Akcie společnosti Uranium Energy Corp ztrácejí navzdory smlouvě s DoE

16:03 25. ledna 2023

Akcie společnosti Uranium Energy Corp (UEC.US), předního amerického producenta uranu, dnes při otevření burzy ztrácejí téměř 4 %. Poklesy přicházejí navzdory zprávě, že od amerického ministerstva energetiky obdržela 17,85 milionu dolarů:

  • USD za libru a je téměř o 50 % vyšší než spotová cena U308, která se v současnosti pohybuje kolem 40 USD. V roce 2021 se po určitou dobu pohybovala nad 50 dolary;
  • S kontraktem z prosince 2022 dodala společnost UEC 300 000 liber obohaceného U3O8 v rámci programu strategických rezerv uranu. Surovina byla výhradně amerického původu;
  • Produkci obohaceného uranu v USA téměř zcela dominuje společnost UEC. Dosud se země spoléhala na dodávky z Ruska a Kanady. Nyní se očekává, že se USA zaměří na zajištění domácích dodávek a podporu domácích výrobců;
  • Podle generálního ředitele společnosti Amira Adnaniho může společnost počítat s pokračujícími nákupy ze strany DoE v rámci programu "Uranium Reserve" i v dalších letech.

Akcie Uranium Energy Corp (UEC.US), interval D1. Akcie společnosti se obchodují mezi úrovněmi 61,8 a 38,2 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny, která začala v březnu 2020. Průměr SMA100 (černý) opět překročil SMA200 (červený), což může naznačovat dlouhodobější oslabení býčí síly. Důležitými úrovněmi v případě poklesu se mohou ukázat 2,7 a 2,1 USD, kde se nacházejí lokální cenová minima z roku 2021 a vrcholy z roku 2020. Na druhou stranu, pokud kupující znovu získají kontrolu, není vyloučeno opětovné otestování retracementu 38,2 na úrovni 4,15 USD, což by mohlo otevřít cestu k 5 USD za akcii. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět