Cena Cardana klesá v dôsledku možného vyradenia z burzy Robinhood

13:41 7. června 2023
  • Siedma najväčšia kryptomena na trhu, Cardano (ADA), klesá na úrovne, ktoré neboli zaznamenané od konca marca.
  • Podľa SEC je Cardano cenným papierom a burza Robinhood zvažuje vyradenie niektorých kryptomien, ktoré regulačné orgány označili za cenné papiere, aby sa predišlo možným regulačným problémom.
  • Some investors accuse the project of a lack of clear growth despite a nearly $13 billion market capitalization
  • Niektorí investori obviňujú projekt z nedostatku jasného rastu napriek trhovej kapitalizácii takmer $13 miliárd
  • Onchcain dáta ukazujú vyššiu aktivitu a akumuláciu väčšími investormi

Vývojár projektu Charles Hoskinson naznačil, že projekt sa vyvíja správnym tempom a veľká časť práce vývojárov nie je zvonka viditeľná „voľným okom“. Nedávno Cardano pracoval na projekte Marlowe, ktorý by mohol potenciálne uľahčiť celú výstavbu a priniesť prijatie inteligentných zmlúv do finančného sektora. Organizácia IOHK za Cardano uviedla, že Marlowe už prešiel interným aj externým auditom, aby splnil bezpečnostné požiadavky.

Regulátor tvrdí, že Cardano je len zdanlivo decentralizované, pričom takmer 17 % objemu je v rukách niekoľkých subjektov, ktoré pravidelne uskutočňovali predaj na financovanie vývoja a marketingu projektu – prostredníctvom neregistrovaného predaja cenných papierov. Cardano tak mal spĺňať podmienky takzvaného Howeyho testu: „investícia aktív, do spoločného podniku, s očakávaním zisku odvodeného z úsilia iných“.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Podľa IntoTheBlock zaznamenal Cardano nárast veľkých transakcií za posledných 24 hodín, kedy sa celkový počet obchodov s tokenmi Cardano (ADA) zvýšil o 5.8 milióna na 63.57 milióna Cardana (ADA). Počet veľkých transakcií nad 100 000 USD sa zvýšil na 14 780 alebo (o 4 790 viac ako predchádzajúci deň). Nákupná aktivita z hľadiska prílevu Cardano do veľkých portfólií sa včera tiež zvýšila o 123,6 % v porovnaní s 5. júnom (časť transakcií bola spôsobená rozdelením portfólia – celkovo 6.61 milióna čistých prílevov).

Cena CARDANO opäť klesla pod SMA200 (červená čiara), čo naznačuje možný test $ 0.30, kde vidíme predchádzajúce cenové reakcie a 71,6 Fibonacciho retracement vzostupnej vlny z decembra 2022. Graf tiež trochu pripomína formáciu hlavy a ramien, pričom línia krku prechádza na vyššie uvedenej úrovni 0.30 USD. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět