Puls GPW - świąteczne nastroje na polskiej giełdzie

15:04 23 kwietnia 2019

Podsumowanie:
- Coraz więcej spółek z GPW płaci dywidendę
- WIG20 (W20) wciąż w trendzie bocznym
- T-Bull (TBL.PL) wyprodukuje grę mobilną wspólnie z The Dust

Wtorkowa sesja na giełdzie przy Książęcej przebiega całkiem spokojnie. Niskie obroty sugerują, że dla części inwestorów przerwa świąteczna się jeszcze nie skończyła. Większość głównych indeksów GPW znajduje się pod kreską, jednak skala ruchów nie jest oszałamiająca. Najsłabiej radzą sobie spółki chemiczne, a najlepiej wypada indeks sektora górniczego.

WIG20 (W20) zakończył ubiegły tydzień spadkiem, ale zdołał się utrzymać powyżej 50-sesyjnej średniej kroczącej (zielona linia na wykresie).  Tym samym utrzymany został dotychczasowy zakres ruchów (2345-2390 pkt) wyznaczany przez wspomnianą średnią i krótkoterminową linię trendu spadkowego. Źródło: xStation5

Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, czy krajach Europy Zachodniej dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem poprzez dywidendy jest bardzo powszechne to nie można tego powiedzieć o spółkach z polskiej giełdy. Na szczęście sytuacja ulega poprawie i coraz więcej polskich przedsiębiorstw notowanych na rynku regulowanym decyduje się podzielić z inwestorami nadwyżkami pieniężnymi. W samym kwietniu, a miesiąc wciąż się nie skończył, zarządy blisko 40 spółek zarekomendowały wypłatę dywidendy z zysku za 2018 roku. Niemniej jednak, w większości przypadków rekomendacje muszą zostać jeszcze zaakceptowane przez akcjonariuszy. Poniżej prezentujemy listę ciekawszych propozycji z ostatnich kilku tygodni:
-Grupa Kęty (KTY.PL) - 22,50 zł na akcję
-Budimex (BDX.PL) - 6,30 zł na akcję
-Ulma (ULM.PL) - 5,71 zł na akcję
-Eurocash (EUR.PL) - 1 zł na akcję
-Play (PLY.PL) - 1,45 zł na akcję
-PZU (PZU.PL) - 2,80 zł na akcję
-ATM Grupa (ATM.PL) - 0,22 zł na akcję

Kurs akcji PZU (PZU.PL) odbił pod koniec marca od strefy oporu rozciągającej się powyżej poziomu 40 PLN. Niemniej jednak, następujące później odbicie dobiegło już końca, a 50- i 200-sesyjne średnie kroczące utworzył formację krzyża śmierci, która w teorii jest formacją spadkową (pomarańczowy kolor na wykresie). Źródło: xStation5

Inne informacje ze spółek:
- Getin Noble Bank (GNB.PL) poinformował, że dokona odpisów, które obniżą wynik za 4 kwartał 2018 roku o 72 mln zł
- Rafako (RFK.PL) przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin
- T-Bull (TBL.PL) podpisał z The Dust list intencyjny dotyczący produkcji gry mobilnej na podstawie “Cyklu Inkwizytorskiego” Jacka Piekary
- Ursus (URS.PL) chce pozyskać do 50 milionów ze sprzedaży majątku. Plan dezinwestycji ma zostać opublikowany w połowie maja

Spółki z indeksu WIG30 o godzinie 14:41. Źródło: Bloomberg

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót