CarMax se po špatných čtvrtletních výsledcích propadá o 25 %.

17:42 29. září 2022

Akcie CarMax (KMX.US) se propadly o téměř 25 % poté, co prodejce automobilů zveřejnil neuspokojivé čtvrtletní údaje, protože „výzvy s cenovou dostupností“ měly negativní dopad na tržby.

  • Společnost ve druhém čtvrtletí vydělala 79 centů na akcii, což představuje 54% pokles ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a výrazně pod očekáváním trhu ve výši 1,39 USD na akcii. Tržby se zvýšily o 1 % na 8,1 miliardy USD, přičemž také chybí odhady analytiků ve výši 8,54 miliardy USD.

  • Maloobchodní prodej vozů klesl o 6,4 % na 216 939 kusů, zatímco prodej ojetých vozů ve srovnatelných prodejnách klesl o 8,3 %.

  • CarMax plánuje ve svém fiskálním roce 2023 otevřít 10 nových obchodů.

  • „Vypořádáváme se s tlaky, kterým naše odvětví bude čelit v blízké budoucnosti, dále se zaměřujeme na zvyšování provozní efektivity v celém našem podnikání. Budeme se také nadále soustředit na dosažení našich dlouhodobých cílů, včetně dalšího zlepšování našich omnichannel zkušeností pro naše zákazníky a spolupracovníky prostřednictvím zlepšování bezproblémovosti naší online nabídky a nabídky v obchodech a rozšiřování našeho diverzifikovaného obchodního modelu,“ řekl CarMax. v prohlášení.

  • Autovýzkumná firma Cox Automotive, která sleduje trendy na trhu s automobily v USA, včera snížila svůj výhled na prodej nových a ojetých vozidel kvůli zhoršujícímu se sentimentu mezi potenciálními kupci, zatímco Moody's snížila hodnocení globálního automobilového průmyslu na „negativní“ ze „stabilního“ dříve v průběhu dne. , proto by investoři CarMax měli být připraveni na další bolest.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Akcie CarMax (KMX.US) se propadly o 25 % na 66,24 USD, aby dosáhly více než dvouletého minima a musely by zamířit až ke klíčové podpoře na 63,20 USD, což se shoduje s 78,6% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené v březnu 2020. Pokud dojde k poklesu níže, sestupný trend se může zrychlit až k pandemickým minimům kolem 37,90 USD. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa