Jak otevřít obchod v MT4

2 minute(s)

V této lekci se na naučíme:

  • Jak otevřít obchod z okna Trh
  • Jak otevřít obchod pomocí menu přímo z grafu
  • Jak využít funkci one-click trading a jak tuto funkci aktivovat

Zadání obchodu v platformě Meta Trader 4 je poměrně jednoduché, intiuitivní a rychlé. Platforma nabízí hned několik způsobů jak oteřít obchod:

Okno Pokyn

Prvním způsobem jak si můžete otevřít obchod je vyhledání vybraného instrumentů v okně Trh. Jakmile si najdete požadovaný instrument, tak stačí dvojklikem otevřít následující okno.

Jakmile se okno Pokyn otevře, tak lze zvolit velikost transakce v lotech (nezapomeňte, že 1 lot je ekvivalent 100 000 jednotek základní měny, tedy první měny v páru, a ekvivalentně 0,1 lotu je 10 000 jednotek) a následně můžete doplnit i cenové úrovně Stop Loss a Take Profit.
Dále můžete realizovat pokyn dvěma způsoby: Okamžitou realizací nebo Čekajícím pokynem (nevíte jaký způsob zvolit? Více o pokynech naleznete zde). Máte také možnost zdat komentář k obchodu a zachovávat si tak poznámky do svého obchodního deníku.

Jakmile si zvolíte objem, tak se již pak musíte rozhodnout o směru obchodu. Pokud předpokládáte, že trh stoupne, tak otevíráte nákupní pozici (Koupit) a naopak, pokud očekáváte klesající trh tak klikněte na tlačítko Prodat za tržní cenu.

Jakmile toto provedete, tak bude váš obchod umístěn do trhu a od tohoto momentu můžete vidět své pokyny v záložce Obchod v okně Terminál.

One-click trading

Ještě rychlejší metodou jak otevřít obchod si můžete aktivovat v menu Nástroje => Možnosti.

Zde vyberte záložku Obchod a zatrhnětě možnost „Obchodování Jedním kliknutím“.

Po aktivování této možnosti Once one-click již můžete analyzovat a obchodovat. Obchody můžete zadávat z levého horního rohu grafu – kde jsou tlačíka k nákupu a prodeji. Zároveň můžete nastavovat velikost obchodu.

Obchodování z grafu

Dalším způsobem jak otevřít obchod, je kliknout pravým tlačíkem myši v okně grafu a zvolit „Obchod“ a poté „Nový pokyn“. Poté se již objeví okno „Pokyn“. 

Uzavření pozic

Pro uzavření otevřených pozic můžte kliknout na iknou „x“ v záložce Obchod v okně Terminál.

Nebo kliknout pravým tlačíkem na linii obchodu a vybrat „Zavřít ...“.

Pokud chcete zavřít pouze část pozice, tak klikněte pravým tlačítkem myši na otevřenou pozici a vyberte možnost „Upravit...“. Poté v poli Typ vyberte Tržní realizaci a zvolte, kterou část pozice chcete uzavřít.

Jak vidíte, tak otevření a uzavření obchodů v platformě Meta Trader 4 je velmi intuitivní a dostupné doslova na jedno kliknutí.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."