Akcie 3M klesli v premarkete o viac ako 4,0 % v dôsledku slabých hospodárskych výsledkov

15:47 24. ledna 2023

Akcie 3M (MMM.US) klesli v premarkete o viac ako 4,0 % po tom, čo nadnárodný konglomerát oznámil slabé štvrťročné zisky a pochmúrny výhľad na nadchádzajúce mesiace.

  • Zisk medziročne klesol o 7 % na 2,28 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali 2,37 USD na akciu. Príjmy klesli o 5,8 % na 8,1 miliardy USD a prekonali konsenzus 8,06 miliardy USD.
  • Pre finančný rok 2023 spoločnosť očakáva upravený zisk v rozsahu 8,50 až 9,00 USD na akciu, čo je výrazne pod odhadmi Refinitiv vo výške 10,20 USD na akciu, pričom upravené tržby klesnú medzi 2 % a 6 %.
  • „Pomalší rast, ako sa očakávalo, bol spôsobený rýchlym poklesom na spotrebiteľských trhoch – dynamika, ktorá sa v decembri zrýchlila – spolu s výrazným spomalením v Číne v dôsledku prerušení súvisiacich s COVID. Keďže dopyt klesal, upravili sme výrobnú produkciu a kontrolované náklady, čo nám umožnilo zlepšiť úroveň zásob,“ povedal generálny riaditeľ Mike Roman.
  • Spoločnosť očakáva, že ťažké makroekonomické podmienky budú pretrvávať aj v roku 2023 a očakáva zrušenie 2 500 pracovných miest vo výrobe

 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Cena akcií 3M (MMM.US) minulý týždeň prudko klesla, keď kupujúci nedokázali prelomiť kľúčovú rezistenciu na hodnote 131,90 USD, ktorá sa zhoduje s 23,6% Fibonacciho retracementom klesajúcej vlny spustenej v novembri 2021, dlhodobou klesajúcou trendovou líniou a 200 SMA. Nedávne štvrťročné výsledky poskytli medveďom viac paliva. Ak prevládne súčasný sentiment, pohyb nadol sa môže zrýchliť smerom k minimám z októbra 2022, okolo úrovne 107,55 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět