Wypłaty

Jak dokonać wypłaty, jak szybko realizowana jest wypłata

Autor Jerry Ho

Zaktualizowany: 2023-08-18 13:22:55

Możesz wypłacić swoje środki kiedy tylko chcesz. 🎈

Przejdź do Pokoju Inwestora ze strony www.xtb.pl i wybierz opcję Wypłata.

Następnie dodaj rachunek bankowy do wypłaty środków. Uzupełnij dane dotyczące rachunku oraz dołącz wyciąg bankowy lub potwierdzenie przelewu wychodzącego abyśmy mogli zweryfikować konto bankowe (robimy to dla Twojego bezpieczeństwa oraz ze względu na obowiązujące przepisy). Konto bankowe weryfikujemy tylko przy pierwszej wypłacie, nie prosimy o to przy kolejnych wypłatach.

Ważne

Wypłata środków może odbyć się tylko na konto bankowe, którego jesteś właścicielem. Nie możemy dokonać wypłaty środków na rachunek bankowy osoby trzeciej.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych prowizji od wypłaty.

Nie pobieramy również opłat za wypłatę środków w obcej walucie. Opłaty takie mogą być jednak pobrane przez bank odbiorcy lub banki pośredniczące w realizacji wypłaty.

Wypłaty są przekazywane do banku przez całą dobę po trzech godzinach od czasu złożenia dyspozycji wypłaty. Możliwość anulowania dyspozycji jest możliwa do powyższego czasu. Pragniemy również nadmienić, że dyspozycja wysłania środków przez bank jest realizowana do następnego dnia roboczego. Czas transferu środków po złożeniu dyspozycji wypłaty w walucie PLN nie powinien przekroczyć jednego dnia roboczego. Wypłata środków w USD czy EUR może być przetwarzana przez banki dłużej a środki mogą pojawić się na Twoim rachunku po 2-3 dniach.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,