Wpływ polityki na rynki

POCZĄTKUJĄCY - Lekcja 4

Dowiedz się, jak polityka może wpłynąć na rynki.

Lekcja zajmie Ci około: 10 min.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak polityka może wpłynąć na politykę banku centralnego
  • Dlaczego stabilność jest pożądana przez inwestorów
  • Jak nieoczekiwany wynik wyborów może wywołać trzęsienie ziemi na rynkach

Historia zna przypadki, gdzie wiele gwałtownych ruchów na rynkach finansowych było spowodowanych wydarzeniami politycznymi, a nie gospodarczymi. By nie szukać za daleko, zarówno Brexit, jak i wybory w USA, wywołały ogromny wzrost zmienności na rynkach, stwarzając tym samym wiele okazji inwestycyjnych.

Istnieje bezpośredni związek między polityką a gospodarką, więc nie jest wielką niespodzianką, że polityka może mieć znaczący wpływ na rynki finansowe. Ale jak to się to dzieje i dlaczego? Przekonajmy się.

Niepewność jest równa zmienności

Wybory - wspólne wydarzenie dla większości krajów - mogą mieć ogromny wpływ na rynki finansowe. Wybory mogą być bowiem postrzegane jako moment niepewności, co zazwyczaj prowadzi do większej niestabilności zarówno na giełdzie, jak i na rynku walutowym.

Przyjrzymy się, jak rynek zachowywał się tuż przed amerykańskimi wyborami w listopadzie 2016 roku. Wszyscy byli zgodni co do tego, że Hillary Clinton będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Większość sondaży dawała Clinton solidną przewagę nad Donaldem Trumpem, więc rynek był stosunkowo spokojny, ponieważ Trump uważany był za bardziej "nieprzewidywalnego" kandydata. Jego wygrana była jednak wielką niespodzianką i doprowadziła do znaczących ruchów, ponieważ inwestorzy musieli dostosować swoje portfele do tego, co może przynieść prezydentura Trumpa.

Ponieważ znaczna większość sondaży faworyzowała Clinton, rynki nie były przygotowane na zwycięstwo Trumpa. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku brytyjskiego referendum dotyczącego członkostwa w Unii Europejskiej. Nieoczekiwany głos za opuszczeniem Unii Europejskiej spowodował znaczny spadek wartości brytyjskiego funta. Wywołał on także spekulacje, że w ślad za Wielką Brytanią pójdą także inne kraje, a Unia Europejska może się rozpaść, co doprowadziło również do osłabienia euro. Te dwa nieoczekiwane wydarzenia, które miały miejsce w ciągu dosłownie kilku miesięcy, pokazują, że niepewność, nieufność i niedowierzanie prowadzą do zwiększonych ruchów na rynku.

Zmiana - nie zawsze mile widziana

Zmiana rządu często powoduje zmianę ideologii, co zwykle oznacza odmienne podejście do polityki monetarnej lub fiskalnej, co wpływa na rynki finansowe. Przykładowo, dolar wzrósł po tym, jak Trump wygrał wybory, gdyż rynek spodziewał się łagodniejszej polityki fiskalnej, co mogłoby zmusić Rezerwę Federalną do podniesienia stóp procentowych.

W praktyce, im więcej rząd wydaje, tym szybciej rośnie gospodarka, co zwykle prowadzi do wzrostu inflacji. W takiej sytuacji, bank centralny danego kraju musi reagować poprzez podnoszenie stóp procentowych, które umacniają walutę. Dodatkowo, partie polityczne lub osoby, które są uważane za bardziej odpowiedzialne finansowo czy też bardziej związane z promowaniem wzrostu gospodarczego, umacniają zarówno rynek akcji, jak i daną walutę. W przypadku, gdy rząd, który uważa się za przyjazny dla gospodarki jest zagrożony utratą pozycji władzy, inwestorzy mogą reagować nerwowo i wyprzedawać walutę lub akcje.

W poszukiwaniu stabilności

Stabilność jest czymś, co doceniają i czego poszukują rynki finansowe. Jak wspomnieliśmy, niepewność to czynnik, który może mieć negatywny wpływ na rynek akcji lub walut. Zmiany polityczne to jednak nie tylko zmiany rządu, ale też wydarzenia na poziomie międzynarodowym. Przypomnijmy, co wydarzyło się w 2012 r., kiedy strefa euro znalazła się na skraju rozpadu. Grecji skończyły się środki finansowe, a politycy nie mogli znaleźć sposobu na rozwiązanie tej sytuacji. Podobny scenariusz wystąpił też w 2015 r., kiedy wspomniany kraj znajdował się o włos od opuszczenia strefy euro. Doprowadziło to do potężnych ruchów na giełdach takich jak niemiecki DAX czy francuski CAC40. Dopiero po osiągnięciu porozumienia politycznego w Brukseli, rynek się ustabilizował, a giełdy odrobiły wcześniejsze straty. Choć wprowadzone w życie środki były dalekie od doskonałości, poczucie stabilności spowodowało uspokojenie się inwestorów i odbicie na rynkach.

Jak widać, polityka może mieć duży wpływ na rynek finansowy. Z tego względu powinieneś z uwagą śledzić zmiany zachodzące na scenie politycznej.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Quiz

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz:

ROZPOCZNIJ QUIZ
1/3

Który scenariusz, teoretycznie, powinien być pozytywny dla waluty?

NASTĘPNE PYTANIE
2/3

Który wynik wyborów powinien mieć większy wpływ na rynki?

POPRZEDNIE NASTĘPNE PYTANIE POPRZEDNIE
3/3

Jak polityka fiskalna może wpływać na rynki finansowe?

POPRZEDNIE ZAKOŃCZ QUIZ POPRZEDNIE

Przykro nam, ale nie udało Ci się zdać testu. Twój wynik to . Niepoprawne odpowiedzi:

SPRÓBUJ PONOWNIE

Sprawdź swoją wiedzę w xStation 5 na koncie Demo.

WYPRÓBUJ KONTO DEMO

Następny kurs: Analiza techniczna

Analiza techniczna jest metodą analizy, która skupia się na ruchach cen na wykresie. Z tej sekcji dowiesz się, jak identyfikować trend, jakie są najpopularniejsze rodzaje wykresów i czym są formacje świecowe.

ROZPOCZNIJ KURS