Podsumowanie dnia: sprzedaż detaliczna wspiera dolara, DAX na tegorocznych szczytach

19:00 18 kwietnia 2019

Nastroje w trakcie dzisiejszej sesji azjatyckie były spadkowe. Powodem mogą być pogłoski o tym, że Ludowy Bank Chin najprawdopodobniej nie zdecyduje się na obcięcie stopy rezerw obowiązkowych. Informacja nie została potwierdzona przez żadnego z chiński oficjeli, jednak mogła zachęcić inwestorów do realizacji zysków po ostatnich wzrostach.

Na Starym Kontynencie nie obserwowaliśmy podobnej jednoznaczności. Zachowanie się indeksów było mieszane, co można uznać za zastanawiające. Opublikowane dziś indeksy PMI pokazały dalsze pogarszanie się sytuacji w europejskim przemyśle. Niemniej jednak, indeksy tracił jedynie w pierwszych minutach po publikacji. Pomimo recesyjnego wydźwięku danych niemiecki DAX zdołał zamknąć się na nowych tegorocznych szczytach. Niestety, podobnego optymizmy nie obserwowaliśmy na parkiecie przy Książęcej. Wszystkie trzy główne indeksy GPW zamknęły się pod kreską przy czym WIG20 doświadczał największej przeceny.

Z kolei na Wall Street dominują wzrosty. Amerykańskie indeksy co prawda zaczęły tracić po wyższym otwarciu, ale spadki zostały odrobione. Dziś na nowojorskim parkiecie zadebiutowały spółki Pinterest i Zoom Video Communications. W obu przypadkach cena otwarcia notowań był wyższa od ceny w pierwszej ofercie publicznej. W przypadku tej drugiej spółki premia na otwarciu przekraczała 80%. Na amerykańskiej scenie politycznej dominuje temat raportu Muellera dotyczącego powiązań Donalda Trumpa i Rosji. Opublikowana dziś pełna wersja raportu nie wskazuje na współpracę prezydenta USA z Kremlem przy wyborach w 2016 roku, ale zaznacza, że sam Trump starał się wpływać na przebieg śledztwa.

Wśród walut z koszyka G10 świetnie spisuje się dziś dolar amerykański. “Zielonego” wsparły lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej. Nieco rozczarowująca publikacja indeksów PMI z USA nie spotkała się z większą reakcją na rynku walutowym. Wspomniane wcześniej dane z Europy z kolei wywierają dużą presję na wspólnej walucie.

Przenosząc się na rynek surowców warto wspomnieć o mocnych wzrostach na rynku kawy. Cena surowca wspiera słabszy real brazylijski. Mocnych wzrostów doświadcza dziś również palladium i platyna. Co ciekawe, dwa najbardziej znane metale szlachetne - złoto i srebro - notowane są płasko.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót