Nazwa firmy

Boskalis Westminster

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Boskalis Westminster CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

4.5 bn

Zysk za jedną akcję

4.04

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

8.56

Stopa dywidendy

5.25 %

Zwrot z kapitału

12.82 %

Beta

0.92