Stop Loss, Take Profit & Trailing Stop v xStation 5

Související témata:
Doba čtení: 3 minut(y)
Jeden z klíčových bodů k dosažení úspěchu na finančních trzích je řízení poměru rizika ku zisku. To je jeden z důvodů, proč by měl být Stop Loss (SL) a Take Profit (TP) součástí vašeho obchodování. Pojďme se podívat, jak je využívat v xStation 5, abychom zajistili, že budeme vědět, jak je používat a kontrolovat svoje riziko a maximalizovat své zisky.

Nastavení pokynů Stop Loss a Take Profit

První, a zároveň nejjednodužší možnost, jak nastavit Stop Loss a Take Profit, je v okně při otevření nového obchodu.

xStation 5 - nastavení čekajícího pokynu

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jednoduše stačí zadat úrovně, na kterých chcete zadat Stop Loss a Take Profit. Pamatujte na to, že Stop Loss se automaticky vypořádá, když trh jde proti Vaší pozici (jak název napovídá) a naopak Take Profit se naplní, pokud jde trh ve směru otevření obchodu. To pro nás znamená, že Take Profit můžeme nastavit (při long pozici) nad současnou cenu na trhu a Stop Loss naopak pod aktuální cenu na trhu.

Je důležíté mít na paměti, že Stop Loss a Take Profit je vždy napojen na otevřenou a nebo čekajicí pozici. Můžete si nastavit obě úrovně, jakmile otevřete obchod. Je to ochrana pro Váš kapitál. Můžete si otevřít pozici i bez nastavení SL a TP, ale doporučujeme Vám zajišťovat pozice už ve chvíli otevření.

Přidávání hladin Stop Loss a Take profit

Nejsnažší cesta, jak přidat hladiny ST/TP poté, co jste otevřeli obchod, je pomocí linií v grafu. Jednoduše stačí kliknout na zelenou linii a potáhnout nahoru, nebo dolů na požadovanou úroveň.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Když si vyberete hladinu SL/TP, okamžitě se objeví v grafu (vždy červená). Toto je nejrychlejší možnost, jak změnit SL/TP jednoduše a rychle.

Další možností je změnit hodnotu číselně v okně “Terminál”. Pro úpravu SL/TP stačí dvakrát kliknout na kolonku obchodu a otevře se Vám okno pro možnost úpravy parametrů obchodu. Nezapomínejte, že SL/TP pak nastavujete v bodech od aktuální ceny a ne od otevírací ceny obchodu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Další možností je změnit hodnotu číselně v okně “Terminál”. Pro úpravu SL/TP stačí kliknout na kolonku SL a nebo TP (klikáte na plus). Po kliknutí se nám ukáže tabulka, kde nastavujeme zisk, nebo ztrátu v bodech od aktuální ceny. Můžeme nastavovat SL/TP pro více obchodů najednou. Tím se stává obchodování pohodlnějším.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Trailing Stop

Stop Loss je navržen k omezení ztrát, pokud jde trh proti naši pozici. Může nám pomoci uzamknout zisk, když obchod půjde v námi zvoleném směru.

Představte si situaci, kdy jste otevřeli long pozici a trh se pohnul vaším směrem - v současné době je tedy tento obchod v zisku. Váš původní Stop Loss byl zadán pod otevírací cenu tohoto obchodu, ale teď se může přesunout na otevírací cenu obchodu (break even) nebo výš a zároveň pod aktuální cenu na trhu (pojistili jsme si zisk při zpětnému pohybu ceny).

Aby se toto dělo automaticky, můžeme si pro obchod nastavit Trailing Stop. Je to mocný nástroj pro řízení rizika, když se cena rychle změní a nebo když nemáte možnost být u platformy.

Trailing Stop je navázán na otevřené pozice, ale nezapomínejte, že je důležité hodnotit situaci podle využívané platformy. U MT4, musíte mít zapnutou platformu a být přihlášeni, aby bylo vše řádně provedeno. xStation bude ve Vámi nastaveném TS pokračovat, i když se odhlásíte.

K nastavení TS, klikneme pravým tlačítkem na otevřenou pozici v Terminálu a vybereme požadovanou hodnotu v bodech jako vzdálenost, kterou bude TS za cenou.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Poté, co je TS aktivován, bude Stop Loss následovat cenu do zisku. Za cenou se nám bude automaticky posouvat Stop Loss i do ziskového teritoria.

TS může být jednoduše ukončen kliknutím na Trailing Stop box u úpravy pokynu.

Jak vidíte, xStation 5 Vám nabízí spoustu možností, jak ochránit své pozice. Pamatujte, že obchodování je rizikové a ztráta může překročit Váš vklad.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa