BREAKING: Reakce eura na zápis z jednání ECB je malá

13:38 24. listopadu 2022

Právě byl zveřejněn zápis z posledního zasedání ECB, který však na trzích nevyvolal žádné výraznější pohyby. 

Klíčové poznatky:

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • Tento vývoj zvýšil vyhlídky na to, že se inflace zakoření, a to bez ohledu na zhoršující se výhled, ECB nyní musí projevit stejnou rozhodnost, když je inflace nad cílem, čelit příliš vysoké inflaci a zabránit jejímu zakořenění.
  • Všeobecně byl sdílen názor, že výhled inflace se nadále zhoršuje.
  • Pokles ekonomické aktivity by k výraznému snížení inflace nestačil.
  • Růst mezd se zrychluje, stále jej lze považovat za mírný.
  • GK by měla pokračovat v normalizaci a zpřísňování měnové politiky, i když v případě delší a hluboké recese by si možná chtěla dát pauzu.
  • Zvýšení měnové politiky o 75 bazických bodů bylo podpořeno výraznou většinou.

EURUSD na zveřejnění zápisu z jednání ECB téměř nereagoval. Hlavní měnový pár aktuálně testuje zónu krátkodobé podpory v oblasti 1,0400. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět