Pasivní investování: Nechte své peníze růst s minimálním úsilím

Doba čtení: 10 minut(y)
Peníze na stole se šipkami růstu nahoru

Jste vyčerpaní z neustálého sledování akciového trhu a rozhodování o investicích? Nemáte čas se věnovat investicím každý den? Slyšeli jste někdy o investorech jako Warren Buffett, Peter Lynch nebo John C. Bogle? Na trzích existuje řešení pro investory, kteří dávají přednost dlouhodobému investování s minimálními časovými nároky na správu portfolia. Pasivní přístup vám může poskytnout atraktivní investiční příležitosti a otevřít možnosti pro dosažení dlouhodobých finančních cílů.

V tomto článku se ponoříme do konceptu pasivního investování a poskytneme návod, jak můžete bez námahy rozšířit své portfolio tím, že budete držet aktiva dlouhodobě. Aktivní i pasivní strategie mají své světlé stránky, my se zde však zaměříme na pasivní fondy. Prozkoumáme sféru ETF, akcií a různé mentality typu buy and hold.

Co jsou pasivní investice?

Cesty k aktivnímu a pasivnímu investování Aktivní správa portfolia znamená časté nakupování investic a úpravy dle očekávaného vývoje trhu. Pasivní investování jde na věc jinak a klade důraz na daňovou efektivitu. Pro dlouhodobé investory může být pasivní přístup tou správnou strategií.

V praxi znamená pasivní investování nákup podílů v pasivních fondech ETF, zejména indexových fondech, a někdy i v jednotlivých akciích. Základem je strategie „koupit a držet“ (ang. Buy and hold), kdy své investice dlouhodobě držíte, aniž byste s nimi často obchodovali nebo je měnili.

Tento přístup umožňuje investorům (včetně profesionálů) těžit z celkového růstu konkrétní společnosti, odvětví nebo celého trhu v čase, namísto snahy o načasování trhu nebo rychlých obchodů. Klasická poučka říká: „Pro dlouhodobý finanční úspěch není klíčové načasování trhu, ale čas strávený na trhu.“

 • Pasivní investování je vhodné pro začátečníky i pokročilé investory. Důkazem jsou biografie a úspěchy legendárních investorů z Wall Street, jako jsou Peter Lynch nebo Warren Buffett.
 • Díky práci Johna C. Boglea a společnosti Vanguard Group mohli retailoví investoři poprvé investovat do indexových fondů. To byl klíčový moment pro filozofii pasivního investování.
 • Aktivní investoři a portfolio manažeři mají velké problémy s trvalým překonáváním průměrného ročního výnosu indexu S&P 500. Jejich výkonnost byla ve srovnání s indexovými fondy často slabá. To byl hlavní důvod pro rozšíření a popularitu pasivního investování!
 • Díky technologickému rozvoji mají nyní investoři zjednodušenou možnost nákupu ETF na indexy předních amerických nebo evropských akcií. Mohou tak očekávat alespoň průměrný výkon v dobrých i špatných obdobích.
 • Indexové fondy pouze replikují výkonnost referenčního indexu. Může jít o S&P 500, Nasdaq nebo dokonce o konkrétní segmenty, jako jsou biotechnologie nebo ceny komodit.

Pokud jste unaveni neustálým sledováním akciového trhu a rozhodováním o obchodních krocích, nebo možná jen nemáte dostatek času, pasivní investování pro vás může být řešením.

Výhody a nevýhody pasivního investování

Pasivní investování nabízí investorům několik výhod. Zaprvé eliminuje potřebu neustálého sledování akciového trhu, což jednotlivcům umožňuje ušetřit čas a úsilí. Místo častého rozhodování o obchodování podporuje pasivní investování dlouhodobou investiční strategii, která může být méně stresující a časově náročná. A co víc? Jaké jsou dobré a špatné stránky pasivních strategií?

Pasivní investování nabízí investorům celou řadu výhod:

 • Úspora času a úsilí: Pasivní přístup nevyžaduje neustálé sledování akciového trhu. Namísto častých obchodních rozhodnutí se zaměřuje na dlouhodobou investiční strategii, což může být méně stresující a časově náročné.
 • Nízké náklady: Poplatky za pasivní fondy (ETF) jsou nízké stejně jako náklady na držení pozic.
 • Časová efektivita: Není nutná hloubková analýza a průzkum trhu.
 • Diverzifikace: Investujete do celého trhu nebo odvětví, nikoliv do konkrétních společností. To snižuje riziko.
 • Nižší volatilita portfolia: Indexy jsou stabilnější, protože pokleslé akcie jsou obvykle vyváženy růstem akcií jiných společností.
 • Nižší investiční riziko: díky rebalancování indexů (bankrot jedné společnosti není tak rizikový faktor).
 • Vysoká šance: na profitování z dlouhodobého růstu akciového trhu.

Pasivní investování má i své nevýhody:

 • Téměř žádná šance na nadprůměrné výnosy: Sledujete průměrný tržní výnos, což nemusí být ideální v době poklesu trhu.
 • Pasivní kopírování trhu zaostává v poklesu: Nemůžete překonat výkonnost trhu během medvědího trhu nebo korekcí.
 • Diverzifikace může způsobit ztrátu: Pokud zvolený ETF sleduje špatné společnosti.
 • Delší čekání na zlepšení trhu: Indexy jsou méně volatilní, takže zlepšení výnosnosti portfolia trvá déle.
 • Závislost na výkonnosti ETF nebo indexů: Nejste aktivním tvůrcem svého portfolia.
 • Můžete minout specifické růstové trendy: Kvůli diverzifikované expozici

Investoři se strategií „nakoupit a držet“, kteří preferují ETF fondy sledující indexy, mohou těžit z celkového růstu trhu, místo aby spoléhali na úspěch jednotlivých společností nebo odvětví. To je jedna z hlavních výhod pasivního investování.

Navíc má pasivní investování oproti aktivně spravovaným portfoliím nižší poplatky a náklady. Díky tomu je nákladově efektivnější variantou. Pasivní fondy (ETF) totiž obvykle nevyžadují tým odborníků na výběr jednotlivých akcií, což vede k nižším správním poplatkům.

graf GDP real indexZ dlouhodobého hlediska je akciový trh korelován s hospodářským růstem. Jak vidíme výše, americký HDP roste od 80. let 20. století, a to vynikajícím tempem. Silná ekonomika znamená zdravé spotřebitele s vyššími příjmy - to je pozitivní faktor pro marže a zisky firem. Zdroj: XTB Research
Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Indexové fondy a ETF

Americká bankovka s dírou uprostřed a text ETFIndexové fondy fungují tak, že investují do diverzifikovaného portfolia akcií, které tvoří konkrétní tržní index nebo akciové fondy. Složení portfolia indexového fondu odráží složení sledovaného indexu s cílem replikovat jeho výkonnost. Tyto fondy jsou navrženy tak, aby investorům poskytly širokou expozici trhu a dosáhly výnosů sledovaného indexu. Pasivní investoři volí indexové fondy, protože nabízejí nákladově efektivní a celkově nenáročný způsob investování do celkového trhu.

Výhody indexových fondů

Mezi největší výhody indexových fondů patří možnost získat širokou expozici trhu s nízkými náklady a nenáročným přístupem k investování. Akciový trh je známý svým dlouhodobým růstovým trendem. Pokud akumulujete podíly v indexových fondech, máte jistotu, že budete součástí tohoto trendu.

Pasivní investováním do indexových fondů se vyhýbáte riziku, že akcie konkrétní společnosti nebudou tohoto trendu součástí, protože akcie v indexu, jako je S&P 500, jsou vybírány automaticky s určitými omezeními. Nicméně nikdy nezapomínejte na investiční riziko, protože extrapolace z minulosti může být riskantní.

ETF (464)

Instrument Poptávka Nabídka Spread Pohyb
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS (Acc EUR)
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS (Acc EUR)
Amundi Stoxx European 600 Banks UCITS(Acc EUR)
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS (Acc EUR)
Amundi CAC 40 Daily Double Short UCITS (Acc EUR)
Amundi Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS (Acc EUR)
Amundi CAC 40 ESG UCITS DR (Acc EUR)
Amundi Euro Stoxx 50 UCITS (Acc EUR)
Amundi CAC 40 UCITS (Dist EUR)
iShares Core S&P 500 UCITS (Acc USD)
iShares Core DAX UCITS (Acc EUR)

Hlavním rizikovým faktorem pro akciové indexy v dlouhodém horizontu je hospodářská deprese (podobná krizi na Wall Streetu v roce 1929) a její následky, jak reálné, tak psychologické, pro investory.

Obecně řečeno, investování do diverzifikovaného portfolia, které kopíruje konkrétní tržní index, umožňuje investorům indexových fondů profitovat z celkového růstu trhu. Některé indexové fondy ETF vyplácejí svým podílníkům pravidelné dividendy, což může generovat pasivní příjem z dividend.

Navíc mají indexové fondy oproti aktivně spravovaným fondům obvykle nižší náklady a poplatky, což z nich činí nákladově efektivnější variantu. Indexové fondy navíc vyžadují minimální úsilí, protože využívají strategii „buy and hold“, čímž odpadá nutnost neustále sledovat trh a obchodovat s vysokou frekvencí. Celkově indexové fondy nabízejí zjednodušený a nenáročný přístup k investování.

Strategie pasivního investování

Kostky uspořádané do dvou slov: pasivní a aktivní příjem

Vytvoření pasivní investiční strategie se oproti aktivním strategiím zaměřuje na využití indexových fondů jako klíčové složky. Indexové fondy jsou investiční nástroje, jejichž cílem je replikovat výkonnost konkrétních indexů, jako jsou S&P 500, Nasdaq 100 nebo Dow Jones.

Investováním do diverzifikovaného portfolia akcií, které kopíruje složení indexu, poskytují indexové fondy širokou expozici trhu a umožňují těžit z celkového růstu trhu. Výběr správných ETF a vhodných indexových fondů spočívá v nalezení fondů, které co nejvěrněji kopírují výkonnost konkrétního tržního indexu.

Cílem je dosáhnout široké expozice trhu a replikovat výnosy sledovaného indexu. Pasivní investoři volí indexové fondy, protože nabízejí nákladově efektivní a nenáročný na údržbu způsob investování do celkového trhu. Někteří investoři však dávají přednost pasivnímu investování do akcií společností, které je však rizikovější a vyžaduje specifické znalosti o oceňování, fundamentální analýzu a hloubkovou analýzu tržního cyklu či psychologii, která vždy ovlivňuje ceny.

Diverzifikace

Diverzifikace portfolia spočívá v investování do různých typů aktiv s cílem snížit riziko. V souvislosti s indexovými fondy (ETF) to znamená výběr mixu fondů, které sledují různé tržní indexy.

Diverzifikací portfolia pomocí indexových fondů můžete dosáhnout široké expozice trhu a těžit z celkového růstu trhu. To je zvláště výhodné pro pasivní investory, kteří preferují nákladově efektivní a nenáročný přístup k investování.

Než si vyberete konkrétní ETF, můžete si přečíst, co přesně sleduje nebo jak vypadá jeho portfolio. Tímto způsobem získáte lepší představu o tom, do jakých aktiv investujete. To lze zjistit v investiční aplikaci XTB.

Pokud chcete dát pasivnímu investování úplně jiný rozměr a automatizovat ho, abyste se o nic nemuseli starat, můžete v nabídce XTB nalézt Investiční plány, které automatizují pasivní investování do ETF fondů.

Určení tolerance k riziku

Stanovení tolerance k riziku zahrnuje zhodnocení vaší ochoty a schopnosti snášet výkyvy hodnoty vašich investic. To je důležitý faktor při výběru indexových fondů, protože různé fondy mohou mít různou míru rizika. Je klíčové vybrat indexové fondy, které odpovídají vaší preferenci rizika, abyste se cítili pohodlně s potenciálními výkyvy trhu.

Pasivní investoři často upřednostňují konzervativnější přístup a mohou se rozhodnout pro indexové fondy, které nabízejí stabilitu a nižší volatilitu, jako jsou S&P 500 nebo Dow Jones. Důvodem je, že společnosti v těchto indexech jsou obvykle méně volatilní (jedná se o společnosti „staré ekonomiky“, velké společnosti s předvídatelnějšími obchodními modely).

Technologické ETF a indexy malých společností bývají naopak volatilnější (například fondy ETF Nasdaq100 nebo Russell 2000). Během býčího trhu technologický sektor obvykle překonává všechny ostatní obory podnikání, ale pokud převládají defenzivnější nálady, mohou ho překonat i jiné společnosti, dokonce i ropný sektor (rok 2022 je toho velmi dobrým příkladem).

Volatilní mohou být i ETF fondy spojené s vybranými finančními institucemi, dokonce i bankami, během specifických událostí. Riziko se sice obtížně měří, ale indexové fondy jako S&P 500 nebo Nasdaq jsou složeny z akcií největších amerických společností. Zároveň musí každá společnost splňovat přísné požadavky, aby se do indexu dostala.

Strategie buy and hold

Strategie „buy and hold“ (tj. kup a drž) spočívá v nákupu cenných papírů a jejich držení po dlouhou dobu bez ohledu na krátkodobé výkyvy trhu. Tuto strategii běžně využívají indexové fondy, jejichž cílem je dlouhodobě replikovat výnosy konkrétního tržního indexu nebo akcií společnosti. Stejnou strategii využívají i někteří individuální investoři.

Se strategií „buy and hold“ odpadá nutnost neustále sledovat trh a obchodovat s vysokou frekvencí. Tento přístup preferují pasivní investoři, kteří chtějí budovat své investiční portfolio s menším stresem a jednodušeji. Strategie „buy and hold“ může být vhodná také pro investory, kteří si nevěří, že dokážou překonat tržní průměr, nebo nemají čas na detailní vzdělávání v oblasti investování.

Implementace strategie

Realizace strategie buy and hold spočívá v nákupu cenných papírů a jejich držení po delší dobu bez ohledu na krátkodobé výkyvy trhu. Dodržování této strategie nemusí být snadné, zejména v období negativních nálad na trhu, kdy roste prodejní tlak. V takových chvílích může být vhodný komentář Warrena Buffetta: „Nákup akcií je jako koupě domu, ale někdo kolem vás neustále křičí ‚kupujte‘, každý den, každou hodinu.“ Aktivní správa portfolia může být problematická, zvláště když aktivní správce portfolia (investor) provádí změny na základě emocí (strachu nebo chamtivosti). Správci fondů mohou zvážit úpravu svého stylu směrem k pasivnímu investování.

Pasivní investoři mají výhodu v tom, že během poklesů trhu nemusí neustále sledovat jeho vývoj.

Je však důležité si uvědomit, že preference pro pasivní strategie neznamená, že můžete nakoupit cokoliv za jakoukoliv cenu a čekat na dlouhodobý růst. Naopak, pro dlouhodobé investory bývají historicky nejlepší nákupní příležitosti právě během propadů akciového trhu a medvědích trhů.

Pasivní investování s XTB: Široký výběr pro váš růst

mobilní aplikace XTB xStation vzhled

XTB nabízí širokou škálu pasivních investičních nástrojů, díky kterým můžete budovat a spravovat své portfolio s minimálním úsilím a náklady. Navíc v XTB investujete bez poplatků a nákladů na pozici (pokud je váš obrat* nižší než 100 000 EUR měsíčně). *Obrat se vypočítá jako součet uzavřených a otevřených pozic akcií a ETF na investičních účtech XTB.

Jaké pasivní investiční nástroje XTB nabízí:

 • ETF na rozvíjející se a globální trhy
 • ETF pro Evropu, Severní Ameriku a Asii
 • Akciové indexové fondy: Investujte do celého akciového trhu nebo do konkrétních odvětví, jako jsou technologie, zdravotnictví či finance.
 • Dluhopisové indexové fondy: Získejte expozici dluhopisovému trhu a snižte riziko svého portfolia.
 • Komoditní indexové fondy: Investujte do komodit, jako je zlato, ropa nebo stříbro, a diverzifikujte své portfolio.
 • Smíšené indexové fondy: Investujte do kombinace akcií, dluhopisů a komodit v jednom fondu.

XTB umožňuje kombinovat pasivní a aktivní investování na jednom nebo samostatném účtu. To znamená, že můžete využít výhod obou strategií:

 • Pasivní investování pro dlouhodobý růst a stabilitu pomocí nákupu a držení indexových fondů.
 • Aktivní investování pro potenciální krátkodobé zisky prostřednictvím aktivního obchodování s vybranými akciemi nebo CFD kontrakty.

Tímto způsobem můžete těžit z diverzifikace a růstu pasivního investování a zároveň se pokoušet o vyšší výnosy s aktivním obchodováním. Mějte však na paměti, že aktivní obchodování s sebou nese, jak vyšší zisky, tak i vyšší riziko.

3 Mýty o pasivním investování

Pasivní investování bývá často nepochopeno kvůli několika rozšířeným mýtům. Pojďme si je nyní vyvrátit:

 • Mýtus č. 1: Pasivní investování je líný a nezaujatý přístup. Opak je pravdou. Při výběru vhodných investičních nástrojů, ať už jednotlivých společností nebo fondů ETF, je třeba pečlivě zvážit různé faktory a provést důkladný průzkum.
 • Mýtus č. 2: Pasivní investování se zaměřuje pouze na dlouhodobé zisky a nezohledňuje krátkodobé výkyvy trhu. Pasivní investoři sice své investice obvykle drží dlouhodobě, přesto však sledují trendy trhu a v případě potřeby své portfolio upravují.
 • Mýtus č. 3: Pasivní investování omezuje potenciální výnosy ve srovnání s aktivním obchodováním. Naproti tomu studie ukazují, že z dlouhodobého hlediska pasivní investování obvykle překonává aktivní obchodníky. Důvodem jsou nízké poplatky, široká expozice trhu a často neuspokojivé výsledky aktivních investorů.

Je důležité tyto mýty vyvrátit a uznat hodnotu pasivního přístupu pro dosažení dlouhodobých investičních cílů. Pasivní investoři nejsou líní ani nezainteresovaní, stále je třeba, aby investice zkoumali a pečlivě vybírali. Navíc pasivní investování zohledňuje i krátkodobé změny trhu a v případě potřeby může dojít k úpravám portfolia.

Shrnutí pasivního investování

Pasivní investování je ideální pro začátečníky, kteří se nechtějí zabývat každodenní analýzou trhu. Umožňuje vám investovat do široce diverzifikovaných portfolií a budovat majetek s nízkým rizikem a minimem úsilí. Tato strategie je oblíbená i mezi legendárními investory, jako je Warren Buffett a Peter Lynch, kteří dosáhli mimořádných úspěchů díky dlouhodobému horizontu.

I zkušení investoři mohou z pasivního investování těžit. Zatímco nejlepší investoři aktivně spravují svá portfolia v období poklesů trhu, pasivní přístup vyniká v oblasti dlouhodobého růstu. XTB umožňuje oba přístupy. Můžete si vybrat široké indexové fondy pro bezstarostné investování, nebo se ponořit hlouběji a analyzovat specifické ETF nebo společnosti v rámci vámi zvoleného sektoru.

S pasivním investovním můžete začít již dnes

Bez ohledu na vaše zkušenosti vám XTB umožňuje vzít do rukou kontrolu nad vaší finanční budoucností. Díky uživatelsky přívětivé platformě, rozmanitým investičním možnostem a odborným článkům či videokurzům je pasivní investování jednodušší než kdy dříve.

 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

FAQ

Jednou z hlavních výhod pasivního investování je jeho nákladová efektivita. Protože pasivní investoři se snaží sledovat výkonnost určitého indexu, nemusí platit vysoké poplatky investičním správcům ani obchodní poplatky za aktivní obchodování na trhu. To obvykle vede k nižším nákladům ve srovnání s aktivně spravovanými portfolii. Nižší náklady znamenají, že vám v kapse zůstane více peněz, což vám potenciálně umožní dosáhnout v dlouhodobém horizontu vyšších výnosů.

Pasivní investicí může být cokoli, co kupujete a držíte jako klíčový prvek dlouhodobé strategie. Jednou z nejoblíbenějších pasivních investic jsou akcie a ETF. Historicky výnosy z indexových fondů nebo akcií dobře řízených společností překonaly jakékoli jiné aktivum (možná s výjimkou Bitcoinu nebo jiných kryptoměn v posledním desetiletí). Příkladem pasivní investice tak mohou být akcie jakékoli společnosti nebo ETF s expozicí vůči výkonnosti indexu nebo konkrétního sektoru.

Je těžké říci, že pasivní investování je lepší než aktivní, protože většina z toho závisí na individuálním investorovi a jeho rozhodování. Existují investoři, kteří koupili akcie velmi levně, ale prodali je se ztrátou, protože 5% nebo 10% pokles je vyděsil. Dlouhodobí investoři by měli mít hodně víry a sebevědomí, aby se drželi své obchodní strategie. Trh je volatilní. Na druhou stranu existuje spousta studií, které investorům napovídají, že pasivní investování může být z dlouhodobého hlediska lepší.

Riziko je součástí finančních trhů, ale díky diverzifikaci mohou být pasivní investice méně volatilní (samozřejmě to není klíčové měřítko rizika) a méně vás vystavují specifickému riziku spojenému s každou společností. Nezapomeňte však, že pasivní investice nesnižuje riziko a diverzifikace není zárukou jakýchkoli pozitivních investičních výsledků.

Někteří aktivní investoři překonávají trh, ale klíčem k tomu je dělat to neustále. Zejména během medvědích trhů. Investoři, kteří překonávají trhy během obou – medvědích i býčích trhů, se nazývají takzvanou „alfou“. Není však mnoho obchodníků a spekulantů, kteří pravidelně dlouhodobě překonávají indexy a trhy. Proto se pasivní strategie stávají tak oblíbenými.

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk