Podsumowanie dnia: Fatalna końcówka tygodnia na rynku akcji, dolar króluje, funt kapituluje

19:38 23 września 2022
  • Ostatnia sesja tygodnia przyniosła pogłębienie przeceny na rynku akcji i umocnienie dolara amerykańskiego, co ma między innymi związek z zaostrzeniem polityki przez banki centralne
  • Opublikowane dziś wskaźniki PMI z Europy w większości rozczarowały, co dodatkowo popsuło nastroje na rynku
  • Niemiecki indeks giełdowy DAX znalazł się dziś na najniższym poziomie w tym roku, podobnie jak amerykański Dow Jones
  • Na szczególną uwagę zasługuje także funt brytyjski, który nzazł się pod ogromną presja sprzedających, GBP przecenił się ponad 3% w ujęciu do dolara, co jest rzadko spotykaną zmiennością na rynku walutowym
  • Fatalnie poradził sobie dziś nasz polski indeks WIG20, który zamknął dzień niemal 4% niżej
  • Z całego polskiego indeksu największych dwudziestu spółek, jedynie CD Projekt zakończył sesję na plusie, pozostałe 19 walorów straciło, a ponad 6% przyczyniły się akcje CCC, Dino, mBank i KGHM
  • Na rynku surowcowym dominują potężne wyprzedaże. Ropa Brent i WTI tracą ponad 5%, NATGAS osuwa się o ponad 3%. Siła dolara amerykańskiego kładzie ogromną presję na metale szlachetne. Złoto traci ponad 1,3%, a srebro ponad 3,5%.
  • Co ciekawe, nastroje z rynków tradycyjnych nie podzielają kryptowaluty, które relatywnie dobrze zachowują się podczas ostatniej w tym tygodniu sesji giełdowej. Bitcoin traci zaledwie 2%, a spadki Ethereum nie przekraczają 1%. Dogecoin zyskuje w chwili obecnej 4,5%, a Cronos ponad 10,5%. 

Notowania GBPUSD zanurkowały po pokonaniu wsparcia wynikającego z minimów z marca 2020 roku przy 1,1420. Poziom ten powinien aktualnie być traktowany jako kluczowy opór. Dodatkowo wypada tutaj górne ograniczenie szerokiego układu 1:1, który stanowi największą korektę w całym trendzie spadkowym, trwającym od maja 2021 roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót