Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks zmienności notowany na amerykańskim rynku zorganizowanym.