Co je to obchodování CFD?

  • Forex
  • Komodity
  • Indexy
  • CFD
2 minute(s)
Zkratka CFD pochází z anglického contracts for difference, což znamená „kontrakty na vyrovnání rozdílu“. Kontrakt na vyrovnání rozdílu, jak již samotný název napovídá, představuje smlouvu mezi dvěma stranami o pohybu ceny aktiva. CFD využívají mechanismus finanční páky. Můžete profitovat jak z rostoucích, tak z klesajících cen.

Co je to obchodování CFD?

Zkratka CFD znamená contracts for difference. Jak již název napovídá, kontrakt pro vyrovnání rozdílů vytváří kontrakt mezi dvěma stranami o pohybu ceny daného instrumentu. Těmito stranami jsou zákazník (investor) a broker (XTB).

CFD jsou deriváty

To znamená, že podkladové aktivum ve skutečnosti nevlastníte. Jednoduše spekulujete na růst nebo pokles jeho ceny.

Pojďme si ukázat příklad na akciích. Chcete si koupit 10 000 akcií Barclays za cenu 280p (penny). To znamená že vás bude celá investice stát £28,000, pomineme-li komise nebo poplatky, které si váš broker za transakci naúčtuje. Výměnou za danou sumu získáte akciový certifikát, právní dokument, který potvrzuje vlastnictví akcií. Jednoduše řečeno, ve svých rukách držíte fyzickou věc, kterou budete mít do doby, než ji prodáte, nejlépe se ziskem.

Naopak s CFD nevlastníte akcie Barclays. Jednoduše spekulujete a potenciálně profitujete na těch samých cenových pohybech akcie, ale můžete pozice řídit online přes platformu.

Obchodní pozice v platformě xStation 5

Své CFD pozice můžete řídit sami snadno a rychle v obchodní platformě bez kontaktování svého brokera. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

CFD jsou kontrakty s finanční pákou

To znamená, že expozice na trhu je vyšší, než je požadovaný počáteční vklad, který je nižší než celková hodnota investice. To znamená, že zisky nebo ztráty jsou výrazně vyšší než u jiného typu investice.

Při používání páky nesmíme však zapomenout na skutečnost, že stejně tak, jako může zvýšit vaše zisky, tak stejným způsobem může prohloubit vaše ztráty. Když se tak cena pohne výrazně proti vám, ztráta může přesáhnout váš původní vklad - je tedy důležité vědět, jak řídit své riziko.

Na jakých trzích můžete CFD obchodovat?

Poskytujeme CFD na více než 3000 světových trzích, u všech s možností využití finanční páky a možností spekulovat na růst i pokles cen instrumentů. Můžete u nás obchodovat tyto instrumenty:

  • Forex (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)
  • Akciové indexy (DAX, S&P 500, FTSE, Nikkei)                                                                   
  • Akcie (Facebook, Apple, Google, BMW, ČEZ)
  • Komodity (zlato, ropa, káva)
  • ETF fondy (energetika, finanční služby, zdravotnictví, telekomunikace, biotechnologie)
  • Kryptoměny (Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano)

Můžete vydělávat jak na růstu, tak i na poklesu

Pokud věříte, že cena aktiva bude růst, zadáváte nákupní "long" pozici a budete profitovat z každého růstu ceny.

Pokud věříte, že cena aktiva bude klesat, zadáváte prodejní "short" pozici a budete profitovat z každého poklesu ceny. Samozřejmě, pokud se cena nepohne vaším směrem, ale směrem opačným, budete realizovat ztrátu.

Takže pokud věříte, že akcie Apple budou klesat na ceně, jednoduše zadáte short (prodejní) pozici a váš zisk bude stoupat s každým propadem ceny pod vaši otevírací cenu. Pokud ale cena ve skutečnosti poroste, budete s každým pohybem nahoru ztrácet. Jak moc budete v zisku nebo ve ztrátě záleží na vaší velikosti pozice (v lotech) a rozsáhlosti tržního pohybu.

Možnost zadání long nebo short pozice

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Schopnost zaujmout dlouhé nebo krátké pozice spolu s tím, že CFD jsou produkty s pákovým efektem, jsou dvě charakteristiky, které jim dávají možnost využít výhod krátkodobých tržních pohybů. 

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."