Terminál v xStation 5

Související témata:
Doba čtení: 3 minut(y)
Terminál je umístěn ve spodní části xStation 5 a umožní nám sledovat a řídít všechny naše otevřené obchody, čekající obědnávky, historii obchodů, finanční přesuny, celkový zůstatek, majetek a marži blokovanou v obchodech.

Každý obchodník potřebuje deník, výpis obchodů, historii obchodů a seznam objednávek. Terminál bude Vaším deníkem, udržíte si přehled nad obchodováním a máte záznam o všem, co jste udělali.

Otevřené pozice

První záložka “Otevřené pozice” nám ukazuje všechny informace o otevřených a čekajicích pokynech.

Detaily jako:

 • Pokyn:  unikátní číslo příkazu a jméno instrumentu
 • Typ: ukazuje typ zadaného příkazu. “Buy” znamená nákup, “Sell” znamená prodej.
 • Objemy: velikost obchodovaných pozic
 • Čas: čas ve který byl obchod otevřen
 • Otevírací cena: cena za kterou byla pozice otevřena
 • SL/TP: úrovně na které jsme si nastavili případný Stop Loss/Take Profit
 • Tržní cena: aktuální cena na trhu
 • Komise: poplatek za obchod, pokud je nějaký účtován
 • Swap: poplatek za držení pozice přes noc a nebo jakýkoli vyrovnávací swap poplatek
 • Zisk: současně otevřená ztráta/zisk

Jestliže budete mít více otevřených pozic u jednoho instrumentu, pak se Vám seskupí do jedné zkupiny. Kliknutím si rozbalíte skupinu a uvidíte jednotlivé obchody.

Rozbalená skupina obchodů GBPUSD:

Sbalená skupina GBPUSD:

Uzavírání pozic

Jedním kliknutím na skupinu obchodů můžete najednou řídit více pozic. Můžete si vybrat mezi volbou "Uzavřít vše", nebo "Uzavřít ziskové".

Když máte více než jeden obchod u jednoho instumentu, můžete si obchody rozbalit jedním kliknutím na šipku nebo kliknout pravým tlačítkem a zvolit "Rozbalit vše".

Kliknutím na Zavřít máte možnost uzavřít všechny obchody všech skupin. Tato vychytávka Vám umožní rychle spravovat všechny otevřené pozice.

Přizpůsobit vzhled tabulky

Kliknutím pravým tlačítkem můžete přizpůsobit vzhled tabulky, přidávat nebo ubírat sloupce.

Objeví se okno “Přizpůsobit vzhled tabulky":

 • Pozice: unikátní číslo obchodu
 • Typ: symbol obchodu
 • Marže: blokovaná záloha na obchod
 • Nominální hodnota: nominální hodnota pro syntetické trhy
 • Komentář: pokud jste si nastavili komentář k obchodu
 • Zdroj pokynu: informace na které XTB platformě byl obchod otevřen.

xSatation 5 umožní uživateli nastavit si sloupce podle toho, jak sám chce. Jednoduše si můžete přetažením přesouvat sloupce podle představ.

Stop Loss a Take Profit

U otevřených pozic můžete snadno nastavit pokyny Stop Loss a Take Profit.

K přidávání, upravování a změně pokynů Stop Lossu a Take Profit stačí rozbalit příkaz kliknutím na symbol “+” v kolonce SL/TP a ukáže se nám nové okno:

Okno Stop Loss obsahuje:

 • SL/TP: hodnota v ceně instrumentu.
 • Pipů: hodnota v bodech s plusem pro Take Profit a s mínusem pro Stop Loss
 • V CZK: SL/TP vyjádřen v měně účtu
 • Trailing stop: vypnutí a zapnutí trailing stopu, je pouze u SL

Zdvojnásobení pozice a Opačná pozice

Každou otevřenou pozici můžeme snadno zdvojnásobit kliknutím na “Zdvojnásobení pozice”:

Nová pozice bude otevřena na současné tržní ceně. Také můžeme snadno otočit pozici jedním kliknutím na “Opačná pozice”.

Čekajicí pokyny

V okně “Čekajicí pokyny” můžete upravovat a mazat čekajicí pokyn, pokud nějaké jsou.  

Zde můžete vidět všechny informace o čekajících pokynech, stačí otevřít skupinu obchodů. Obchody můžeme upravovat dvojklikem (nebo pravým tlačítkem vybereme možnost “Upravit”), a poté se nám ukáže okno pro změny.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

K odstranění čekajícího příkazu jednoduše klikněte na “x” u příkazu:

Historie

Záložka Historie nám ukáže všechny uzavřené obchody. Na spodní liště si vyberete, za jaké období chcete hitorii vidět:

Můžete si historii vyexportovat do souboru CSV pro Excel.  

Peněžní operace

Záložka Peněžní operace má všechny informace o všech změnách pozic, komisích, vkladech a výběrech z Vašeho účtu. Tuto historii si také můžete vyexportovat do souboru CSV pro Excel.

Přehled účtu

Celkový výsledek účtu je umístěn v nejspodnější části platformy.

Obsahuje celkové údaje o Vašem obchodním účtu:

 • Zůstatek: částka kterou máte na účtu před otevřením pozice.
 • Majetek: aktuální zůstatek účtu se započtením všech otevřených obchodů.
 • Marže: částka bolokovaná na účtu za všechny otevřené pozice.
 • Volná marže: Rozdíl mezi Blokovanou marží a Majetkem, který nám ukazuje, kolik pozic ještě můžeme financovat. Bez dostupné marže neuděláme další obchod.
 • Výška marže: je to poměr Majetek k Marži vyjádřen v procentech.

Když dosáhne Výška marže 100% můžete stále uzavírat pozice, které máte otevřené, ale už neotevřete žádnou novou pozici. Tomuto stavu říkáme tzv. 100% Margin Call.

Výška marže = (Majetek/ Blokovaná marže) * 100

U XTB je nastaven Stop Out Level na 50 %. To znamená, že když marže spadne pod tuto úroveň, budou postupně uzavírány všechny pozice ve ztrátě. Začne se uzavřením nejztrátovější pozice a pokračuje se až do doby, než je na účtu minimálně 50% výška marže. Je to automatický mechanismus, který pomahá ochránit vaše prostředky na účtu, aby se ztráta dál neprohlubovala.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa