Nazwa firmy

Chr Hansen Holding A/S

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Chr Hansen Holding A/S CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)