Základní nastavení xStation 5

1 minute(s)
Ať už s obchodováním začínáte, nebo jste zkušený trader, platforma xStation 5 Vám nabízí intuitivní ovládání, pro co nejlepší výsledky Vašich obchodů.

Základní nastavení

Vzhledem k tomu, že platforma xStation 5 funguje na webovém prohlížeči, nemusíte do počítače instalovat žádný další software, abyste ji mohli začít používat. Dostupná je však i v desktopové verzi nebo jako mobilní aplikace.

Market Watch v xStation5

Přihlášení do xStation5

Jednoduše si vyhledejte stránky www.xtb.com/cz a klikněte na tlačítko pro přihlášení v pravém horním rohu stránky a zvolte první možnost - xStation5 real/demo.

prihlaseni xtastion5Chcete-li se přihlásit, jednoduše zadejte svůj e-mail a heslo. Pokud jste zapomněli heslo, stačí zvolit  „Zapomenuté heslo“ a postupovat podle pokynů pro jeho obnovení.

xStation 5 - login

Po zadání přihlašovacích údajů se platforma xStation 5 spustí. Máte-li několik účtů - například demo i reálný obchodní účet - můžete vybrat, s jakým chcete pracovat, a to pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu v platformě. Přepínání mezi účty je rychlé a snadné a nebudete muset znovu zadávat své údaje.

Výchozí nastavení xStation je rozděleno do tří modulů:

1. Okno grafu

Graf se nachází v pravé horní části. Zde vidíte grafy a další analytické nástroje pro jednotlivé trhy. Vše můžete přidávat, nebo skrýt. Grafy na xStation 5 přicházejí s řadou analytických nástrojů a indikátorů. K dispozici jsou také další jedinečné záložky, které jsou navrženy tak, aby vám poskytly jasnější představu o trzích - včetně sentimentu trhu, největších pohybů trhu, akciového screeneru, heatmap, makroekonomického kalendáře, tržních zpráv a vlastních statistik výkonu. Obecně vám tento modul pomůže s důkladnou analýzou trhu. Některé další moduly jsou dále vysvětleny v samostatných tutoriálech.

2. Okno trhu (Market Watch)

Vlevo nahoře najdete okno trhu, neboli Market Watch. Tady najdete seznam instrumentů a můžete zde otevírat své obchody, sledovat tržní ceny, hloubku trhu a přizpůsobit si vlastní oblíbené trhy.

Můžete si také vytvořit vlastní seznam instrumentů na kartě Oblíbené.

3. Terminál

Okno terminál najdete v dolní části platformy. Právě zde spravujete své obchodování: aktuálně otevřené obchody, čekající objednávky, historie obchodního účtu, vidíte tu celkový zůstatek a vlastní kapitál i výši marže. Můžete upravit své pozice přidáním Stop Lossu nebo Take Profitu. Nezapomeňte se vrátit ke statistikám svého výkonu, abyste zjistili, jak dobře obchodujete a kde se můžete zlepšit.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.