Bude společnost Freeport McMoran těžit z nárůstu cen strategických surovin? ⛏

18:33 21. března 2023
  • Společnost Freeport McMoran (FCX.US) je jedním z největších producentů mědi a největším světovým producentem molybdenu;
  • Společnost společně s americkou a indonéskou vládou provozuje těžbu zlata v největším světovém dole Grasberg (Papua-Nová Guinea);
  • Ceny molybdenu používaného v obranném, průmyslovém (kalení oceli) a kosmickém průmyslu v poslední době silně vzrostly v důsledku omezené nabídky, historicky vysoké poptávky a obtížných dodavatelských řetězců;
  • Sentiment kolem mědi se zlepšil po otevření čínské ekonomiky a oslabení dolaru. Přesto makro faktory včetně vidiny možné recese a finanční krize brzdí býky.
  • Společnost Freeport McMoran vydělává na prodeji molybdenu mnohem vyšší marže, ale stále tvoří mnohem menší část celkových příjmů a zisků společnosti. Největším molybdenovým dolem je Climax Mine v Coloradu. Díky příznivé geografické diverzifikaci (krátký a bezpečný dodavatelský řetězec) pro USA je pravděpodobné, že USA budou nakloněny nákupu dražší suroviny od společnosti Freeport McMoran namísto využití čínské konkurence.

V nedávném dopise akcionářům předseda představenstva fondu BlackRock L. Fink upozornil, že geopolitika bude hrát v globální ekonomice stále důležitější roli a že s eskalací napětí skončila éra snahy o maximalizaci ziskovosti. Země mohou zvolit bezpečnost a dodavatelský řetězec na úkor vyšší ceny (proinflační faktor). Podnikání společnosti Freeport McMoran je cyklické - volný peněžní tok v roce 2022 meziročně klesl o téměř 70 %. Poměr P/E je 15, poměr P/B jen o málo vyšší než 2.

Pokud se globální ekonomice podaří vyhnout širší finanční krizi a FED bude postupně uvolňovat měnovou politiku v čase, ceny vytěžených komodit a marže společnosti Freeport McMoran by mohly růst. S vyhlídkou na vyšší výdaje na zbrojení se molybden jeví jako jedna z nejstrategičtějších nerostných surovin a jeho ložiska jsou mimořádně vzácná. Společnost Freeport provozuje dva velmi rozsáhlé doly Cerro Verde a El Abra v Chile, zemi s největšími ložisky mědi na světě.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Molybdenum Market: Supply Disruptions Spark 122% Rally - Bloomberg

Ceny molybdenu vzrostly navzdory poklesu cen mědi. V únoru debutovaly na londýnské burze futures kontrakty na molybden díky zvýšenému zájmu spekulantů. Zdroj: LME, Asia Metal, Bloomberg

MĚĎ, interval D1. Futures na měď se odrazily od 38,2 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny, která začala na jaře 2020, a formace "zlatý kříž" signalizuje možný obrat klesajícího trendu. Zdroj: xStation5Akcie Freeport McMoran (FCX.US), interval H1. Růst byl zastaven na úrovni 38,2 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny započaté v létě 2022. pokud se výprodej prohloubí, další důležitou podporou se může ukázat úroveň 33 USD, na úrovni 61,8 Fibo retracementu. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět