Ochrona przed ujemnym saldem

Ujemne saldo

Autor Miroslaw Poczynajlo

Zaktualizowany: 2022-09-14 14:20:59

W XTB jest stosowana Ochrona przed ujemnym saldem na rachunku

Dzięki zabezpieczeniu przed ujemnym saldem ewentualne straty, nie mogą przekroczyć łącznej wartości salda. Oznacza to, że jeśli mamy do czynienia z dużą zmiennością na rynku i pojawi się luka cenowa, poniesione straty nie będą większe niż saldo Twojego rachunku.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,