Parametr odchylenia (deviation)

Odchylenie

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2022-04-29 05:33:10

Jest to parametr ustawiany przez Brokera dotyczący zleceń Instant. Oznacza on maksymalne, akceptowane odchylenie ceny ze zlecenia klienta od bieżącej ceny rynkowej. Jeśli odchylenie przekroczy omawiany parametr, zlecenie zostaje odrzucone. Wielkość maksymalnego dopuszczalnego odchylenia jest taka sama, niezależnie od tego czy cena zmieni się na korzyść czy niekorzyść klienta (ustawienie symetryczne).

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,