Prognóza klíčových dat

Doba čtení: 4 minut(y)

V platformě xStation 5 naleznete zabudovaný makroekonomický kalendář, kde naleznete aktuální a nejdůležitější údaje. A nejen to! Můžete se také podívat na tvz. druhořadé údaje, které mají menší dopad na trhy, ale mohou Vám napovědět, co se bude na trzích dít.

Existuje mnoho makroekonomických reportů z celého světa. Každý den můžete slyšet o nějakých datech, která byla publikována a jejich dopad na finanční trhy. Neznamená to ale, že jsou všechny tyto výsledky důležité. Například Report z amerického trhu práce NFP (Non-Farm Payrolls) bude mít větší dopad na USD než týdenní nezaměstnanost. V platformě xStation 5 najdete zabudovaný makroekonomický kalendář, kde najdete aktuální a nejdůležitější data. A nejen to! Můžete se také podívat na tzv. druhořadá data, která mají menší dopad na trhy, ale mohou vám napovědět, co se bude na trzích dít.

Kalendář – výchozí bod

Podívejme se blíže na náš kalendář v xStation 5. Jak vidíte, je zde mnoho dat, která můžete sledovat. Pro začátečníky může být trochu matoucí, kde začít. Ale jako zkušení tradeři jiste víte, jaká jsou nejdůležitější ekonomická data těch nejznámějších měn. Pokud ne, vraťte se do začátečnické sekce, kde najdete toto téma. 

Makroekonomický kalendář v platformě xStation 5

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Měli byste vědět, co v této přemíře dat hledat. Příliš mnoho informací obvykle skončí dezinformací, takže byste si měli určit priority, co je pro vás nejdůležitější. Například americký dolar reaguje na HDP, NFP a CPI, ale měl by zůstat stabilní při regionálních výsledcích ekonomické aktivity. To neznamená, že byste měli taková data přehlížet. Zatímco pravděpodobně s trhy příliš nezahýbou, mohou vám poskytnout zajímavý pohled na další vývoj důležitých reportů. V našem kalendáři snadno vidíte, jak velký dopad má nadcházející událost na konkrétní trh.

Předvídejte nepředvídatelné

Ekonomická data mají tendenci rozhýbávat trhy, takže vědět, zda bude příští výsledek lepší, nebo horší, než se očekává, vám může pomoci. Ale je téměř nemožné předpovědět přesné číslo. Čas od času se to stát může, ale důležité je, zda jsou výsledky reportu horší, nebo lepší, než trhy očekávaly. Pokud jsou lepší, obvykle to vede k rally na konkrétním instrumentu. Pokud jsou horší, tak je tomu naopak. Podívejme se na NFP (Non-Farm Payrolls). Report NFP je nejvýznamnější pro americkou ekonomiku, takže na něj celý trh čeká. Čím vyšší čísla, tím je dolar silnější. Jako obchodník chcete vědět, zda je možné tato čísla porazit. Jak to udělat? Nejprve byste se měli podívat na reporty ze Spojených států a podtrhat si ty, které ukazují stav pracovního trhu. V to to příkladu (na obrázku níže) by mezi tyto reporty patřily: ADP report zaměstnanosti, report Challenger Job-cut, ISM Non-Manufacturing Index, ISM Manufacturing Index a týdenní výsledky nezaměstnanosti. Podívejme se, co tyto reporty obsahují:

  • ADP – report podobný NFP. Ukazuje měsíční změnu zaměstnanosti, takže je považován za nejlepší indikátor vývoje vládního reportu, který bývá publikován a dva dny později.
  • ISM Non-Manufacturing index – (index o zaměstnanosti) – pravděpodobně druhý nejzajímavější nápověda k NFP. Sektor služeb je největší v americké ekonomice. Čím lepší jsou čísla, tím vyšší NFP výsledky se očekávají. 
  • Challenger Job-cut – nejméně důležitý report pro předpovězení NFP. Udává informaci o čísle propuštěných korporátních zaměstnanců. Čím vyšší číslo, tím je slabší situace na pracovním trhu.
  • Týdenní nezaměstnanost (Weekly jobless claims) – měří množství lidí, kteří zažádali o pojištění v nezaměstnanosti poprvé během minulého týdne. Pokud jsou čísla vyšší, může to být varovné znamení, které by mohlo značit vyšší nezaměstnanost. 

Existují i další méně důležité reporty jako ISM subindex pro zaměstnanost ve výrobním sektoru, ale jsou méně důležité, než výše zmíněné. Všechny tyto reporty najdete v naše kalendáři, který je součástí platformy xStation 5, takže nemusíte zavírat platformu, abyste zjistili všechna důležitá data. 

Důležitá fundamentální data v makroekonomickém kalendáři pro USA

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Nyní, když víte vše podstatné, podívejme se, jak to dát dohromady. Podívejte se na tabulku níže. Jsou v ní všechny méně důležité reporty, které stojí za to sledovat vedle NFP, odhadů a předchozích dat. 

Méně důležité reporty

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Můžete si všimnout, že ADP i ISM subindex pro zaměstnanost porazily tržní očekávání. ADP data dokonce navrhují, že hlavní NFP číslo be mohlo být vyšší, než se očekává. Samozřejmě, že výrobní sektor a týdenní výsledky navrhují vývoj opačným směrem, ale zasahují pouze 20 % americké ekonomiky. Zaměstnanost vzniká především v sektoru služeb, takže by měl převážit data z výrobního sektoru. Jako výsledek bychom mohli očekávat pevný NFP report. Ale mějte na paměti, že trh si vytvoří podobnou analýzu, takže reálný konsensus by mohl být vyšší než 160k. Protože analytické předpovědi se posílají pro hlavní reporty 1 – 2 týdny dopředu, ale u menších reportů jsou data zveřejňována během týdne před vyhlášením NFP. 

Podobná analýza může být provedena pro HDP, inflaci nebo stav zásob.Vyšší maloobchodní tržby a průmyslová produkce by měly podpořit HDP, zatímco silnější PPI a vyšší ceny komodit zase podpoří CPI. Co se týká ropy, data API jsou obvykle zveřejněna v úterý odpoledne a slouží jako vodítko pro nejdůležitější report DOE o surovinách. Myšlenka je stejná – sledujeme sekundární data, která popisují situaci ve stejném sektoru ekonomiky a snažíme se předvídat vývoj těch nejdůležitějších čísel.

Zvážení rizika 

Předvídat ekonomická čísla není snadné. A co víc, dokonce i profesionálové, jejichž předpovědi jsou založeny na komplikovaných modelech, neumějí říci, zda jsou jejich predikce přesné. Znamená to, že vaše analýza vám nedá přesná čísla, která budou zveřejněna, ale dá vám náskok, abyste získali přehled, jakým směrem se budou čísla vyvíjet. To je užitečné pro zvážení, zda mají vaše obchody vhodné RRR (reward/risk ratio) a zda stojí toto riziko za otevření obchodu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk