Nazwa firmy

Delek US Holdings Inc

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Delek US Holdings Inc CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)