Alphabet získává 5 % díky plánu AI v Google Workspace 🔌

19:24 16. března 2023

Akcie společnosti Alphabet (GOOGL.US) rostou, protože společnost zavádí umělou inteligenci do služby Google Workspace. Dříve trh považoval společnost za "poraženého" v závodě s Microsoftem v segmentu umělé inteligence. Dnes akcie vzrostly o více než 4 %:

  • Neúspěšná prezentace chatbota Google Bard stála Alphabet odliv tržní kapitalizace ve výši 100 miliard USD a největší výprodej od roku 2008. Dnes se však trhu podařilo velkou část tohoto pohybu obnovit a společnost zůstává jedním z průkopníků AI mezi technologickými společnostmi ze Silicon Valley.
  • Společnost oznámila, že generativní umělá inteligence bude součástí sady aplikací Workspace (Google Meets, Google Sheets a Google Docs), přesné datum vydání však neuvedla a naznačila, že na ní bude pracovat ještě letos. Trh přijal tuto informaci pozitivně.
  • Google chce s pomocí umělé inteligence přimět uživatele, aby s pomocí firemních apllikací pracovali efektivněji a rychleji. O tom, zda budou změny navržené v aplikaci Workspace pomocí AI realizovány, budou mít rozhodující slovo uživatelé.

Nadvláda společnosti Google

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zprávy o Chat GPT stále vyvolávají velký rozruch kolem investice Microsoftu (MSFT.US) do OpenAI (10 miliard dolarů). V listopadu 2022 společnost zpřístupnila svého chatbota veřejnosti. Microsoft tuto technologii integroval do vyhledávače Bing a OpenAI včera představil novou verzi produktu, tedy GPT-4, což přispělo k růstu akcií Microsoftu. 

Navzdory implementaci umělé inteligence do vyhledávače Bing se podíl vyhledávače Google od listopadu dokonce mírně zvýšil, takže spekulace o ztrátě podílu na trhu jsou stále jen spekulacemi. Na Google připadá téměř 90 % internetového vyhledávání a šikovná implementace AI může zvýšit jeho konkurenční výhodu. I když se technologicky bude od svých konkurentů (např. Bing) odlišovat, důležitý zůstává tzv. síťový efekt a Metcalfeho zákon, které stále určují dominantní postavení Googlu.

Katalyzátory sentimentu

Tržní spekulace naznačují, že tváří v tvář válce o umělou inteligenci s Microsoftem je situace současného generálního ředitele ,Sundara Pichaie nejistá, protože zakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin přebírají ve společnosti stále aktivnější roli. Trh by mohl velmi pozitivně přijmout návrat zakladatelů do nejvyššího vedení společnosti. Potenciální krátkodobou hrozbou pro BigTech (zejména Google) je žaloba Reynalda Gonzaleze na Google, která by v případě výhry mohla vyvolat lavinu soudních sporů a mnohamiliardových nároků na náhradu škody.

Akcie společnosti Alphabet (GOOGL.US), interval D1. Cena se vydala směrem vzhůru a prolomila hladinu odporu 100 USD. Nyní se nejsilnější rezistence nachází na úrovni SMA200 (červená linie), kde můžeme vidět také 23,6 Fibonacciho retracement vzestupné vlny započaté v listopadu 2022. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět