ASML se propadá navzdory dobrým čtvrtletním výsledkům

13:44 25. ledna 2023

Akcie ASML (ASML.NL) ve středu klesly o téměř 2,0 %, přestože největší evropská technologická společnost zveřejnila lepší než očekávané výsledky za 4. čtvrtletí a vydala optimistický finanční výhled.

  • Čistý zisk za 4. čtvrtletí 1,82 mld. eur překonal odhady analytiků ve výši 1,70 mld. eur).
  • Tržby vzrostly o více než 29 % na 6,43 mld. eur a překonaly odhady trhu ve výši 6,38 mld. eur
  • Na druhé straně celoroční čistý zisk poklesl o více než 4 % na 5,6 mld. eur.
  • Nizozemská společnost uvedla, že objem nevyřízených objednávek se na konci roku vyšplhal na rekordních 40 miliard eur (43,62 miliardy Kč).
  • ASML dodává "litografické" stroje, které jsou nezbytné pro výrobu polovodičů pro průmyslové giganty jako Taiwan Semiconductor nebo Intel, a v roce 2023 očekává 25% nárůst tržeb.
  • "Když se podíváme na dnešní stav průmyslu, nejsme izolováni od ... obav z recese nebo vysoké inflace či vysokých úrokových sazeb, to je také jasné. A pak vidíme, jak se to projevuje v podnikání našich zákazníků," řekl CNBC generální ředitel ASML Peter Wennink.
  • Nizozemská společnost očekává v 1. čtvrtletí 2023 čisté tržby v regionu mezi 6,1 a 6,5 miliardami eur a hrubou marži mezi 49 a 50 %.
  • Wennink rovněž uvedl, že Čína se na tržbách v roce 2022 podílela zhruba 15 % a letos to bude "podobná" částka, a to i přes omezení vývozu čipů z USA.
  • Na druhou stranu Wennink upozornil, že zásoby čipů souvisejících se spotřebitelskými produkty se v důsledku nízké poptávky zvyšují, nicméně zákazníci společnosti AMSL věří, že to bude "krátkodobé", a proto objednávky neruší.

Akcie ASML (ASML.NL) se prudce stáhly zpět, když se kupujícím nepodařilo prorazit nad klíčovou rezistenci na úrovni 626,00 EUR, která se shoduje s 61,85 Fibonacciho retracementem klesající vlny zahájené v listopadu 2021 a horní hranicí trojúhelníkové formace. Nejbližší sledovaný support se nachází na úrovni 579,50 EUR a jeho negace by mohla poskytnout další palivo pro medvědy na trhu. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět