CFD na Akcje

CFD na Akcje

Oferta CFD na akcje umożliwia dostep do ponad 1400 akcji z trzynastu światowych rynków i gwarantuje szybką realizację zleceń. Klienci mogą korzystać z dźwigni finansowej (maksymalnie 1:10) oraz krótkiej sprzedaży. Dywidendy i prawa poboru odzwierdciedlane są na rachunkach w formie księgowań gotówkowych.

  • Bezpośredni dostęp do rynku (DMA)
  • Maksymalny poziom dźwigni finansowej 1:10
  • ponad 1400 instrumentów

Dlaczego warto inwestować w kontrakty na akcje z XTB?

Bezpośredni dostęp do rynku (DMA)
Zlecenia klienta składane na Equity CFD replikowane są jako zlecenia na instrumencie bazowym i trafiają do arkusza ofert na rynku.

Najlepsza dostępna cena egzekucji (SOR)
Zlecenia kierowane są na rynek gwarantujący najlepszą osiągalną cenę egzekucji w danym monencie. Dzieje się tak dzięki dostępowi nie tylko do rynków giełdowych, ale również alternatywnych platform obrotu (MTF), które niedostępne są zwykle dla inwestorów indywidualnych.

Dźwignia finansowa
Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla instrumentów Equity CFD osiąga wartość 1:10. Depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia pozycji zależy od kapitalizacji, płynności i zmienności danego instrumentu.

Możliwość kupna (long) lub sprzedaży (short)
Oferta Equity CFD umożliwia otwierania długich i krótkich pozycji. Każda transakcja zabezpieczana jest w postaci kupna lub sprzedaży akcji na rynku. Ze względu na brak dostępu do pożyczek akcji inwestorzy indywidualni nie mogą otwierać zwykle krótkich pozycji na rachunkach akcyjnych. Oferta Equity CFD umożliwia pożyczkę akcji będących instrumentem bazowym dla CFD w sposób pośredni (każde zlecenie na CFD replikowane jest w postaci zlecenia na akcjach danej spółki). Dostępność krótkiej sprzedaży zależy od warunków rynkowych takich jak zmienność akcji, bieżąca płynność i kapitalizacja rynkowa. Każda zmiana tych czynników może spowodować wyższe koszty pożyczania papierów, w efekcie zmianę dostępności krótkiej sprzedaży Equity CFD lub kosztów z nią związanych.

Dostępność krótkiej sprzedaży zależy od warunków rynkowych, takich jak zmienność akcji, bieżąca płynność i kapitalizacja rynkowa. Każda zmiana tych czynników może spowodować wyższe koszty pożyczania papierów, wpływając na dostępność krótkiej sprzedaży dla kontraktów CFD.

Rozliczenie T+0
Transakcje na Equity CFD są replikowane na rynkach akcji, nie dotyczy ich jednak standardowy dla akcji okres rozliczenia (T+2).

Dywidendy, kwestie dotyczące praw i dodatkowe korzyści wypłacane w gotówce
Wszelkie operacje przeprowadzane na akcjach (dywidenda, prawo poboru, split, spin-off) odzwierciedlane są na instrumentach Equity CFD. W przypadku dywidendy,emisji prawa poboru lub spin-off (wydzielenia) rachunek uznawany jest (długie pozycje) lub obciążany (krótkie pozycje) odpowiednią kwotą ekwiwalentu w gotówce. Jeśli ma miejsce split wolumen oraz cena otwarcia pozycji na rachunku są odpowiednio korygowane.

Realizuj zyski i ograniczaj straty
Nasza zaawansowana platforma transakcyjna pozwala ustawić zlecenie stop loss oraz take profit przypisane danej pozycji, tym samym zarządzanie zarządzanie zyskami i stratami jest niezależne od metod FIFO lub LIFO

Prowizje od 0.08%
Prowizja od transakcji na Equity CFD wynosi nawet 0,08%. Pełen wykaz stawek tutaj.

Opłaty finansowe (punkty swapowe)
Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej objęty jest dzienną opłatą za finansowanie zwyczajowo nazywanej punktami swap. Opłata jest obliczana na podstawie wartości nominalnej pozycji otwartej według następujących wzorów:
  • Długie pozycje: cena otwarcia * wolumen * (referencyjna międzybankowa stopa procentowa + 2.5 pp)/360
  • Krótkie pozycje: cena otwarcia * wolumen * (2.5 pp - referencyjna międzybankowa stopa procentowa)/360
Opłaty finansowe dla długich pozycji mają być substytutem odsetek wypłacanych od pożyczki gotówkowej.

Typy zleceń
xStation oferuje następujący zakres rodzajów zleceń:
  • Rynkowe
  • Stop
  • Limit

Podatki
Transakcje na Equity CFD w zależności od konkretnych bazowych regulacji rynku, mogą podlegać naliczeniom kosztów podatkowych, .

Transakcje CFD bazujących na akcjach włoskich obciążane są oprócz prowizji stawką podatku IFTT (włoski podatek od transakcji finansowych).

Godziny handlu
Godziny handlu na instrumentach Equity CFD odpowiadają notowaniom ciągłym rynków akcyjnych. Zlecenia oczekujące mogą być realizowane również w fazie równoważenia rynku na otwarciu i zamknięciu sesji.
Instrument Ask Bid
American Airlines
Apple Inc
Amazon.com Inc
Alibaba
Facebook
Fiat Chrysler Automobiles NV
Google Inc
Intercept Pharmaceuticals Inc
Intel Corp
ArcelorMittal

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym instrumenty typu CFD, ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej, wiążą się z możliwością poniesienia znacznych strat finansowych przez Klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego na podstawie, którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach rynku OTC bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne,Klient powinien kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, dostępnej na stronie internetowej www.xtb.pl.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym instrumenty typu CFD, ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej, wiążą się z możliwością poniesienia znacznych strat finansowych przez Klienta. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach rynku OTC bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własnym osądem.

Straty mogą przekroczyć Twoje depozyty.