Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest o notowania Dasha do dolara amerykańskiego.