Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach indeksu odzwierciedlającego 50 największych europejskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym