Czym jest analiza fundamentalna?

POCZĄTKUJĄCY - Lekcja 4

Dwie najpopularniejsze metody analizy instrumentów finansowych to analiza techniczna oraz fundamentalna. Z tej lekcji dowiesz się, czym charakteryzuje się druga z nich. 

Lekcja zajmie Ci około: 10 min.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Czym jest analiza fundamentalna
  • Jaką rolę odgrywają banki centralne
  • Jakie są główne różnice między analizą fundamentalną a analizą techniczną

Na rynkach finansowych dominują dwa rodzaje analiz: techniczna oraz fundamentalna. Jedna z nich skupiona jest przede wszystkim na wykresach podczas, gdy druga zwraca uwagę na zupełnie inne aspekty. W tej lekcji szerzej spojrzymy właśnie na analizę fundamentalną.

W przeciwieństwie do analizy technicznej, która koncentruje się głównie na zachowaniach ceny, trendach i formacjach, które pomagają przewidzieć gdzie dana cena może się udać, analiza fundamentalna uwzględnia wszystkie dostępne dane ekonomiczne i nie tylko, aby pomóc w ustaleniu właściwej wartości rynku. Następnie szuka rozbieżności między aktualna ceną rynkową a wyceną fundamentalną, co stwarza możliwość zarobku.

Wyobraźmy sobie, że chcesz kupić samochód. Widziałeś taki, który Ci się podoba, a jego koszt to 40,000 PLN. Nie wiesz jednak, czy jest to uczciwa cena. W takim przypadku będziesz porównywał ceny w internecie, pytał innych osób o opinię, porównywał cenę w różnych komisach samochodowych i przeprowadzał na tej podstawie analizę, czy złożona ci oferta jest rozsądna, a samochód warty zakupu.

Czynności przeprowadzone w naszym przykładzie stanowią część analizy fundamentalnej - uwzględniasz wszystkie kluczowe czynniki decydujące o tym, czy cena odzwierciedla rzeczywistą wartość aktywów, w tym przypadku samochodu.

Inny punkt widzenia

  • W przeciwieństwie do analizy technicznej, która koncentruje się przede wszystkim na ruchach cen i trendach, analiza fundamentalna wykorzystuje wszystkie dostępne dane do określenia fundamentalnej wartości danego instrumentu
  • Chociaż analitycy stosujący analizę techniczną uważają, że wszystkie potrzebne informacje są zawarte na wykresie, fundamentalna analiza dotyka znacznie większej liczby aspektów gospodarczych, w tym czynników politycznych, społecznych i ekonomicznych oraz danych makroekonomicznych i dochodów przedsiębiorstw.
  • Analiza fundamentalna i techniczna nie musi się wykluczać. W rzeczywistości  warto jest korzystać z każdej z nich.

Poszukiwanie wskazówek

Analitycy korzystający z analizy fundamentalnej wykorzystują szereg dostępnych danych, w tym raporty o zarobkach przedsiębiorstw, wydarzenia geopolityczne, politykę banków centralnych, czynniki gospodarcze i inne, które pomagają im w analizie. Poszukują wskazówek dotyczących kierunku rynku w przyszłości.

Takie wskazówki można często znaleźć w odczytach makroekonomicznych, dlatego dla analityków fundamentalnych tak ważna jest znajomość dat publikacji danych makro. Rynki mają tendencję do koncentrowania się na potencjalnie istotnych odczytach makroekonomicznych, gdyż to one mogą wpłynąć na rynki i wywołać zmienność.

Oto przykładowe odczyty makroekonomiczne oraz wyjaśnienie, dlaczego mogą mieć wpływ na rynki finansowe:

  • Inflacja - określa tempo wzrostu cen towarów i usług na danym rynku. Banki centralne próbują ograniczyć inflację i uniknąć deflacji, co ma zapewnić stabilny wzrost gospodarczy. Robią to poprzez zmianę poziomu stóp procentowych. Kiedy banki centralne ogłaszają podwyżkę stóp, często może to doprowadzić do aprecjacji krajowej waluty. Z drugiej strony, redukcja kosztu pieniądza, często prowadzi do osłabienia danej waluty.
  • Bezrobocie - dane z rynku pracy, jak na przykład zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA (non-farm payrolls), mają silny wpływ na rynki finansowe i mogą powodować wahania indeksów giełdowych i walut. Raport o zatrudnieniu w USA jest publikowany w pierwszy piątek miesiąca (bardzo rzadko w drugi) i odzwierciedla całkowitą liczbę zatrudnionych w sektorze pozarolniczym w USA. Rynki są bardzo wrażliwe na tego typu dane, gdyż rynek pracy ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy i tempo wzrostu cen. Jeśli więc zatrudnienie w  USA rośnie, jest to jednocześnie sygnał, że gospodarka również rośnie. Mocny wzrost w USA, oznacza, że inflacja może wzrosnąć, co powinno sprzyjać dolarowi. Jeśli dane są słabsze od oczekiwań, inwestorzy mogą chcieć sprzedawać dolara.
  • PKB - produkt krajowy brutto jest miarą wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w gospodarce w określonym czasie. Banki centralne i inwestorzy patrzą na wzrost PKB, aby sprawdzić, czy gospodarka danego kraju się rozwija. W miarę wzrostu gospodarki, firmy generują większe zyski, a ludzie zarabiają więcej, co prowadzi do silniejszej waluty i wyższych cen akcji.

Sposób, w jaki dane makroekonomiczne wpływają na rynek, zależy od oczekiwań rynku przed daną publikacją. Ogólnie rzecz biorąc, im większa różnica między oczekiwaniami, a rzeczywistym odczytem, tym silniejsza powinna być reakcja. Jeśli rynek spodziewa się, na przykład, że bank centralny podwyższy stopy procentowe i bank faktycznie to zrobi, to  reakcja rynku często jest niewielka, bo wspomniane wydarzenie jest już “wycenione” przez rynek. Kiedy jednak publikacja danych czy decyzja banku centralnego zaskoczy, można spodziewać się wyraźnego wzrostu zmienności.

Możesz łatwo śledzić publikacje wszystkich danych w naszym wszechstronnym kalendarzu ekonomicznym. Wpływ na rynek zależy w dużym stopniu od różnicy pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi danymi. Im większe zaskoczenie, tym większa powinna być reakcja.  Dzięki naszemu kalendarzowi dowiesz się nie tylko, jakie dane opublikowane zostaną w kolejnych dniach, ale też jakie są oczekiwania rynku. Każdy odczyt ma przyporządkowaną kategorię - im wyższa, tym większa istotność danych, a co za tym idzie większa szansa na wzrost zmienności.

Banki centralne rządzą światem

Jak dotąd nie poruszyliśmy jednego z najważniejszych czynników w analizie fundamentalnej, jakim jest polityka monetarna prowadzona przez banki centralne. Stopy procentowe, operacje otwartego rynku i interwencje banków centralnych wpływają na sytuację rynkową i są ściśle monitorowane przez analityków i traderów na całym świecie. Jedne z najbardziej wpływowych banków centralnych to Rezerwa Federalna (USA), Bank Anglii (UK), Europejski Bank Centralny (UE) i Bank Japonii (Japonia).

Spójrzmy na przykład.  Wyobraź sobie, że w pierwszym kwartale pewnego roku gospodarka USA wzrosła o 3%, podczas gdy inflacja w ujęciu rocznym wzrosła do 2,5%. Z tego względu, Rezerwa Federalna zdecydowała się podnieść stopy procentowe. Wzrost kosztu pieniądza spowodował, że podmioty gospodarcze zdecydowały się na lokowanie swoich środków w dolarach, ponieważ powinny one generować wyższy zwrot z lokat. Taki ruch prowadzi do wzrostu popytu na dolara, powodując wzrost jego wartości.

Nie tylko bankierzy i dane makro

Analiza fundamentalna uwzględnia również czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na wartość danego instrumentu. Katastrofy naturalne, takie jak powódź lub trzęsienia ziemi, mogą mieć istotny wpływ na siłę gospodarki, a co za tym idzie na zachowanie danego instrumentu. Eksplozja ważnego rurociągu może doprowadzić do szybkiego wzrostu cen ropy naftowej, gdyż trudniej jest ją transportować, a sam koszt tego procesu rośnie. W takiej sytuacji możesz otworzyć pozycję długą na kontrakcie CFD na ropę i skorzystać z wzrostu cen.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Quiz

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz:

ROZPOCZNIJ QUIZ
1/3

Analiza fundamentalna skupia się głównie na:

NASTĘPNE PYTANIE
2/3

Bank centralny Stanów Zjednoczonych znany jest jako:

POPRZEDNIE NASTĘPNE PYTANIE POPRZEDNIE
3/3

Co mogłoby spowodować największy ruch konkretnego instrumentu?

POPRZEDNIE ZAKOŃCZ QUIZ POPRZEDNIE

Przykro nam, ale nie udało Ci się zdać testu. Twój wynik to . Niepoprawne odpowiedzi:

SPRÓBUJ PONOWNIE

Sprawdź swoją wiedzę w xStation 5 na koncie Demo.

WYPRÓBUJ KONTO DEMO

Następny kurs: ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Poznaj złożone narzędzi i techniki pomocne przy inwestowaniu na rynku forex.

ROZPOCZNIJ KURS