pravidla obvykle fungují, ale neznamená to, že neuvidíte žádnou výjimku. Finanční trh je komplikované místo s mnoha faktory, které mohou ceny ovlivnit, a to i ceny komodit.

Jak již bylo zmíněno dříve, změny zásob mohou hrát pro komodity klíčovou roli. Dodáním komodity je částka, která se přejímá z předchozích let výroby a částka, která se produkuje během běžného roku. Například současná zásoba sójových bobů obsahuje plodiny v zemi a množství, které je ponecháno z minulého roku. Čím vyšší jsou tyto zásoby (se stálou poptávkou), tím nižší by měly být ceny. Nabídka by mohla být ovlivněna mnoha faktory, jako je počasí, celkové množství vysazených akrů, výrobní stávky, choroby plodin a technologie.

Poptávka je druhou stranou rovnice. Jedná se o množství, které se spotřebuje na dané cenové úrovni. Obecně se poptávka zvýší, když se cena komodity sníží. Na druhé straně se sníží, když cena komodity roste. Přemýšlejte o jednoduchém příkladu. Čím dražší je benzin, tím méně lidí si to může dovolit, a tím je po něm i nižší poptávka. V situaci, kdy se ceny benzínu zdvojnásobí, se pravděpodobně rozhodnete cestovat autobusem nebo na kole, a ne autem. To znamená, že vaše poptávka po benzinu, tedy po ropě, bude nižší.

Pokud je tedy hlavním hlediskem analýzy komodit poptávka a nabídka, pojďme se podívat, jaké údaje byste měli posoudit, abyste mohli odhadnout zda ceny poklesnou nebo porostou.

Data ke sledování

Jak již bylo uvedeno výše, vztah mezi poptávkou a nabídkou je pro ceny komodit klíčový. Proto je důležité věnovat pozornost výsledkům dat. Například obchodníci s ropnými produkty se dívají na týdenní změnu zásob ropy, aby zjistili, zda diktuje směřování trhu nabídka nebo poptávka. Zvýšení zásob je medvědí znak (pokles trhu), protože signalizuje, že nabídka je větší než poptávka. Zde jsou dva nejdůležitější typy přehledů:

  • Změny zásob - jak je ukázáno na příkladu s ropou, změny zásob jsou zajímavým způsobem, jak zjistit, zda poptávka nebo prognóza hráčů na tomto trhu hraje v současné době větší roli. Každá komodita má svůj vlastní typ zprávy a každá z nich má svou četnost publikování a je důležité je sledovat. Zde je několik zpráv, které stojí za pozornost: Ropa - API, DOE zvěřejňováno každý týden; Zemědělské komodity - zpráva USDA zveřejňována na konci každého měsíce.
  • Zprávy o zůstatku - Zatímco změny zásob by mohly ukazovat, která strana v současné době pohání trh, zprávy o zůstatku by mohly potvrdit nebo negovat tyto indikace. Publikovány jsou mnohem vzácněji než zprávy o změnách zásob, ale mohou přinášet důležitější informace. Například měsíční zpráva OPEC o situaci na trhu s ropou je druh zprávy o rovnováze trhu. Zobrazuje změny poptávky, nabídky a výroby a zahrnuje prognózy pro budoucí měsíce.

Každá komodita má své vlastní zprávy, na které stojí za to se podívat, a proto byste se s nimi měli seznámit dříve, než začnete s komoditami obchodovat. Okamžik publikování je obvykle okamžik silného nárůstu volatility, takže je potřeba zjistit, kdy jsou tyto zprávy zveřejněny.

Sezónnost a počasí

Sezónnost je důležitou součástí fundamentální analýzy komodit. Zatímco měny a indexy mají tendenci se pohybovat náhodně po celý rok, u komodit můžeme vidět specifické pohyby v určitou dobu v roce.

Některé komodity, jako jsou obilí a pšenice, vykazují cenové tendence vyplývající z ročních růstových cyklů. Například trhy mají tendenci snižovat ceny během doby sklizně, protože zásoby jsou bohaté a riziko neznámého počasí již neovlivňuje výnos. Naproti tomu ceny obilí jsou se často mění během výsadby a v závislosti na ročním období, neboť cena zahrnuje prémii za riziko počasí pro spekulanty. Jiné komodity, jako je ropa, zemní plyn a drahé kovy, nemají předem definované výrobní cykly založené na sezóně, ale závisí na spotřebitelých těchto výrobků. Například ceny ropy jsou často vyšší na jaře v očekávání zaneprázdněné letní sezóny a u zemního plynu se očekává nárůst cen na podzim, protože dodavatelé energie dělají zásoby na zimní měsíce.

Podívejme se na konkrétní příklad. Pozdní lednové období je často začátkem býčího trhu pro komodity jako je kukuřice a sójové boby. V případě sójových bobů se sezónní rally obvykle panuje do počátku letních měsíců. Na druhou stranu v březnu často roste kukuřice. Růst obilovin je obvykle výsledkem rizikových prémií, které se na trzích objevují pro nejistotu ohledně nadcházející sezóny. Spousta věcí se může při výsadbě pokazit a obchodníci vědí, že vzrůstající poptávka po obilovinách může být obchodem roku v případě, že by období výsadby nebylo v souladu s očekáváními. Na níže uvedeném grafu můžete vidět měsíční pohyby cen pšenice za posledních 5 let.

Zdroj: Bloomberg

To vede k dalšímu faktoru, který stojí za pozornost. Počasí, jak bylo uvedeno výše, také hraje na komoditním trhu důležitou roli. Čím je větší zima, tím dražší může být zemní plyn. A co víc, chladné počasí by mohlo poškodit plodiny, což by mohlo zapříčínit růst cen pšenice a dalších zemědělských komodit. Takže je potřeba zohlednit nejen sezónnost, ale i počasí.

Existuje tedy pravidelný vzorec, který se týká komoditního trhu ohledně sezónnosti? Ne úplně. Sezónní události jsou vodítkem, které udává, co se s trhy dělo v minulosti, ale to nemusí nutně indikovat, jak to bude v letošním roce, ani historie nezaručuje, že se v budoucnu bude opakovat v průměru to samé. Je ale pravděpodobné, že se historie bude opakovat a že může být předzvěstí budoucího vývoje a je dobré se proto seznámit se vzorci sezónního chování než začnete obchodovat.

Zajímavý trh

Komoditní trh se mírně liší od ostatních. Nejdůležitější jsou fundamentální aspekty, ale technická analýza může také hrát roli. Při obchodování s komoditami však obchodník musí brát v úvahu různé aspekty, včetně sezónnosti nebo počasí. Navíc si také pamatujte, že každá komodita se řídí vlastními zákony. To znamená, že něco, co funguje na trhu s ropou, by mohlo být zbytečné, když se uplatní na pšenici nebo jiné zemědělské komodity. Jako shrnutí lze říci - komoditní trh je rozhodně jedním z nejvíce zajímavých.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk