Krátká pozice (short position)

Související témata:
Doba čtení: 1 minut(y)
sell a buy tlačítka s grafy
Krátká pozice, také nazývaná short position, je termín používaný v investičním světě pro popis situace, kdy si investor půjčí finanční instrument od brokera nebo jiného investora a ihned ho prodá na trhu za současnou cenu.

Investor doufá, že cena instrumentu v bude v budoucnosti klesat, a poté si ho zpětně koupí za nižší cenu, čímž vrátí zapůjčený finanční instrument zpět brokerovi. Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou je zisk z krátké pozice.

Hlavním cílem krátké pozice je tedy těžit z poklesu hodnoty instrumentu. Tato strategie je často využívána pro spekulaci na pokles trhu nebo na určitou společnost. Investoři mohou zaujmout krátkou pozici na akcie, komodity, Forex nebo jiné investiční instrumenty.

Shortování může být také dobrou možností, jak diverzifikovat své investiční portfolio a mít zisky i při poklesu aktiv ve vašem portfoliu.

Zjistěte více o diverzifikaci investičního portfolia

Zadání krátké pozice nemá nic společného s dobou držení dané pozice. Pokud obchodujete s rozdílovými smlouvami CFD, můžete spekulovat na pokles ceny otevřením prodejní pozice, např. u akcií. Short pozice je spojena s půjčením akcií od brokera. Tyto akcie jsou buď majetkem brokera, od kterého si obchodník akcie zapůjčil, jeho klientů nebo partnerů.

Více o akciích bez poplatků u XTB

Co je krátká pozice?

Krátká pozice představuje opak dlouhé pozice (long position), kde investor vlastní určitý instrument, s cílem těžit z jeho růstu na hodnotě. Pokud investor předpokládá, že cena instrumentu poroste zadá v obchodní platformě nákupní příkaz (BUY), tzv. zadá long pozici.

Jedním z hlavních cílů krátké pozice je spekulovat na pokles vybraného aktiva. Investor může tedy může vydělávat pomocí krátké pozice i při poklesu cen vlastněných aktiv.

Shrnutí

Při otevření krátké pozice je důležité mít na paměti, že spekulace na pokles ceny nese vysoké riziko. Pokud se cena finančního nástroje zvýší místo poklesu, investor bude muset nákup provést za vyšší cenu a utrpí ztrátu. Proto je důležité provádět důkladný výzkum a mít strategii pro správu rizika před zaujetím dlouhé pozice.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

FAQ

Krátká pozice je investiční strategie, při které investor prodává finanční instrument, který ve skutečnosti nevlastní, s cílem zisku z poklesu jeho ceny.

Investor si půjčí finanční instrument od brokera nebo jiného investora a prodá ho na trhu za současnou cenu. Investor doufá, že cena nástroje bude klesat, aby jej mohl později nakoupit zpět za nižší cenu a získat z rozdílu zisk.

Zatímco dlouhá pozice předpokládá růst hodnoty finančního nástroje, krátká pozice je založena na očekávání poklesu ceny a zisku z tohoto poklesu.

Krátká pozice je vhodná pro investory, kteří spekulují na pokles hodnoty konkrétního finančního nástroje. Je často využívána při obchodování s akciemi, komoditami nebo na forexovém trhu.

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk