Komodity

POKROČILÝ - Lekce 3

Z této lekce se dozvíte:

  • Proč jsou pro komodity rozhodující fundamentální faktory
  • Co by mohlo ovlivnit ceny komodit
  • Proč je sezónnost důležitým faktorem při obchodování s komoditami
Délka: 10 min.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Komodity

Komodity jsou jedinečným odvětvím finančních trhů. Jedním z nejzajímavějších aspektů obchodování s komoditami je komplexní vztah mezi nabídkou a poptávkou mezi ekonomickými faktory a spotřebitelskými zvyklostmi, které zapříčiňují velkou fluktuaci cen komodit.

Zatímco komodity jsou základními složkami průmyslových výrobků, jejich výroba a spotřeba závisí převážně na faktorech jako je klima, sezónnost a zásoby. Například ceny ropy v posledních několika letech značně utrpěly, protože produkce břidlic se zvyšuje rychleji než poptávka, což vede k nárůstu zásob ropy, což vede k poklesu cen ropy. Tento článek vysvětluje všechny důležité aspekty při obchodování s komoditami.

Co přesně je komodita?

Komodita je obvykle přírodní zdroj, který lze zpracovat a prodávat. Patří sem věci jako zemědělské zboží, kovy, energie, nerosty a mnoho dalšího.

Je důležité poznamenat, že prodej a nákup komodit se obvykle provádí prostřednictvím standardizovaných futures kontraktů na více burzách. To znamená, že nemusíte kupovat barel ropy a skladovat jej na své zahradě. Jediné, co musíte udělat, je koupit futures kontrakt, abyste se stal komoditním obchodníkem. Nejznámější a nejstarší burzou je Chicago Board of Trade (CBOT), na které mohl obchodník koupit futures na zamědělské komodity, jako je pšenice, kukuřice, oves, rýže, sója a mnoha dalších. Nicméně skutečnost, že obchodování s komoditami se provádí především prostřednictvím smluv, má své vlastní důsledky. Futures umožňují obchodníkovi nakupovat nebo prodávat komoditu bez nutnosti vlastního skladování zboží, což umožňuje, aby byli součástí trhu i spekulanti.

Proto se obchodníci komodit mohou rozdělit do dvou skupin: skuteční investoři a spekulanti.

  • První skupinou jsou obchodníci kupující zboží fyzicky a výrobci komodit, kteří používají futures kontrakty na komodity pro účely zajišťění určité ceny a odběru, pro ty byly burzy také původně určeny. Tito obchodníci skutečně dodají nebo převezmou dodávku skutečné komodity, když vyprší termínová smlouva.
  • Druhým typem obchodníka s komoditami je spekulant. Jedná se o obchodníky, kteří obchodují na komoditních trzích pouze za účelem profitování z volatilních cenových pohybů. Tito obchodníci nikdy nemají v úmyslu uskutečnit nebo převzít dodání skutečné komodity po vypršení futures kontraktu. To může mít významný dopad na ceny. Vraťme se k ropě, ceny se v prvním čtvrtletí roku 2016 prudce snížily. Tento pokles měl nějakou fundamentální podporu, ale byl způsoben především spekulanty, kteří očekávali, že ceny ropy klesnou na 10 dolarů za barel. Jako komoditní obchodník byste měli vzít tento aspekt v úvahu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Fundamentální analýza může být zásadní

I když je technická analýza při obchodování s komoditami užitečná, hodně obchodníků se obvykle soustředí na fundamentální faktory. Ale proč to tak je?

Základem pro fundamentální analýzu je nabídka a poptávka. Nabídka a poptávka představují jednoduchou rovnici. Nicméně věci se zkomplikují, když se snažíte předpovědět ceny do budoucna. Obchod se zbožím obvykle probíhá v cyklech; Někdy zásoby budou malé a ceny vysoké. Jindy je komodity příliš mnoho a ceny klesají. Obecně lze říci, že cenové pohyby komodit pomocí fundamentální analýzy lze rozdělit na dva jednoduché vzorce:

  1. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, měly by ceny růst
  2. Pokud je nabídka vyšší než poptávka, měly by ceny klesat

Samozřejmě, tato pravidla obvykle fungují, ale neznamená to, že neuvidíte žádnou výjimku. Finanční trh je komplikované místo s mnoha faktory, které mohou ceny ovlivnit, a to i ceny komodit.

Jak již bylo zmíněno dříve, změny zásob mohou hrát pro komodity klíčovou roli. Dodáním komodity je částka, která se přejímá z předchozích let výroby a částka, která se produkuje během běžného roku. Například současná zásoba sójových bobů obsahuje plodiny v zemi a množství, které je ponecháno z minulého roku. Čím vyšší jsou tyto zásoby (se stálou poptávkou), tím nižší by měly být ceny. Nabídka by mohla být ovlivněna mnoha faktory, jako je počasí, celkové množství vysazených akrů, výrobní stávky, choroby plodin a technologie.

Poptávka je druhou stranou rovnice. Jedná se o množství, které se spotřebuje na dané cenové úrovni. Obecně se poptávka zvýší, když se cena komodity sníží. Na druhé straně se sníží, když cena komodity roste. Přemýšlejte o jednoduchém příkladu. Čím dražší je benzin, tím méně lidí si to může dovolit, a tím je po něm i nižší poptávka. V situaci, kdy se ceny benzínu zdvojnásobí, se pravděpodobně rozhodnete cestovat autobusem nebo na kole, a ne autem. To znamená, že vaše poptávka po benzinu, tedy po ropě, bude nižší.

Pokud je tedy hlavním hlediskem analýzy komodit poptávka a nabídka, pojďme se podívat, jaké údaje byste měli posoudit, abyste mohli odhadnout zda ceny poklesnou nebo porostou.

Data ke sledování

Jak již bylo uvedeno výše, vztah mezi poptávkou a nabídkou je pro ceny komodit klíčový. Proto je důležité věnovat pozornost výsledkům dat. Například obchodníci s ropnými produkty se dívají na týdenní změnu zásob ropy, aby zjistili, zda diktuje směřování trhu nabídka nebo poptávka. Zvýšení zásob je medvědí znak (pokles trhu), protože signalizuje, že nabídka je větší než poptávka. Zde jsou dva nejdůležitější typy přehledů:

  • Změny zásob - jak je ukázáno na příkladu s ropou, změny zásob jsou zajímavým způsobem, jak zjistit, zda poptávka nebo prognóza hráčů na tomto trhu hraje v současné době větší roli. Každá komodita má svůj vlastní typ zprávy a každá z nich má svou četnost publikování a je důležité je sledovat. Zde je několik zpráv, které stojí za pozornost: Ropa - API, DOE zvěřejňováno každý týden; Zemědělské komodity - zpráva USDA zveřejňována na konci každého měsíce.
  • Zprávy o zůstatku - Zatímco změny zásob by mohly ukazovat, která strana v současné době pohání trh, zprávy o zůstatku by mohly potvrdit nebo negovat tyto indikace. Publikovány jsou mnohem vzácněji než zprávy o změnách zásob, ale mohou přinášet důležitější informace. Například měsíční zpráva OPEC o situaci na trhu s ropou je druh zprávy o rovnováze trhu. Zobrazuje změny poptávky, nabídky a výroby a zahrnuje prognózy pro budoucí měsíce.

Každá komodita má své vlastní zprávy, na které stojí za to se podívat, a proto byste se s nimi měli seznámit dříve, než začnete s komoditami obchodovat. Okamžik publikování je obvykle okamžik silného nárůstu volatility, takže je potřeba zjistit, kdy jsou tyto zprávy zveřejněny.

Sezónnost a počasí

Sezónnost je důležitou součástí fundamentální analýzy komodit. Zatímco měny a indexy mají tendenci se pohybovat náhodně po celý rok, u komodit můžeme vidět specifické pohyby v určitou dobu v roce.

Některé komodity, jako jsou obilí a pšenice, vykazují cenové tendence vyplývající z ročních růstových cyklů. Například trhy mají tendenci snižovat ceny během doby sklizně, protože zásoby jsou bohaté a riziko neznámého počasí již neovlivňuje výnos. Naproti tomu ceny obilí jsou se často mění během výsadby a v závislosti na ročním období, neboť cena zahrnuje prémii za riziko počasí pro spekulanty. Jiné komodity, jako je ropa, zemní plyn a drahé kovy, nemají předem definované výrobní cykly založené na sezóně, ale závisí na spotřebitelých těchto výrobků. Například ceny ropy jsou často vyšší na jaře v očekávání zaneprázdněné letní sezóny a u zemního plynu se očekává nárůst cen na podzim, protože dodavatelé energie dělají zásoby na zimní měsíce.

Podívejme se na konkrétní příklad. Pozdní lednové období je často začátkem býčího trhu pro komodity jako je kukuřice a sójové boby. V případě sójových bobů se sezónní rally obvykle panuje do počátku letních měsíců. Na druhou stranu v březnu často roste kukuřice. Růst obilovin je obvykle výsledkem rizikových prémií, které se na trzích objevují pro nejistotu ohledně nadcházející sezóny. Spousta věcí se může při výsadbě pokazit a obchodníci vědí, že vzrůstající poptávka po obilovinách může být obchodem roku v případě, že by období výsadby nebylo v souladu s očekáváními. Na níže uvedeném grafu můžete vidět měsíční pohyby cen pšenice za posledních 5 let.

                                       Zdroj: Bloomberg

To vede k dalšímu faktoru, který stojí za pozornost. Počasí, jak bylo uvedeno výše, také hraje na komoditním trhu důležitou roli. Čím je větší zima, tím dražší může být zemní plyn. A co víc, chladné počasí by mohlo poškodit plodiny, což by mohlo zapříčínit růst cen pšenice a dalších zemědělských komodit. Takže je potřeba zohlednit nejen sezónnost, ale i počasí.

Existuje tedy pravidelný vzorec, který se týká komoditního trhu ohledně sezónnosti? Ne úplně. Sezónní události jsou vodítkem, které udává, co se s trhy dělo v minulosti, ale to nemusí nutně indikovat, jak to bude v letošním roce, ani historie nezaručuje, že se v budoucnu bude opakovat v průměru to samé. Je ale pravděpodobné, že se historie bude opakovat a že může být předzvěstí budoucího vývoje a je dobré se proto seznámit se vzorci sezónního chování než začnete obchodovat.

Zajímavý trh

Komoditní trh se mírně liší od ostatních. Nejdůležitější jsou fundamentální aspekty, ale technická analýza může také hrát roli. Při obchodování s komoditami však obchodník musí brát v úvahu různé aspekty, včetně sezónnosti nebo počasí. Navíc si také pamatujte, že každá komodita se řídí vlastními zákony. To znamená, že něco, co funguje na trhu s ropou, by mohlo být zbytečné, když se uplatní na pšenici nebo jiné zemědělské komodity. Jako shrnutí lze říci - komoditní trh je rozhodně jedním z nejvíce zajímavých.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Kvíz

Vyzkoušejte si své znalosti v našem kvízu:

SPUSTIT KVÍZ
1/3

Který měsíc je obvykle začátkem růstu cen obilovin?

DALŠÍ OTÁZKA
2/3

Která komodita nemá předem definovaný výrobní cyklus?

PŘEDCHOZÍ DALŠÍ OTÁZKA PŘEDCHOZÍ
3/3

Zprávy jako API nebo DOE budou mít dopad na:

PŘEDCHOZÍ UKONČIT KVÍZ PŘEDCHOZÍ

Je nám líto, ale v tomto kvízu jste neuspěli. Můžete to zkusit znovu. Váš výsledek je . Nesprávné odpovědi:

ZKUSIT ZNOVU

Výborně! Úspěšně jste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYZKOUŠET NA DEMO ÚČTU PŘEJÍT NA DALŠÍ KURZ

POKROČILÝ lekce:

Vyzkoušejte své znalosti na demo účtu platformy xStation

VYZKOUŠET DEMO

Další kurz: Fundamentální analýza

Vzdělávací články o pokročilých tématech fundamentální analýzy pro zkušené obchodníky. Korelace měn, Carry trade, tvoření křížových měn apod.

ZAČÍT