C3.ai zveřejní výsledky po skončení obchodování 📊 Posílí AI svůj byznys?

17:15 31. května 2023

Společnost C3.ai (AI.US) je jednou ze společností, které se nejsilněji prosadily na vlně rostoucího zájmu o umělou inteligenci. V porovnání s Nvidií nebo Microsoftem jde o velmi malou společnost s tržní kapitalizací 3 miliardy dolarů, podle níž ji obchodníci považují za "agresivní sázku" mezi společnostmi vyvíjejícími AI. Dnes po skončení seance na Wall Street společnost představí svou zprávu za 1. čtvrtletí - očekávání kolem ní jsou obrovská, protože trh chce potvrzení kvality podnikání v podobě "tvrdých čísel" a komentářů ze strany stále ještě neziskové společnosti. Očekávání jsou o to přehnanější po euforickém růstu v posledních dnech. Od začátku roku vzrostly akcie společnosti o téměř 200 %.

  • Wall Street očekává, že společnost C3.ai vykáže za 1. čtvrtletí 2023 ztrátu na akcii ve výši 0,17 USD při tržbách 71,32 milionu USD. V předchozím čtvrtletí činila ztráta 0,21 USD na akcii a tržby byly vyšší, než se odhadovalo, a to 72,32 milionu USD - předpokládané výsledky vypadají až podezřele konzervativně
  • Konsensus analytiků odhaduje celoroční ztrátu společnosti C3.ai ve výši 0,46 USD na akcii, zatímco v roce 2022 to bude 0,73 USD. Celoroční tržby se očekávají ve výši 265,67 milionu dolarů, což je meziročně o 5,1 % více.

Odhady ohledně financí společnosti se zdají být až příliš opatrné, když se podíváme na nedávné náznaky a informace od společnosti Nvidia i samotné správní rady C3.ai. To vytváří značný prostor pro možné pozitivní překvapení. Je těžké srovnávat rok 2022 s rokem 2023 z hlediska zájmu o AI, o co by 5% nárůst tržeb byl pro společnost spíše neúspěchem. Podhodnocení ze strany Wall Street může odrážet podhodnocení ze strany trhu, nižší možnosti růstu společnosti nebo omezenou schopnost škálovat podnikání. 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • Hlavními zákazníky společnosti C3.ai jsou velké podniky jako Amazon a Alphabet (Google), stejně jako společnosti zabývající se zdroji a obranou, včetně amerického ministerstva obrany. Za poslední měsíc vzrostly akcie společnosti C3.ai o téměř 90 % oproti méně než 3% růstu indexu S&P500;
  • Společnost nedávno oznámila, že sada jejích produktů AI byla zpřístupněna pro Google Cloud Marketplace. Vedení společnosti rovněž očekává v následujících čtvrtletích kladný cash flow, což naznačuje, že se konečně zvýší objem hotovosti (v současnosti 800 mil. USD) v rozvaze (donedávna byla "propálená");
  • Společnost se nedávno snažila změnit obchodní model společnosti a odklonit se od krátkodobých příjmů z předplatného k cenám založeným na samostatných transakcích. Tímto způsobem chce společnost zvýšit dlouhodobé příjmy - rozšířením zákaznické základny a aktivním stanovováním cen podle jednotlivých zákazníků;
  • Generální ředitel Thomas Siebel, který společnost vede od jejího založení, uvedl, že poptávka po generativní umělé inteligenci společnosti je vysoká jak ze strany současných, tak budoucích zákazníků. Investoři chtějí, aby zpráva prokázala, že boom umělé inteligence může společnosti C3.ai přinést silný katalyzátor růstu a rychlejší cestu k ziskovosti.

Akcie C3.ai (AI.US) v intervalu H4. SMA100 a SMA200 se po nedávné rally opět blíží formaci "zlatého kříže". Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět