Rollover - Vše, co potřebujete vědět o rolování!

Související témata:
Doba čtení: 4 minut(y)
Většina našich akciových indexů a nekovových komoditních CFD je založena na futures kontraktech. Jejich cena je velmi transparentní, ale to také znamená, že podléhají měsíčním nebo čtvrtletním "rollovers". Futures kontrakty, na jejichž základě kótujeme naše indexy nebo komoditní deriváty, obvykle vyprší po 1 nebo 3 měsících.

Musíme proto přesunout (rollover) cenu našeho CFD ze starého kontraktu na nový futures kontrakt. Někdy se cena starého a nového futures kontraktu liší, proto musíme provést korekci rolloveru připsáním nebo odečtením jednorázového swapového kreditu/nákladu na obchodním účtu v den rolloveru, aby se zohlednila změna tržní ceny.

Co je to rolování (rollover) smlouvy?

Stručně řečeno, rollover je čistě technická operace, která zajišťuje, aby rozdílové smlouvy (CFD), které můžete obchodovat na platformě XTB, vždy co nejlépe odrážely tržní podmínky. Datum expirace futures kontraktu je poslední den, kdy můžete s daným kontraktem obchodovat. Před expirací má obchodník s futures tři možnosti:

  • Vyrovnání nebo likvidace pozice;
  • Zúčtování;
  • Rollover.

K rolloveru dochází, když obchodník přesune svou pozici z kontraktu v prvním měsíci do jiného kontraktu ve vzdálenější budoucnosti. Obchodníci určí, kdy je třeba přejít na nový kontrakt, sledováním objemu končícího kontraktu i kontraktu na další měsíc. Obchodník, který se chystá rolovat své pozice, se může rozhodnout přejít na kontrakt příštího měsíce, když objem tohoto kontraktu dosáhne určité úrovně.

Proč musí XTB provádět změnu kontraktu CFD?

XTB nabízí kontrakty CFD nejčastěji s expirací 365 dní. Většina indexů a komoditních CFD je založena na cenách futures kontraktů. Pro každý trh obvykle existuje dlouhý seznam futures kontraktů s různými daty expirace od jednoho měsíce až po mnoho let do budoucnosti. Největší objem je obvykle na nejbližším kontraktu. Aby obchodník na trhu s futures mohl obchodovat s nejaktivnějším kontraktem, musí jeden (končící) kontrakt uzavřít a otevřít jiný (následující), přičemž zaplatí transakční poplatky. CFD rollover to udělá za vás a nejsou s tím spojeny žádné transakční poplatky!

Jsou rollovers v XTB zdarma?

Ano, všechny převody jsou pro všechny klienty XTB zcela bezplatné.

Mohu při rolování přijít o peníze?

Rollover je čistě technická operace a je ziskově neutrální. Změna ceny ovlivní "ziskovou" pozici, ale zároveň se do "swapové" pozice přidá přesně opačná částka. Například:

  • Aktuální cena starého futures kontraktu na ropu (s končící platností) je 22,50.
  • Aktuální cena nového futures kontraktu OIL (na který přecházíme s cenou CFD) je 25,50.
  • Rollover Correction ve swapech je 3000 USD za lot = (25,50-22,50) x 1 lot, tj. 1000 USD.

Pokud máte dlouhou pozici, nakupte 1 lot ropy za 20,50.

  • Váš zisk před rolloverem je 2000 USD = (22,50-20,50) x 1 lot, tj. 1000 USD.
  • Váš zisk po rolloveru je také 2000 USD = (25,50-20,50) x 1 lot - 3000 USD (korekce rolloveru).

Pokud máte krátkou pozici – PRODEJTE 1 lot ropy za 20,50.

  • Váš zisk před rolloverem je -$2000 = (20,50-22,50) x 1 lot, tj. $1000.
  • Váš zisk po rolloveru je také -2000 USD = (20,50-25,50) x 1 lot + 3000 USD (korekce rolloveru).

Podrobný seznam termínů Rolloverů pro všechny nástroje naleznete v sekci Informace o účtu/ Specifikace nástrojů na našich webových stránkách pod tímto odkazem.

rolování graf

Důležité informace

Je třeba mít na paměti, že po vypočtení swapových bodů se změní hodnota v tabulce “rollovers” na účtu zákazníka. Při velmi vysoké hodnotě se může stát, že nebude dodržena požadovaná ÚROVEŇ MARŽE. V takovém případě se zahájí automatické uzavírání pozice, počínaje pozicí, která je nejztrátovější z hlediska absolutní hodnoty, a bude pokračovat až do okamžiku, kdy bude dosaženo požadované MARGIN LEVEL (> 50 %). Zákazníci by také měli upravit své aktivní čekající příkazy (SL / TP). Pokud se cena aktivace pokynu nastavená klientem nachází v rámci cenové mezery (gap) související s rolloverem, pokyn bude proveden za otevírací cenu nástroje. Aby se této situaci předešlo, musí být čekající příkazy odstraněny před koncem obchodní seance instrumentu v den rolloveru. Jinými slovy, pokud investor zadá čekající pokyn v rozsahu mezery související s rolloverem, může mu vzniknout ztráta, avšak samotný proces rolloveru je bez nákladů.

Proč se liší velikosti rolloveru?

Rozdíly mezi cenami futures kontraktů na jeden nástroj způsobují různé faktory, jako jsou úrokové sazby, dividendy a náklady na skladování. Obvykle jsou tyto rozdíly mírné, ale někdy může na některých komoditních trzích dojít k velkým rozdílům cen jednotlivých futures kontraktů.

Kdy dojde k dalšímu rolování?

Snažíme se poskytnout veškeré informace o nejbližších rolloverech pro CFD předem. Tyto informace najdete v tabulce předpokládaných dnů rolloverů na našich webových stránkách. Podívejte se na informace o rolloverech zde – https://www.xtb.com/cz/informace-pro-klienty

Jak funguje rollover na ropě (OIL)?

Vzhledem k tomu, že se jedná o futures kontrakt na ropu, je stanovena doba jeho platnosti. Pokud držíte pozici po uplynutí měsíčního data expirace futures kontraktu, na kterém je cena založena, narazíte na rollover. Pokud si nepřejete, aby vaše pozice byla rolována, měli byste svou pozici ještě před expirací uzavřít.

Co se stalo 20. dubna 2020?

Došlo k mimořádnému rolloveru kontraktů na WTI a Brent. Aktivní kontrakt byl změněn z Jun20 na Jul20. Cílem tohoto kroku je omezit riziko poklesu ceny aktivního kontraktu do záporných hodnot (jako tomu bylo u kontraktu květen20). Pokles pod 0 USD vede k úplnému propadu likvidity, což by mohlo mít za následek nemožnost překlopení pozice do kontraktu na další měsíc. Takovou situaci zažilo mnoho obchodníků s futures, což nakonec vedlo k poklesu ceny až na -40 USD za barel.

Je třeba poznamenat, že cílem kontraktů CFD nabízených společností XTB je kopírovat cenovou výkonnost nejbližšího kontraktu, který nevyžaduje, aby investoři ručně přesouvali. Jakmile by cena klesla do záporných hodnot, bylo by rolování mnohem obtížnější, ne-li nemožné. Samotný rollover nemá vliv na finanční výsledek transakce, protože swapové body se přičítají nebo odečítají v závislosti na velikosti pozice a pohybu podkladových futures.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk