Akcie amerických kasin po udělení licence v Macau rostou 📈

17:52 29. listopadu 2022

Býci dnes pokračují v nákupu akcií amerických kasin. Díky obnovení licencí v hlavním městě hazardu v Číně, Macau, a zvýšení doporučení banky JP Morgan se dnes obzvláště intenzivně obchoduje s akciemi společností Melco Resorts (MLCO.US) a Wynn Resorts (WYNN.US). Rostou také akcie společností MGM Resorts (MGM.US) a Las Vegas Sands (LVS.US). Společnostem pomáhá lepší nálada investorů v Číně, kde se objevila šance na uvolnění restriktivní politiky Zero Covid:

  • Společnost Melco Resorts oznámila, že vláda Macaa předběžně udělila dceřiné společnosti Melco Resorts (Macao) Limited desetiletou licenci na provozování heren a hazardních her. Konečné udělení této koncese, stejně jako podmínky koncesní smlouvy, musí ještě stanovit vláda Macaa. JPMorgan zvýšila rating akcií Melco Resorts z "neutral" na "everweight" s cílovou cenou 10 USD za akcii na konci roku 2023.

"Jsme poctěni, že jsme byli vybráni a předběžně získali herní licenci v Macau, a rádi bychom poděkovali vládě Macaa za hladký a transparentní průběh procesu. Jsme zavázáni Macau a jeho rozvoji jako přední turistické destinace v Asii." - Společnost Melco uvedla.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • JP Morgan rovněž zvýšila doporučení pro Wynn Resorts na "Overweight" z "Neutral". Pro akcie společnosti Wynn byla cílová cena na konci roku 2023 podle analytiků JP Morgan 91 USD. Společnost Wynn Resorts rovněž obdržela od čínské vlády dočasné licence k dalšímu působení v Macau. 

Akcie Las Vegas Sands (LVS.US), interval H4. Akcie Las Vegas Sands a Wynn Resorts (žlutá) a Melco (fialová) vzrostly nad 100 a 200 relační průměry, což signalizuje vstup do rostoucího trendu. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět