Navyšování a zmenšování pozic

Související témata:
Doba čtení: 4 minut(y)

Obchodování lze srovnávat s řízením vozu Formule 1. Mohli bychom se zeptat "jak a proč". Jak víte, auta Formule 1 jsou pravděpodobně nejmocnější a nejrychlejší automobily na této planetě. To je důvod, proč je potřeba je respektovat, a proto je téměř nemožné jezdit na plnou rychlost každý okruh od prvního kola, a to i pro ty nejzkušenější řidiče. Totéž lze říci o obchodování - někdy není rozumné otevřít celou pozici ale postupně přidávat, pokud vše probíhá podle plánu. Někdy je také potřeba "zasáhnout brzdy" a uzavřít část pozice, o čemž budeme také v tomto článku mluvit.

Co je to navyšování pozic

Celková velikost pozice a rozhodnutí zvětšit pozice může být velmi cenným nástrojem řízení rizik obchodníka; protože poskytuje příležitost zvýšení pozic, když se trh pohybuje ve prospěch obchodníka. Zvětšování pozic je strategie vstupu do obchodu po částech, spíše než s jednou velkou pozicí. Co to znamená? Představme si, že chcete otevřít 10 lotů na EURUSD, ale chcete minimalizovat riziko. Co uděláte? Otevřete 2 loty a přidáváte další a další obchody, dokud nedostanete svých 10 lotů. To je to, co nazýváme "navyšování pozic".

Existují dva hlavní důvody, proč se obchodníci rozhodnou otevřít své pozice pouze se zlomkem kapitálu. Za prvé, snižuje se tím celkové riziko obchodu. Tím, že změníte velikost pozic, využíváte pouze část svého kapitálu při vstupu do dlouhé nebo krátké pozice. Tímto způsobem je riziko mnohem menší, ztratíte mnohem méně peněz, pokud se trh na začátku obrátí proti vám. Za druhé, změna velikosti pozice umožňuje vybrat nejlepší vstupní bod pro váš obchod. Je docela možné, že vaše analýza aktuální situace na trhu je správná, ale nezvolili jste nejvhodnější úroveň k zadání pozice. Proces upravování pozic vám dává čas, abyste znovu zvážili vstupní úroveň a posoudili situaci. Dokonce i když jste vynechali nejlepší vstupní bod, nemusíte se obávat – navýšení velikosti pozice vám pomůže tuto situaci dobře zvládnout.

Ale změna velikosti pozic má také své nevýhody. Nejslabším bodem takové strategie je to, že může vést ke zvýšení celkového rizika expozice, což by mohlo mít negativní dopad na váš účet. To by se mohlo stát, kdyby trh šel proti Vám a vy byste nevyužili příkazy stop loss. Náhlá změna ceny pro Vás bude mnohem nebezpečnější, protože vzhledem k tomu, že vaše velikosti pozic rostou, je zapotřebí menšího pohybu trhu, k rychlejší změně zisku, ale i ztráty. Kromě toho může navyšování pozic vést k otevření obchodu blízko konce současného trendu. Pokud byl po nějaký čas stanoven trend, čím později vstoupíte do pohybu, tím větší je riziko, že se cena změní. To je také důvod, proč je při používání této strategie třeba obezřetné řízení pozice.

Teď když znáte výhody i nevýhody navyšování pozic, je čas podívat se, jak to funguje v praxi. Podívejme se na denní graf zlata a představme si, že jsme se rozhodli prodat 2 loty na ceně 1450 (A). Poté se trh pohyboval v očekávaném směru, takže jsme se rozhodli po korekci a odrazu trhu zpět navýšit pozici (B). Poté došlo k posílení směru dolů, takže jsme přidali třetí část pozice (C) a potom další (D). Počáteční expozice byla 2 loty, ale nakonec byla 4x větší.

To znamená, že se zvýšilo riziko, ale také zisk oproti původní pozici. Co se může stát dál? Mohli byste uzavřít obchod a uzavřít solidní zisk. Předpokládejme však, že jste provedli analýzu a myslíte si, že trh stojí za přidání další pozice (E). Jak vidíte, trh se otočil a zamířil na hladinu téměř 1400. To znamená, že ne pouze 4 ze 5 vašich malých obchodů jsou ve ztrátě, ale také, že ztráta může být větší, než jste očekávali z důvodu větší expozice. To je důvod, proč stojí za to použít stop loss na obranu svého zisku nebo uzavření části pozic v případě solidního zisku. To nás také vede k druhé části tohoto článku, snižování pozic.

Co je snižování pozic

Snižování pozic je opačný proces řízení pozic. To znamená, že v této strategii uzavřete část pozice v případě, že se trh bude pohybovat v souladu s vašimi očekáváními. Snižování pozice je dalším způsobem, jakým mohou obchodníci ovládat své obchody. Je to také důležitý nástroj obezřetného řízení peněz.

Ale proč snižovat pozice? Strategie se používá k dosažení podobných cílů jako navyšování pozic – snížení rizika, zablokování zisku, omezení ztrát. Uzavření zlomku pozice znamená, že zamknete zisk, ale také necháte část, která je otevřená, abyste měli zisk, pokud se cena bude i nadále pohybovat tak, jak jste chtěli. Samozřejmě, že pokud bude tento trend pokračovat, váš zisk bude omezen, neboť jen část prvotního obchodu zůstává ve hře. To se nemusí všem obchodníkům líbit, ale konec konců to není tak špatné - na vašem účtu zůstává zisk, což znamená, že vaše analýza fungovala.

Podívejme se na níže uvedený graf. Představte si, že krátká pozice byla otevřena na ceně 1650 (A). Rychlý pokles, který se objevil o několik dní později, učinil tento obchod ziskový, takže jste se rozhodli uzavřít jeho část na 1300 (B). Pak se objevila další vlna prodeje, ale byla klidnější než ta původní. Přesto jste uzavřeli jinou část obchodu, jen aby jste zajistili svůj zisk v případě, že se trh pohne proti (C). Stabilizace trhu a nižší volatilita vás přinutila uzavřít zbývající část obchodu o několik týdnů později (D). Příznivý tržní pohyb nám ale umožnil uzamknout pěkný zisk.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Nicméně vás může trochu mrzet, že zbývající část nebyla uzavřena o čtvrtinu později, ale je tu další strana mince. Nevěděli jste, zda trh půjde nahoru, nebo dolů. Mohli jste ji zavřít níže (E), ale mohly jste ji také zavřít výše (F). Po počátečním pohybu jste měli zisk, ale díky škálování jste zaznamenali zisk i z pokračování poklesu. Tak strategie funguje, a proto je tento přístup tak populární při řízení pozice a rizika.

Jiný přístup k money managementu

Navyšování a snižování pozic je tak trochu jiným přístupem k řízení peněz. Jak jsme v tomto článku ukázali, navyšování pozic umožňuje těžit z pokračujícího trendu při ukončování části zisku. Zatímco škálování vám dává příležitost vstoupit na trh v lepším bodě, také snižuje počáteční riziko vašeho obchodu. Stejně jako v našem příkladu o Formuli 1. Jakmile se naučíte trať, můžete jezdit vyšší rychlostí.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk