Akcie Kazatompromu sa prepadli o 10 % v dôsledku politických nepokojov v Kazachstane, ktoré boli spôsobené vysokými cenami energií

18:22 5. ledna 2022

Kazatomprom (KAP.UK) je v súčasnosti najväčším producentom uránu na svete s podielom 23 % na produkcii suroviny v roku 2020. Kazatomprom ťaží urán pomocou technológie ISR (In-Situ Recovery Mining) so zdravotnými, bezpečnostnými a environmentálnymi normami (ISO 450001 a 14001 certifikátov).

Spoločnosť sídli v Nur Sultan, odkiaľ ťaží a predáva urán a produkty obsahujúce urán. Pomocou technológie ISR sa ťažba vykonáva bez použitia trhacích prostriedkov a bez posielania baníkov do podzemia, aby vyniesli uránovú rudu na povrch. ISR ťažba ložísk uránu je efektívna, nemá negatívny vplyv na povrch: nedochádza k zosuvom pôdy ani k narušeniu pôdy a nedochádza k povrchovému ukladaniu nízkokvalitných rúd; je to aj najlacnejšia metóda.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Hlavné spracovateľské kroky pri ťažbe uránu prebiehajú hlboko pod zemou (odtiaľ termín „in-situ“), čo vedie k nižším výrobným nákladom a prirodzene vyššej úrovni zdravia a bezpečnosti v dôsledku veľmi nízkych banských rizík. Po vyčerpaní zdrojov a dokončení ťažby sa odľahlé oblasti baní Kazatompromu obnovia do stavu pred ťažbou, a to na povrchu aj v podzemí.

Kazatomprom má celkovo 24 depozitných oblastí, všetky sa nachádzajú v Kazachstane. Ťažba uránu metódou ISR bola prvýkrát aplikovaná v 60. rokoch 20. storočia a do roku 2017 jej využitie zabezpečovalo viac ako 50 % svetovej produkcie uránu. Ťažobnú metódu ISR je však možné použiť len v obzvlášť priaznivých geologických podmienkach.

Celá produkcia Kazatompromu prebieha prostredníctvom ťažby ISR. Osem z desiatich najväčších baní ISR na svete prevádzkuje Kazatomprom, vďaka čomu má spoločnosť strategickú pozíciu na trhu.

China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) spolupracuje so spoločnosťou Kazatomprom na projekte výstavby závodu na výrobu paliva, ktorý by uspokojil budúci dopyt Číny po hotových palivových kazetách. Čína pravidelne uzatvára nové dohody s kazašskou korporáciou a zdá sa, že je jej potenciálnym stálym zákazníkom, v neposlednom rade kvôli jej geopolitickej polohe.

Kazašský prezident Kassym-Jomart Tokajev dnes prijal demisiu svojej vlády v snahe potlačiť nepokoje v krajine po tom, čo protesty proti prudkému zvýšeniu cien pohonných hmôt prerástli do násilia.

Tokajev tiež vyhlásil dvojtýždňový výnimočný stav v najväčšom stredoázijskom meste Almaty a oznámil, že niektoré cenové stropy budú obnovené po tom, čo sa v uliciach niekoľkých miest zhromaždili tisícky ľudí – vrátane centier na ťažbu ropy.

Kazatomprom v súčasnosti produkuje 43 % svetového uránu, takže oči mnohých jadrových analytikov sa upierajú na Kazachstan. Niektorí analytici predpovedajú, že politické nepokoje môžu spôsobiť prudký nárast cien uránu.

Zamestnanci Kazatompromu sa pridali k protestom ostatných energetických spoločností v Kazachstane, čo malo za následok dynamický pokles ocenenia firmy.

V roku 2021 Spoločnosť kúpila 48,5% podiel v investícii na nákup fyzického uránu vo fonde ANU Energy OEIC Ltd. so sídlom v Astane. Ďalšími akcionármi vo fonde sú:

- 48,5 % Národná investičná spoločnosť Národnej banky Kazachstanu

- 3 % manažér fondu Genchi Global Limited

Fond ANU Energy naznačil, že bude pôsobiť v stiesnenom dodávateľskom prostredí, čo je potenciálne ziskové pre jeho akcionárov.

Analytici predpovedajú, že cena uránu by mohla prekročiť 140 USD, pričom Kazatomprom už tento rok varoval pred problémami s dodávkami fyzického U308 v hodnote takmer 1 miliardy USD.

 

Kazatomprom (KAP.UK) - akcie spoločnosti počas dnešného obchodovania klesli o 10 % kvôli protestom v Kazachstane vďaka vysokým nákladom na energie, čo viedlo k demisii vlády. Objavili sa aj správy o možných problémoch s dodávkami uránu v hodnote viac ako 1 miliardy USD v dôsledku problémov s dodávateľským reťazcom. Napriek prudkému poklesu sa kupujúcim podarilo zastaviť poklesy okolo spodnej hranice klinovej formácie, ktorá sa zhoduje so spodnou hranicou štruktúry 1:1. Pokiaľ je cena nad touto zónou podpory, je možný ďalší pohyb nahor. Na druhej strane, ak sa občianske nepokoje v Kazachstane zintenzívnia, korekcia smerom nadol sa môže prehĺbiť. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa