Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 40 największych niemieckich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.