Obchodovaní z grafu v MT4

  • Platforma
  • Příručky
2 minute(s)
Platforma MT4 Vám umožňuje zadávat objednávky přímo z grafu, které právě analyzujete, což Vám umožní rychlejší reakci na pohyby trhu a volatilitu.

Upozorňujeme, že obchodní platforma MetaTrader 4 (MT4) již není k dispozici pro nově vytvořené účty (investiční účty). Stále je k dispozici stávajícím uživatelům, kteří dosud používali platformu MT4. Doporučujeme vám, abyste se podívali na naši moderní, vysoce intuitivní, oceněnou obchodní platformu – xStation 5!

Obchodovaní na jedno kliknutí (One-click trading)

Nejrychlejší způsob, jak otevřít pozici přímo z grafu, je využiti zabudované funkce MT4, tzv. One-click trading. Pokud chcete funkci aktivovat, klikněte na menu Nástroje (Tools) -> Možnosti (Options).

Dále vyberte záložku Obchodovaní (Trade) a zaškrtněte políčko One Click Trading. Můžete také zmáčknout klávesy Alt + T na klávesnici.

Po aktivaci této funkce můžete otvírat pozice za tržní cenu, koupit nebo prodat a nastavit velikost pozice. Upozorňujeme, že objednávka se vytvoří okamžitě.

Pokud chcete zabránit tomu, abyste otevřeli obchod omylem, můžete snadno skrýt panel obchodovaní, a to kliknutím na ikonu vlevo od názvu symbolu.

Samozřejmě můžete i nadále otvírat pozice kliknutím pravým tlačítkem do okna grafu a výběrem položky "Obchodovaní (Trading)" a potom "Nová objednávka (New Order)". V okně nové objednávky můžete také zadat Stop Loss a Take Profit nebo umístit čekající objednávky.

Obchodovaní na jedno kliknutí je nejlepší volbou, když musíte jednat rychle - stačí zvolit objem a potom kliknout na tlačítko Buy (koupit) nebo Sell (prodat). Vaše nová pozice se otevře okamžitě.

Nastaveni předvoleného objemu

Můžete si nastavit předvolený objem v rámci panelu pro One-click trading v grafu, a to kliknutím na menu Nástroje (Tools), potom na položku Možnosti (Options) a na záložku Obchodovaní (Trade). Předvolený objem si nastavíte v části Předvolené loty (Size by default).

Zadávaní čekajících objednávek z grafu

Čekající objednávky mohou být umístěny přímo z grafu. Stačí umístit kurzor na požadovanou cenovou hladinu a kliknout pravým tlačítkem pro zobrazení kontextového menu. V závislosti od pozice kurzoru se v nabídce Obchodovaní (Trading) zobrazí dostupné typy čekajících objednávek.

Ve zkratce: pokud je kontextové menu aktivováno nad aktuální cenou, bude aktivní zadání objednávek Sell Limit a Buy Stop. Pokud je kontextové menu aktivováno pod aktuální cenou, lze umístit objednávky Buy Limit a Sell stop.

Úprava čekajících objednávek z grafu

Potom, co jste otevřeli obchod nebo umístili čekající objednávku, můžete ji také řídit z grafu.

Pokud chcete nastavit úrovně Stop Loss a Take Profit z grafu, jednoduše klikněte, podržte a potáhněte úroveň pozice nahoru nebo dolů. Při přesouvání úrovně se objeví informace o potenciálním zisku nebo ztrátě.

Pokud chcete tyto úrovně upravit, klikněte na linii Stop Loss / Take Profit a potáhněte úroveň nahoru nebo dolů. A to je vše. Vaše nová úroveň je aktivována.

Stejnou metodou můžete jednoduše upravit také úrovně čekajících objednávek. Přesuňte cenové úrovně tak, abyste upravili celou čekající objednávku - aktivační cenu, stejně tak úroveň Stop Loss.

A co víc, můžete změnit nebo zrušit svoje obchody z grafu, stejně jako aktivovat Trailing Stop jednoduše kliknutím pravým tlačítkem na čáru objednávky a využitím možností ze zobrazeného kontextového menu.

Svoje čekající objednávky můžete spravovat přesně tím stejným způsobem. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem na čáru čekající objednávky a zobrazí se kontextové menu.

Jak vidíte, okno grafu není bezdůvodně hlavní částí platformy MT4. Používá se nejen pro technickou analýzu, ale také pro umístnění a správu objednávek. Dobrá znalost těchto funkcí bude určitě užitečná při každodenní práci obchodníka.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."