Spekulace na pokles – Jak vydělat na klesajících trzích?

Doba čtení: 5 minut(y)
Finanční trhy nabízejí řadu možností, jak spravovat své peníze a vytvářet různé investiční strategie. Obecně se většina lidí domnívá, že vydělávat lze pouze tak, že se daný finanční nástroj levně koupí a draze prodá. Jak je tomu doopravdy?

Například když koupíme 100 akcií dané společnosti např. za 100 CZK za akcii, protože očekáváme, že společnost bude v budoucnu dosahovat lepších výsledků, což zvýší hodnotu podniku a následně i cenu akcie. Pokud se např. cena akcie zvýší na 150 CZK za akcii, pak v tomto příkladu prodejem 100 akcií vyděláme 50 CZK na akcii.

Spekulovat lze i na pokles

Levně koupit a draze prodat. Zdá se, že takto uvažuje většina obchodníků. Podle tohoto by se zlato, ropa, akcie, cizí měny měly nakupovat, když jsou levné, a prodávat, když jsou drahé. To znamená uvažovat pouze jedním směrem. Směrem orientovaným na růst cen. Současné finanční trhy však nabízejí mnohem více možností. Na tomto místě je třeba uvést např. ekonomické krize, jako je globální finanční krize, řecká krize, pandemie Covid-19. Rovněž by měla být zmíněna situace, kdy se obchodník např. domnívá, že se daná společnost nebude rozvíjet dostatečně rychlým tempem a ceny jejích akcií budou místo růstu klesat. Dále pak např. splasknutí ekonomické bubliny, recese, zpomalení ekonomiky, kdy může dojít např. k poklesu celých akciových indexů, poklesu cen ropy nebo ke kolapsu kryptoměn a mnoha dalších nástrojů.

Jak využít pokles trhu

Spekulace na pokles hodnoty akcií, komodit, indexů, kryptoměn může být reakcí na všechny výše zmíněné scénáře. Díky tomuto se obchodník neomezuje pouze na obchodování během býčího trhu, ale může využít i medvědího trhu, krachů, propadů kotací způsobených různými faktory. To může přispět k rozšíření škály investičních příležitostí a umožnit zachování flexibility za jakýchkoli tržních podmínek. Pro velkou skupinu obchodníků je často jedinou strategií sázet na růst cen nebo zůstat v pozadí a sledovat dění. Díky příležitosti, kterou poskytuje spekulace na pokles cen, však existuje možnost využít prakticky jakoukoli situaci.

Jak vydělat na spekulacích proti trhu?

Pojďme si vysvětlit mechanismus, který původně stál za metodou zužitkování klesajících cen akcií. Krátká pozice, krátký prodej, short - to jsou pojmy, které vznikly v době, kdy se obchodníci rozhodli spekulovat na pokles cen. Můžeme uvést případ, který se dříve praktikoval na největších burzách světa. Existovala zde možnost vypůjčit si akcie od institucí, které je vlastnily. Následně jste je prodali na trhu a zpětně je odkoupili za nižší cenu a vrátili původní společnosti, přičemž ta za „vypůjčení akcií“ účtovala nějaký poplatek.

Teoretický příklad

Obchodník předpokládá, že akcie dané společnosti jsou již příliš drahé, nadhodnocené a že výkonnost společnosti se bude v budoucnu zhoršovat, což by podle jeho názoru mělo vést k poklesu cen akcií. On sice akcie společnosti nedrží, ale chce dosáhnout potenciálního zisku, až jejich cena začne klesat. Jedna z finančních institucí je schopna obchodníkovi půjčit 10 000 akcií společnosti výměnou za nějaký poplatek. Obchodník si půjčí 10 000 akcií a prodá je za tržní cenu 100 CZK za akcii. Za prodej 10 000 akcií za 100 CZK za akcii obdrží obchodník 1 000 000 CZK. Cena akcie klesne na 50 CZK v souladu s jeho očekáváním. V tomto okamžiku se rozhodne odkoupit 10 000 akcií na trhu za 50 CZK za akcii. Za to utratí 500 000 CZK (příklad nezahrnuje náklady a ostatní poplatky). Obchodník vrátí instituci 10 000 vypůjčených akcií, přičemž si ponechá zisk 500 000 CZK. Tímto způsobem profitoval z poklesu ceny akcie.

Co by se však stalo, kdyby se cena zvýšila např. na 150 CZK za akcii? Musel by pak vynaložit 1 500 000 CZK na nákup akcií na trhu, tj. k původně získaným 1 000 000 CZK by musel zaplatit dalších 500 000 CZK. Instituce, která akcie „půjčuje“, může za účelem zajištění svých zájmů požadovat, aby obchodník zaplatil tzv. marži. Ta může činit již zmíněných 500 000 CZK. Pokud by cena akcií začala růst nad 150 CZK, instituce by obchodníka požádala o zvýšení marže, a pokud by tak neučinil, musel by prodané akcie okamžitě odkoupit, aby je mohl vrátit.

Spekulace na pokles: CFD na akcie, komodity, indexy, měny, kryptoměny

Podobný mechanismus nastává v případě otevření shortové pozice u CFD, která umožňuje benefitovat z poklesu cen akcií, celých akciových indexů, a dokonce i kryptoměn. Rozdíl je v tom, že v tomto případě nikdo nemusí akcie nikomu půjčovat a vypořádává se pouze rozdíl v hodnotě transakce. Probíhá stejně jako na trhu forwardových transakcí. Odtud pochází název CFD - contract for difference.

Pokud otevřeme short pozici na 100 akcií společnosti, jejíž cena akcie je 15 USD, prostřednictvím CFD na akcie a utratíme za ni 1 500 USD (příklad nezahrnuje náklady), vypořádání bude podléhat pouze rozdíl. Pokud cena akcie vzroste na 16 USD, ztratíme 100 USD, a pokud cena klesne na 14 USD, získáme 100 USD. V tomto případě bude hrát klíčovou roli také marže, protože v okamžiku, kdy cena poroste a marže bude vyčerpána, bude pozice automaticky uzavřena se ztrátou – stejně jako v předchozím příkladu.

commodities

Rozdílové smlouvy CFD, které umožňují těžit z poklesu jiných finančních nástrojů, fungují na úplně stejném základě. Pokud například obchodník očekává, že ceny zlata klesnou z 2 000 USD za unci na 1 700 USD, může otevřít short pozici na CFD na zlato. V tomto případě, může obchodník vydělat 300 USD za každou prodanou unci zlata. Pokud by byl otevřen obchod s expozicí na dvě unce zlata, potenciální zisk bude činit 600 USD atd. Pokud však cena zlata vzroste z 2 000 USD na 2 300 USD, obchodník ztratí 300 USD za unci.

V případě měn je možné spekulovat na pokles hodnoty jedné měny vůči druhé. Obchodník očekává, že kurz USD/PLN klesne ze 4 PLN za 1 USD na 3,8 PLN za 1 USD. Pak může otevřít short pozici na USD/PLN. Pokud hodnota transakce činí 1 lot, tj. 100 000 jednotek základní měny, bude změna o 1 pip činit 10 PLN. Pokud se kurz USD/PLN sníží o 2 000 pipů ze 4 PLN na 3,8 PLN, může obchodník získat 20 000 PLN. Pokud by se však kurz USD/PLN zvýšil ze 4 PLN na 4,20 PLN, mohl by obchodník utrpět odpovídající ztrátu.

Shrnutí

Možnost otevřít shortovou pozici poskytuje obchodníkovi vysokou flexibilitu, pokud jde o přístup k trhu, ve srovnání s tradiční možností těžit pouze z rostoucích cen. Žijeme ve velmi dynamické době, která se neobejde bez hospodářských krizí a bublin. Díky možnosti těžit z poklesů cen akcií, indexů, komodit, měn a kryptoměn může obchodník vsadit proti rostoucímu trhu, který počítá pouze s růstem cen. Kromě toho může obchodník tímto způsobem zajistit např. portfolio držených akcií, když je nechce prodat kvůli výplatě dividendy, ale vidí, že může dojít k případné korekci. Možností je tedy spousta – od klasické spekulace na pokles ceny až po tzv. hedging, tedy zajištění pozice. Toto vše lze snadno a intuitivně provádět na naší platformě xStation 5.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk