Otwórz konto Otwórz demo

Puls GPW - JSW odbija po informacjach o braku dodatkowej emisji

13:40 14 marca 2019

Podsumowanie:

  • Plotki o możliwym przeniesieniu spotkania XI-Trump; giełdy w pierwszej chwili w dół
  • JSW (JSW.PL) odbija po komentarzu Prezesa i zapowiedzi dywidendy
  • PGNIG (PGN.PL) nie zaskakuje wynikami
  • Lotos (LTS.PL) w dalszym ciągu zainteresowany kolejnymi akwizycjami

Sesję rozpoczęliśmy w lepszych nastrojach, co pokrywało się z dobrym otwarciem w Europie. Jednak w okolicach godziny 12:00 pojawiły się informacje o tym, że spotkanie między Trumpem a prezydentem Chin - Xi, zostanie przeniesione na późniejszy termin. Mówi się, że najwcześniej miałoby ono mieć miejsce pod koniec kwietnia. Jest to o tyle ważne, ponieważ spotkanie miało mieć miejsce pod koniec tego miesiąca oraz na nim miało zostać zawarte długo wyczekiwane porozumienie handlowe. W pierwszej chwili obserwujemy ruch spadkowy na indeksach, jednak trzeba pamiętać, że kluczowa będzie reakcja po godzinie 13:00, kiedy na rynki zaczną powoli wchodzić kapitały amerykańskie. Sesja na Wall Street zaczyna się o godzinie 14:30 (ze względu na zmianę czasu). Kontrakty na amerykańskie indeksy oscylują obecnie delikatnie poniżej kreski.

Zestawienie komponentów indeksu WIG30. Źródło: xStation5.

Mocne odbicie JSW

Wczoraj w artykule “Parkietu”, pojawiła się wypowiedź prezesa JSW (JSW.PL), Daniela Ozona, który stwierdził, że obecnie dodatkowa emisja akcji nie jest rozważana ze względu na nieatrakcyjność takiego ruchu z punktu widzenia spółki. Prezes powiedział, że obecne ceny akcji są zbyt niskie, aby pozyskać wystarczającą ilość kapitału oraz utrzymać udział kapitałowy Skarbu Państwa na poziomie powyżej 50%. Ozon wskazał, że rozmowa o potencjalnej emisji miała miejsce przy cenach 90-100 złotych. Dodatkowo, wczoraj po sesji, zarząd spółki poinformował, że będzie rekomendował wypłatę 1,71 złotych dywidendy na 1 akcję z zysku za 2018 rok. Będzie to pierwsza dywidenda spółki od 2012 roku.

PGNIG nie zaskoczył

PGNIG (PGN.PL) podało bardzo zbliżone wyniki za IV kwartał do szacunków, które zostały opublikowane w połowie lutego i spowodowały silną wyprzedaż akcji. Raportowana EBITDA wyniosła 1,35 mld złotych. Z kolei oczyszczona o wpływ czynników jednorazowych wyniosła  1,63 mld złotych. Wynik był obciążony odpisami w segmencie wydobywczym, które wyniosły 240 mln złotych. Zysk netto w ostatnim kwartale wyniósł 390 mln złotych. Kurs spółki kontynuuje spadki od swojego szczytu z początku lutego, jednak wspomniana publikacja nie zaskoczyła rynku i dzisiaj obserwujemy niewielkie zmiany cen akcji.

Lotos z możliwymi akwizycjami

Szef działu rozwoju, Piotr Dąbek poinformował, że Lotos (LTS.PL) jest w dalszym ciągu zainteresowany nowymi akwizycjami złóż węglowodorów, w tym na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, na Morzu Bałtyckim, a także na Litwie. Celem spółki w strategii do 2022 roku jest wydobywanie węglowodorów na poziomie 50 tys. boe/d rocznie. Grupa prowadzi obecnie prace nad przygotowaniem długoterminowej polityki dywidendowej. Rezerwa finansowa spółki wynosi prawie 2 mld złotych, co wskazuje na to, że podobnie jak w dwóch poprzednich latach również w obecnym roku utrzyma zdolność dywidendową. Prace nad nową polityką dywidendową powinny się zakończyć w 2 kwartale 2019 roku, gdyż na przełomie maja i czerwca ma ukazać się rekomendacja zarządu w sprawie dywidendy za ostatni rok.

Pozostałe informacje z rynku:

  • Zysk netto BOŚ Banku wyniósł 63,7 mln złotych w 2018 roku. Spółka zniżkuje ponad 5%.
  • PKP Cargo (PKP.PL) dokona odpisu w wysokości 51,2 mln złotych w 4 kwartale ze względu na aktywa czeskiej spółki AWT.
  • Cognor liczy na utrzymanie przychodów ze sprzedaży na poziomie 2 mld złotych do 2019 roku.
  • Zarząd Banku Handlowego (BHW.PL) rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 1,7 złotego na 1 akcję.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót