Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach indeksu odzwierciedlającego 30 największych niemieckich spółek notowanych na rynku zorganizowanym