Akcie společnosti Alphabet ztrácejí téměř 7 % po marketingovém omylu "Barda" v oblasti umělé inteligence 📉

18:42 8. února 2023

Akcie společnosti Alphabet (GOOGL.US) dnes ztrácejí více než 8 %, protože na konferenci o umělé inteligenci v Paříži, kde společnost představila svůj vlastní nástroj "generativní umělé inteligence" poháněný jazykovým strojem laMDA, došlo k chybě, když společnost poskytla nepřesné odpovědi. Kvůli této situaci začal trh vnímat Google jako společnost potenciálně zaostávající za Microsoftem, jehož investice do OpenAI a nástroje ChatGPT v poslední době trhají rekordy:

  • Chatbot s umělou inteligencí "Bard" se snažil jednoduchým jazykem (myšleno devítiletému dítěti) vysvětlit funkce Webbova teleskopu, ale po ověření se ukázalo, že ne všechny informace, které poskytl, byly správné;
  • společnost Alphabet hodlá v rámci služby Google Lens poskytovat funkci "multisearch" založenou na technologii AI MUM (Multitask Unified Model), pomocí níž mohou uživatelé synchronizovat vyhledávání obrázků s funkcemi, které AI pomůže dosáhnout (včetně vyhledávání objektů, podobných objektů, pokynů k akci atd.).
  • Společnost Microsoft včera oznámila prohloubení spolupráce s OpenAI a implementaci funkcí AI do svého vlastního, nepříliš oblíbeného vyhledávače Bing, což může trh vnímat jako rostoucí konkurenci pro nejoblíbenější vyhledávač Google za poslední roky.

Zatímco chyba laMDA na prezentaci společnosti Alphabet byla skutečně "veřejná" a nešťastná a svědčí o nedokonalosti produktu, ani ChatGPT není nástrojem bez chyb, což je nepřímo dáno databází, na které funguje. To nedávno zdůraznil mimo jiné Sam Altman, generální ředitel společnosti OpenAI. Chatbot opakovaně poskytoval nesprávné odpovědi, což mělo mimo jiné za následek odpor proti jeho používání k analýze právních otázek. 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Navzdory rizikovému obratu na Wall Street po jestřábích komentářích Williamse a Cooka z Fedu akcie C3.ai (AI.US) a Microsoftu (MSFT.US) posilují, ačkoli nabídková strana smazala značnou část svých úvodních zisků.

Akcie Google (GOOGL.US), interval H4. Navzdory dnešnímu hlubokému poklesu je hodnota SMA200 (červená barva) a SMA100 (černý) přibližují k vytvoření býčí formace zvané "zlatý kříž". Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět